جزوه تون آپ + کتاب

جزوه تون آپ + کتاب

جزوه تون آپ + کتاب

ایجاد ولتاژ در ژنراتور چگونه است؟
الف- از طریق عمل القا
ب- از طریق حرارت
ج- از طریق اصطکاک
د- از طریق اثرات شیمیایی

 

علت انتقال فلز تنگستن از پلاتین منفی به پلاتین مثبت ؟
الف- کم بودن ظرفیت خازن
ب- زیاد بودن ظرفیت خازن
ج- سوختن خازن
د- هیچکدام

 

در سرعت های پایین در سیستم های ترانزیستوری زاویه داول ……………. می شود.
الف- زیاد
ب- کم
ج- تغییری نمی کند
د- زاویه داول وجود ندارد

 

کدامیک از مطالب زیر درباره هسته سیستم جرقه زنی مغناطیس نادرست است؟
الف- محل ذخیره انرژی جرقه
ب- حامل سیم پیچ اولیه و ثانویه
ج- فقط به همراه بیک عدد بوبین قادر به تولید ولتاژ مورد نیاز جرقه می باشد
د- بین هسته و کفشک یک فاصله کوچک وجود دارد

کدامیک از تجهیزات سیستم جرقه زنی ترانزیستوری از قطعات نیمه هادی تشکیل شده است؟
الف- باطری ب- کوئل ج- شمع د- مدول الکترونیکی

در لحظه باز شدن پلاتین
الف- کوئل شارژ می شود
ب- خازن شارژ می شود
ج- خازن تخلیه می شود
د- کوئل تخلیه می شود

اگر فیلر دهانه پلاتین از حد توصیه شده کمتر باشد؟
الف- زاویه داول تغییری نمی کند
ب- زاویه داول کم می شود
ج- زاویه داول زیاد می شود
د- هیچکدام

کدام یک از مطالب زیر درباره سیستم جرقه زنی مغناطیسی درست است؟
الف- سیستم جرقه زنی مغناطیسی مستقل از منبع ولتاژ کار می کند
ب- زمانی کوتاه پس از بسته شدن پلاتین جرقه ایجاد می شود
ج- نیروی محرکه این سیستم از طریق تسمه پروانه است
د- افزایش دهانه پلاتین تاخیر جرقه می شود

کدام یک از مطالب زیر در خصوص سیستم جرقه الکترونیکی نادرست است؟ در مقایسه با دیگر سیستم های جرقه زنی :
الف- به شدت جریان زیادتری نیاز دارد
ب- هزینه سرویس آن بیشتر است
ج- ظرفیت تولید جرقه زیاد تری دارد
د- به ولتاژ زیادتری نیاز دارد

اگر دلکو را موافق با جهت چرخش چکش برق حرکت دهیم؟
الف- زاویه داول زیاد می شود
ب- زاویه داول کم می شود
ج- جرقه آوانس می شود
د- جرقه ریتارد می شود

هسته آهنی کوئل چه وظیفه ای دارد؟
الف- تولید جریان اولیه
ب- تولید ولتاژ جرقه زنی
ج- تبدیل ولتاژ ضعیف باطری به ولتاژ فشار قوی
د- تقویت میدان مغناطیسی حاصل از جریان اولیه

کدام یک از موارد زیر از ارکان اصلی عملکرد موتور است؟
الف- فشار کمپرس بالا
ب- تایم جرقه و قدرت شمع
ج- مخلوط مناسب سوخت
د- هر سه

دانلود کامل نمونه سوالات تون آپ
 

جزوه تون آپ + کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *