دانلود رایگان pdf نمونه سوالات برق خودرو درجه ۲ فنی و حرفه ای

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون برق خودرو درجه ۲ فنی و حرفه ای

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون برق خودرو درجه ۲
دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون برق خودرو درجه ۲

چند مورد از نمونه سوالات :

کدام گزینه صحیح می باشد :

الف- فنری که نسبت به افزایش مقدار معینی بار تغییرات طولی معینی داشته باشد (فنر با تغییرات خطی) نامیده می شود.

ب- فنری که با نیروی کم تغییرات طولی زیاد داشته باشد و با افزایش نیرو تغییرات طولی آن کاهش یابد (فنر سخت شونده) نامیده می شود.

ج- فنری که ابتدا در مقابل بار کم دارای تغییرات طولی کم و سپس با افزایش بار دارای تغییرات طولی زیاد باشد (فنر نرم شونده) نامیده می شود.

د- تمام موارد فوق صحیح می باشد

 

در موتور خودرو افجار ضربه ای ………..

الف- به دلیل کمبود اکتان در بنزین

ب- زیاد بودن شکل هندسی محفظه ای احتراق

ج- زیاد بودن نسبت تراکم موتور

د- تمام موارد فوق صحیح می باشد

 

سوپاپ ها در محل خود بالا و پایین پریده و زودتر از موقع باز می شوند ، عیب از کجاست؟

الف- کج شدن سوپاپ ها

ب- ضعیف شدن فنر سوپاپ

ج- تنظیم نبودن فیلر

د- زیاد بودن نیروی اسبک

 

وظیفه وزنه های تعادل میل لنگ چیست؟

الف – افزایش سرعت

ب- ذخیره انرژی برای زمانهای مصرف

ج- جلوگیری از خمیده کارکردن میل لنگ

د- کم کردن سرعت

 

یکی از دلایل شکستن رینگ در سیلندر ………….

الف- زیاد بودن لقی جانبی رینگ

ب- جای رینگ اول و دوم عوض شده باشد

ج- در هنگام نصب رینگ دهانه رینگ در دامنه پیستون قرار گرفته باشد

د- زیاد بودن دهانه رینگ در سیلندر

وظیفه آوانس خلائی (مکشی) و وزنه ای (لنگری) در دلکو :
الف) آوانس وزنه ای در دور های متوسط کار میکند آوانس خلائی در دور های بالا
ب) آوانس وزنه ای در دور های متوسط و بالا کار میکند آوانس خلائی در دور های پایین
ج) آوانس وزنه ای در دور های پایین کار میکند آوانس خلائی در دور های بالا و متوسط
د) آوانس وزنه ای در دور های پایین و متوسط کار میکند آوانس خلائی در دور های پایین

 

وظیفه کویل در سیستم جرقه زنی چیست ؟
الف- افزایش ولتاژ باطری ب- تقسیم برق بین شمع ها
ج- قطع و وصل مدار اولیه د- آوانس و ریتارد کردن جرقه شمع ها

علامت شارژ باطری در زمان بستن به دستگاه شارژ باطری کدام است ؟
الف- قطع جریان شارژ ب- تغییر رنگ الکترولیت
ج-جوشیدن یکنواخت الکترولیت خانه های باطری د- گرم شدن الکترولیت

با دستگاه گرولر کدام یک از تست های زیر را می توان انجام داد؟
الف) پارگی در سیم پیچ آرمیچر ب) اتصال کوتاه بودن آرمیچر
ج) پارگی در سیم پیچ روتور د) اتصال کوتاه بودن روتور

اگر یک سر اهم متر را به Mاتومات استارت و سر دیگر آنرا به STاتومات ببندیم چه تستی را انجام داده ایم؟
الف) اتصال بدنه سیم پیچ کشنده ب) پارگی سیم پیچ نگه دارنده
ج) اتصال بدنه سیم پیچ نگهدارنده د) پارگی سیم پیچ کشنده

دوسر سیم پیچ اولیه کویل به کجا متصل می شود؟
الف) یک سر به خروجی و سر دیگر آن به مدار ثانویه
ب) یک سر به ورودی و سر دیگر آن به خروجی کویل به پلاتین
ج) یک سر به ورودی و سر دیگر آن به ترمینال مرکزی
د) یک سر به خروجی و سر دیگر آن به ترمینال مرکزی

تولید ولتاژ در سیم پیچ پیکاپ ….. ایجاد می شود
الف) توسط دینام ب) توسط چکش برق
ج) توسط باتری د) تغییر شدت میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ

-اگر فقط آمپر بنزین عمل نکند ممکن است عیب از …….. باشد
الف) فرستنده ( شناور باک ) ب) مقاومت تنظیم ولتاژ
ج) درجه حرارت آب د) برق تنظیم ولتاژ قطع

کار اواپراتور در سیستم کولر اتومبیل چیست؟
الف) گرفتن حرارت از کندانسور ب) خنک کردن مایع سرد کننده
ج) گرفتن حرارت کمپرسور د) گرفتن حرارت از اتاق

ترمینال ۸۷ روی رله بوق به کجا متصل می شود؟
الف) شستی بوق ب) بدنه ج) برق مستقیم د) بوق

سیم پیچ محدود کننده و منحرف کننده آمپر آب به ترتیب چگونه در مدار قرار می گیرند؟
الف) سری- سری ب) موازی- موازی
ج) موازی- سری د) سری – موازی

اوپراتور سیستم کولر در چه قسمتی از خودرو قرار دارد
الف ) رادیاتور جلوی خودرو است ب) رادیاتور درون داشپورت است
ج) روی کمپرسور قرار دارد د) کنار فیلتر خشک قرار دارد

درسیستم فن بخ اری پراید سه عدد مقاومت به صورت سری قرار دارد اگر جریان برق برای فن از دو عدد مقاومت عبور کند
الف ) فن در حالت دور کند کار میکند ب) فن با دور تند کار می کند
ج) فرقی در کارکرد فن ایجاد نمی شود د) فن در حالت دور متوسط کار می کند

اگر پس از مدتی کارکرد سیستم کولر لوله های اوپراتور یخ بزند و جریان هوا سرد به اتاق خودرو قطع شود اشکال از چیست؟
ب) خرابی ترموستات ج ) خرابی کمپرسور
د) وجود هوا در سیستم R134 الف ) کم شدن گاز

سیستمی در دلکو در هنگام شتاب گیری خودرو با عث چرخش صفحه دلکو در جهت خلاف میل دلکو می شود
الف ) آوانس وزنه ای ب) آوانس خلائی ج) تنظیم استاتیکی د) تنظیم دینامیکی

 

کدام یک از گزینه ها جزء وظایف دلکو است
الف ) افزایش ولتاژباطری به ۱۲۱۱۱ولت
ب) تولید برق برای شارژ باطری
ج) یکسو سازی جریان سه فاز به مستقیم
د) توزیع برق فشار قوی کوئل بین شمع ها بر اساس ترتیب احتراق

در سیستم جرقه زنی الکترونیکی از چه قطعه ای برای قطع و وصل مدار اولیه کوئل استفاده شده است
د) ترانزیستور ج) خازن الف ) پلاتین ب ) دیود

 

اگر کلاچ یک طرفه استارت خراب شود چه اشکالی روی می دهد
الف ) دنده به حالت در گیر باقی ماند
ب ) اگر پس از روشن شدن موتور دنده استار ت برنگردد آرمیچر و بالشتکها میسوزند
ج) استارت به کار خود ادامه می دهد
د )استارت عمل نمیکند

کدام قطعه در استارت وظیفه جلو بردن دنده استارت را بر عهده دارد
الف) کلاچ یک طرفه ب) اتوماتیک استارت ج) آرمیچر د) بالشتکها

در آلترناتور سیم پیچ( استاتور)………………. و میدان ( روتور) ………………. می باشد
الف ) ثابت – ثابت ب) متحرک – ثابت ج) ثابت – متحرک د) متحرک – متحرک

کدام قطعه در سیستم کولر وظیفه گردش گاز را دارد
الف )کندانسور ب) دریافت کننده ج) کمپرسور د) اوپراتور

دانلود کامل نمونه سوالات برق خودرو درجه ۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *