دانلود کتاب نقاشی ساختمان درجه ۳

دانلود کتاب نقاشی ساختمان درجه ۳

دانلود کتاب نقاشی ساختمان درجه 3

چند مورد از سوالات نقاشی ساختمان درجه ۳ :

کدام گروه از رنگها جزء رنگهای اصلی می باشند ؟
الف – زرد – آبی – سبز ب – زرد – بنفش – سبز
ج – زرد – قرمز – آبی د – سفید – سیاه – گل ماشی

از ترکیب کدام رنگها رنگ کرم استخوانی حاصل می شود ؟
الف – سفید + گل ماشی ب – سفید + کمی مشکی + سبز
ج – سفید + کمی گل ماشی + کمی مشکی د – زرد + آبی + سبز

از ترکیب کدام رنگها رنگ کرم فیلی بدست می آید ؟
الف – سفید + مشکی + زرد ب – سفید + مشکی + آبی + گل ماشی
ج – سفید + مشکی + گل ماشی + سبز د – سفید + مشکی + سبز + آبی

از ترکیب کدام رنگها رنگ فیروزه ای بدست می آید ؟
الف – سفید + مشکی + سبز پسته ای ب – سفید + آبی
ج – سفید + آبی + سبز د – سفید + مشکی + آبی

پیگمنت چیست ؟
الف – رنگ دانه ب – ماده اصلی رنگ ج – مل نرم د – موارد الف و ب

برای ساختن رنگهای تگری ) کنتکس ( از کدام یک از پودرهای زیر استفاده می شود ؟
الف – گل مل نرم ب – سریشم ج – گل مل زبر د – همه موارد


 

مقدار گل مل برای ساختن رنگ پلاستیک کدام ثبت می باشد ؟
الف – یک چهارم رنگ پلاستیک ب – سه چهارم رنگ پلاستیک
ج – چهارم دوم رنگ پلاستیک د – به اندازه رنگ پلاستیک

در کدامیک از بتونه های زیر رنگ استفاده نمی شود ؟
الف – بتونه روغنی ب – بتونه پلاستیکی ج – بتونه فوری د – بتونه همرنگی

کدام واحد اندازه گیری از همه بزرگتر می باشد ؟
الف – دکامتر ب – متر ج – هکتومتر د – سانتی متر

چرانباید قلم مو را در بنزین یا گازوئیل شستشو داد ؟
الف – زیرا بنزین گرانقیمت می باشد ب – ممکن است باعث از شکل افتادن موهای قلم شود
ج – زیرا تاثیربدی بر روی پوست می گذارد د – موارد الف و ج

فاصله پیستوله تا سطح کار در زمان رنگ پاشی چه قدر باید باشد ؟
الف – ۱۰سانتی متر ب – ۲۰سانتی متر ج – ۳۰سانتی متر د – ۴۰سانتی متر

اگر بخواهیم پس از پاک کردن رنگ فلات اثر لکه پارچه خیس روی رنگ نماند با چه نسبتی رنگ را مخلوط می کنیم ؟
الف – یک چهارم برق – سه چهارم مات ب – یک سوم براق – دو سوم مات
ج – یک چهارم مات – سه چهارم براق د – یک دوم مات – یک دوم براق

رنگهای ….. …. را نمی توان با قلم مو و رنگهای …. را می توان با پیستوله رنگ آمیزی کرد ؟
الف – روغنی – تینری ب – استخری – روغنی ج – تینری – همه د – پلاستیک – تینری

حلال رنگ نیمه پلاستیک ….. و رنگ روغنی مات ….. و رنگ فوری ….. می باشد ؟
الف – آب – نفت – بنزین ب – آب – تینر فوری – بنزین
ج – آب – بنزین – تینرفوری د – آب – تینر فوری – تینر روغنی

از کدام بتونه می توان در تمام سطوح نقاشی ساختمان استفاده کرد ؟
الف – بتونه پلاستیک ب – بتونه فوری ج – بتونه روغنی د- بتونه آبی

اولین مرحله جهت رنگ آمیزی دیوارها کدام است ؟
الف – آستر زدن ب – سمباده زدن ج – بتونه کاری د – رنگ رویه

کدام علت باعث تاول زدن رنگ می شود ؟
الف خشک شدن سریع رنگ ب – زدن رنگ روی رنگ خراب
ج – رطوبت زیادی زیر لایه رنگ د – همه موارد

پرایمر چیست ؟
الف – نوعی ضد رنگ می باشد ب – نوعی ضد زنگ می باشد
ج – نوعی رنگ تینری است د – نوعی رنگ جوهری است

از کدام دوده بیشتر جهت ساختن بتونه و در رنگ سازی استفاده می شود و مرغوبتراست ؟
الف – دوده نفت ب – دوده بنزین ج – دوده چوب د – دوده گاز

کار سینکا در بتونه روغنی چیست ؟
الف – جهت استحکام بتونه ب – جهت روان شدن بتونه
ج – جهت تغییر در رنگ بتونه د – حالت خمیری دادن بتونه

 

دانلود کتاب نقاشی ساختمان درجه ۳ از سایت ۲۰ بگیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *