نمونه سوالات اصول و توانبخشی وسایل و دستگاها

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول و توانبخشی وسایل و دستگاها با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اصول و توانبخشی وسایل و دستگاها :

۱) ارتزهای ای مگ معمولاً برای چه بیمارانی استفاده می شود؟

۱)  افرادی فلج دوطرفه اندام در اثر آسیب نخاعی شده اند

۲) فلج عضلات اکستنسور زانو ☑

۳) فلج اطفال

۴) شکستگی یک سوم تحتانی استخوان تیبیا

۲) موارد کاربر ارتز ژنوآرترو چیست؟

۱) استئوارتربت مدیال ولترال زانو ☑

۲) جراحی کپسول زانو

۳) تنظیم حرکات

۴) یک بازوی اهرمی به منظور کاهش نیرو ضربه

۳) کدام گزینه جزو موارد کاربرد ارتز پنجه نیست؟

۱) بهبود توزیع وزن

۲) بهبود فورمیتی

۳) ایجاد قوس در صافی کف پا

۴) افزایش فشار وارد به پا ☑

۴) حرکات ابداکشن و اداکشن نزدیک و دور شدن از محور بدن در چه صفحه ای و حول چه محوری صورت می پذیرد؟

۱) صفحه افقی و محور قایم

۲) صفحه قدامی و محور ساجیتال  ☑

۳) صفحه قایم و محور افقی

۴) صفحه ساجیتال و محور قدامی

۵) کدام محورها صفحه ساجیتال را ایجاد می نمایند؟

۱) محورهای قدامی و خلقی ☑

۲) محورهای طولی و عرضی

۳) محورهای عمودی و افقی

۴) محورهای داخلی و خارجی

۶) ارتز پاسبان برای چه قسمت هایی طراحی شده؟

۱) شانه آرنج مچ ☑

۲) آرنج مچ انگشتان

۳) انگشت شصت

۴) اتصال بخش ساعدی به بخش کمری

۷) افرادی که دچار آسیب شبکه‌ی براکیال هستند به منظور جلوگیری از آسیب مجدد حین بهبودی از چه نوع ارتزی استفاده می کنند ؟

۱) ارتز جانبی ☑

۲) ارتز پاسبان

۳) اسپلنت ضد گرفتگی

۴) ارتز شانه آرنج

۸) کرست توراکومبوساکرال به منظور حمایت از چه اندامی استفاده می شود؟

۱) تنه ☑

۲) دست

۳) انگشت شصت

۴) شانه

۹) ارتز لومبوساکرال (شوالیه) کنترل کننده ی چه قسمت هایی از بدن است؟

۱) کنترل حرکت ستون فقرات سینه ای

۲) کنترل صفحه ی ساژیتال و کرونال ☑

۳) کنترل اکستنشن و صفحه کرونال

۴) کنترل فلکشن

۱۰) هدف از تجویز اسپلنت مخصوص سندروم تونل کارپال کدام است؟

۱) کاهش درد

۲) کاهش فشار بر روی عصب

۳) جلوگیری از کوتاهی عضلات ☑

۴) گرم نگه داشتن عضو

۱۱) کدام تز برای فردی با سوختی زیر بغل مناسب است؟

۱) اسپیلنت اسپایدر

۲) ارتزتفنگی

۳) ارتز ارنج

۴) آرتز پاسبان ☑

۱۲) اسپیلت اسپایدر برای چه عارضه ای تجویز می شود؟

۱) آسیب عصب مدین

۲) سیب عصب رادیال

آسیب عصب رادیال ☑

۳) در رفتگی آرنج

۴) کوتاهی عضلات

۱۳) کدام پارامتر در راه رفتن وابسته است؟

۱) طول قدم

۲) طوم گام ☑

۳) زاویه‌ی خارجی شصت

۴) پهنای گام

۱۴) کلاژن سبب افزایش چه نقشی در ساختار مکانکی استخوان می گردد؟

۱) استحکام

۲) مقاومت برشی

۳) مقاومت فشاری

۴) انعطاف پذیری ☑

۱۵) کدام ساختار استخوانی با افزایش تنش محوری دیرتر دچار شکست می گردد؟

۱) استخوانهای اسفنجی ☑

۲) استخوانهای پهن

۳) استخوانهای قشری

۴) استخوانهای طویل

۱۶) آسیب های وارد بر اپی فیز باعث بروز چه مشکلی در افراد می شود؟

۱) افزایش قند خون

۲) پوکی استخوان

۳) شکستگی استخوانها

۴) اتمام رشد استخوانها در سنین کمتر  ☑

۱۷) اضافه کردن گچ به قالب پوزیتو باعث ……………..فشار سوکت روی نواحی استخوانیو برعکس برداشتن گچ از روی قالب باعث…………….فشار بر روی قسمت هایی می شود که می تواند وزن بیشتری را تحمل کند.

۱) افزایش – کاهش

۲) افزایش – افزایش

۳) کاهش – افزایش ☑

۴) کاهش – کاهش

۱۸) چه زمانی طول میکشد تا استخوان اطراف ایمپلنت ترمیم شود؟

۱) ۴ تا ۶ ماه

۲) ۳ تا ۶ ماه ☑

۳) ۲ تا ۴ ماه

۴) ۱ تا ۳ ماه

۱۹) کدام گزینه از اجزای تشکیل دهنده‌ی ایمپلنت نیست؟

۱) ریشه

۲) تاج

۳) روکش ☑

۴) پیج اتصال

۲۰) سخت افزارهایی که به منظور دیجیتال کردن شکل بدن بیمار در ساخت ارتز یا پروتز استفاده می شود کدام است؟

۱) دیجیتایزر مکانیکی

۲) دیجیتایزر مغناطیسی

۳) اسکنرلیزری غیر تماسی

۴) همه موارد ☑

۲۱) کدام یک از موارد زیر در ارتباط با مقاومت استخوانها صحیح می باشد؟

۱) استخوانها در مقابل تنشهایی کششی مقاومترین عضو و در مقابل تنشهای برشی ضعیف ترین عضو

۲) استخوانها در مقابل تنشهایی خمشی مقاومترین عضو و در مقابل تنشهای پیچشی ضعیف ترین عضو

۳) استخوانها در مقابل تنشهایی فشاری مقاومترین عضو و در مقابل تنشهای کششی ضعیف ترین عضو

۴) استخوانها در مقابل تنشهایی فشاری مقاومترین عضو و در مقابل تنشهای برشی ضعیف ترین عضو ☑

۲۲) بیماری های سه گانه و خطرناک در زنان ورزشکاران چیست؟

۱) برخوری قطع قاعدگی و پوکی استخوان

۲) کم اشتهایی قطع قاعدگی و پوکی استخوان ☑

۳) ورزشهای استقامتی بیش از حد کم اشتهایی و پوکی استخوان

۴) کم اشتهایی قطع قاعدگی و دیابت

۲۳) در ساخت چه نوع پروتزهایی از تکنیک گاز استریل پار افینی برایب قالب گیری از سمت راست بیمار استفاده یم شود؟

۱) پروتز زیبایی صورت ☑

۲) پروتز زانو

۳) پروتز دست

۴) هیچکدام

۲۴) سی تی اسکن جز کدام دیجیتاز است؟

۱) دیجیتایزر مکانیکی ☑

۲) دیجیتایزر مغناطیسی

۳) اسکنر نوری غیر تماسی

۴) هیچکدام

۲۵) در کدام نوع سخت افزارهای ساخت ارتز یا پروتز تنیک های نوری استفاده می شود؟

۱) دیجیتایزر مغناطیسی

۲) دیجیتایزر مکانیکی

۳) اسکنر لیزری غیر تماسی ☑

۴) هیچکدام

۲۶) کدام گزینه درمان ارتزی بیماری پا چنبری است؟

۱) پاولیک هارنس

۲) ارتز بردارندۀ وزن

۳) دنیس براون ☑

۴) ارتز پروپیلاکتیک

۲۷) کدامیک از ارتزهای زانو برای افراد با ضعف و یا فلج عضلات اکستنسور زانو تجویز می شود؟

۱) ارتز زانوی سوئدی

۲) ارتز زانوی بدون مفصل

۳) ارتز دینامیکی ☑

۴) ارتز آزا راه رفتن

۲۸) سیستم کمکی راه رفتن با تحریک عصب موجب کدام حرکت در مچ پا می شود؟

۱) دورسی فلکشن ☑

۲) پلنار فلکشن

۳) چرخش به داخل

۴) چرخش به خارج

۲۹) کدام یک از موارد زیر جزو وظایف یک کفش می باشد؟

۱) کاهش فشار وارد به ساختارهای حساس

۲) توزیع وزن بین نقاطی که در آن ها درد وجود ندارد

۳) پایه ای برای سایر ارتزهای اندام تحتانی

۴) همه موارد ☑

۳۰) توضیحات ارائه شده مربوط به کدام یک از ارتزهای زیر می باشد؟

«این ارتز کم وزن بوده و دارای اهرم بلندی برای اعمال نیرو است موارد کاربرد آن استئوارتریت مدیال و لترال زانو است»

۱) ارتز راه رفتن آزاد

۲) ارتز زانوی سوئدی

۳) ارتز ژنو آرترو ☑

۴) ارتز ای مگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *