نمونه سوالات اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی :

۱) برخی از محققان فعالیت های گردشگری را به چند دسته تقسیم می کنند کدام مورد شامل این تقسیم بندی می باشد؟

۱) حمل نقل – اقامتگاه – مسافر

۲) حمل نقل – اقامتگاه – پشتیبانی خصوصی ☑

۳) جمل نقل – اقامتگاه – گروه مسافران

۴) هیچکدام

۲) از عوامل موثر بر عرضه محصولات گردشگری می باشد؟

۱) اقدامات گردشگری قیمت محصول گردشگری

۲) اقدامات گردشگری هزینه تولید بنگاه گردشگری

۳) هزینه های تولید بنگاه گردشگری قیمت محصول گردشگری ☑

۴) اقدامات گردشگری انتظارات بنگاه گردشگری

۳) کدام مورد جز تقسیم گردشگری می باشد؟

۱) کسانی که جهت مقاصد کاری سفر می کنند

۲) کسانی که جهت تفریحی  و سرگرمی سفر می کنند

۳) کسانی که جهت کنفرانس علمی سفر می کنند

۴) هر سه مورد☑

۴) کدام یک از کنشگران صنعت گردشگری نقش تقاضا کننده را دارد؟

۱) گردشگران ☑

۲) بنگاه های گردشگری

۳) دولت

۴) جامعه میزان

۵) هزینه های نیمه ثابت به دلیل کدام محدودیت ها در صنعت گردشگری ایجاد می شوند؟

۱) محدودیت های قانونی

۲) محدودیت های فرهنگی

۳) غیر قابل تقسیم بودن برخی مولفه ها ☑

۴) محدودیت های تجمعی

۶) کدام یک از آثار اقتصادی گردشگری نیست؟

۱) پیدایش بازارهای تبعیضی در کشور میزبان

۲) افزایش ارزش پول داخلی

۳) کاهش ارزش پول ملی کشور میزبان ☑

۴) تغییر الگوی مصرف کشور میزبان

۷) با افزایش قیمت تقاضا برای اقامتگاه چه تغییری می کند؟

۱) مقدار تقاضای اقامتگاه روی منحنی تقاضا اقامتگاه کاهش می یابد

۲) مقدار تقاضای اقامتگاه روی منحنی تقاضای  اقامتگاه افزایش می یابد

۳) منحنی تقاضای اقامتگاه به طرف چپ منتقل می شود ☑

۴) منحنی تقاضای اقامتگاه به طرف راست منتقل می شود

۸) کاهش تعطیلات رسمی چه تاثیری بر تقاضای گردشگری دارد؟

۱) باعث حرکت روی منحنی تقاضای گردشگری به طرف چپ می شود

۲) باعث حرکت روی منحنی تقاضای گردشگری به طرف راست می شود

۳) باعث انتقال منحنی تقاضای گردشگری به طرف راست می شود

۴) باعث انتقال منحنی تقاضای گردشگری به طرف چپ می شود ☑

۹) اگر کشش در آمدی برای سفر به خارج از کشور مثبت و بزرگتر از یک باشد سفر به خارج کشور چه نوع کالایی محسوب می شود؟

۱) کالای با کشش

۲) کالای لوکس ☑

۳) کالای ضروری

۴) کالای پست

۱۰) اگر سفر گردشگری در داخل کشور یک کالای پست باشد منحنی انگل آن چه شکلی دارد؟

۱) نزولی ☑

۲) صعودی

۳) افقی

۴) عمودی

۱۱) افزایش قیمت بلیت بازدید از غار برای گردشگران تقاضای آنها را برای بازدید از موزه تاریخی افزایش می دهد این دو محصول گردشگری چه رابطه ای با هم دارند؟

۱) جانشین هستند ☑

۲) مکمل هستند

۳) مستقل هستند

۴) هر دو کالا ست هستند

۱۲) در بر آورد تجربی تقاضای گردشگری در ایران ضریب متغیر لگار یتم تولید ناخالص ملی جهان ۰٫۴۵ است این ضریب چه مفهومی دارد؟

۱) سفر به ایران از دید گردشگران خارجی یک محصول ضروری است

۲) یک در صد افزایش در تولید خالص ملی جهان ۰٫۴۵ در صد سفر گردشگری به ایران را افزایش می دهد

۳)  کشش قیمتی سفر به ایران۰٫۴۵۴ است

۴) الف و ب ☑

۱۳) کدام یک از اهداف بنگاه گردشگری معمولا با قید حداقل سود قابل قبول همراه است؟

۱) حدااکثر سود

۲) حداکثر کردن تولید

۳) حداکثر کردن فروش

۴) اهداف اراضی کننده ☑

۱۴) اگر چند بنگاه ارائه دهنده گردشگری وجود داشته و تعداد نسبتاً زیادی متقاضیان این خدمات وجود داشته باشد بازار از چه نوعی است؟

۱) انحصار چند جانبه و رقابت انحصاری فروش

۲) انحصار چند جانبه فروش و رقابت انحصاری خرید ☑

۳) انحصار چند جانبه خرید و انحصار چند جانبه فروش

۴) انحصار کامل فروش و رقابت کامل خرید

۱۵) در ساختار بازرا گردشگری کدام بنگاه ها اصل خدمات گردشگری را رائه می دهند؟

۱) شرکت های حمل و نقل گردشگری

۲) آژانس مسافرتی گردشگری

۳) بنگاه های عرضه کننده تورم گردشگری ☑

۴) اقامتگاه

۱۶) اگر تابع تقاضای یک بنگاه تورگردان به صورت  q=60-2p  باشد که در آن q تعداد بلیط سفر و P قیمت بلیط است اگر تابع هزینه به صورت   TC =10-   باشد این تورگردان چه تعداد بلیط باید بفروشد تا سودش حداکثر شود؟

۱)۲۵

۲) ۱۰ ☑

۳) ۱۳۸

۴) ۱۴۰

۱۷) چرا تئوری بنگاه در بیشتر موارد نمی تواند در خصوص بنگاه های جهانگردی و گردشگری کاربرد داشته باشد؟

۱) هزینه ثابت بسیار بالای بنگاه های گردشگری

۲) هزینه متغیر بسیار بالای بنگاه های گردشگری

۳) وجود هزینه نیمه متغیر بنگاه های گردشگری

۴) هزینه ثابت بسیار بالا وجود هزینه های نیمه متغیر بنگاه های گردشگری ☑

۱۸) تابع هزینه بنگاه های گردشگری مانند هتل ها تفریگاه ها و شرکت های هواپیمایی معمولا چگونه است؟

۱) با افزایش تولید هزینه متغیر زه ازاء هر واحد افزایش نمی یابد ☑

۲) با افزایش تولید هزینه متغیر به ازاء هر واحد افزایش می یابد

۳)با افزایش تولید هزینه ثابت به ازاء هر واحد افزایش می یابد

۴) با افزایش تولید هزینه کل به ازاء هر واحد افزایش می یابد

۱۹) اگر دولت بر محصولات گردشگری مالیات وضع کند کدام گزینه اتفاق می افتد؟

۱) منحنی عرضه محصولات گردشگری به طرف راست منتقل می شود

۲) منحنی عرضه محصولات گردشگری به طرف چپ منتقل می شود ☑

۳) منحنی تقاضای محصولات گردشگری به طرف راست منتقل می شود

۴) منحنی تقاضای محصولات گردشگری به طرف چپ منتقل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *