نمونه سوالات بزهکاری اطفال ۱

دانلود رایگان نمونه سوالات بزهکاری اطفال ۱ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات بزهکاری اطفال ۱:

۱ ) پژوهشگران افزایش بدهکاری کودکان را ناشی از علل گوناگون می دانند. کدام یک از گزینه زیر جزو این علل است؟

۱) فقر

۲) وضیعت نابسامان اقتضادی

۳) مشکلات خانوادگی مسائل آموزشی مهاجرت فشار روانی

۴) همه  موارد ☑

۲) افزایش رفتارهای محرمانه در کشورهای اروپای شرقی تازه استقلال یافته ناشی از چیست؟

۱)ضعف خانواده

۲) ضعف نظام آموزشی همگانی

۳) ضعف خدمات تفریحی

۴)همه موارد ☑

۳ ) عامل مهم ترین در افزایش خشونت و افزایش بزهکاری نوجوانان پس از جنگ جهانی دوم کدام است؟

۱) تعداد سلاح هایی است که نوجوانان در اختیار دارند ☑

۲)وسوسه های اعمال بزهکاری

۳) سازمان های جنایی

۴) افزایش جمعیت

۴ ) طبق ماده یک پیمان نامه حقوق کودک منظور از کودک چیست؟

۱) کسی که ب سن بلوغ که ۱۵ سال است نرسیده باشد

۲) انسان دارای کمتر ۲۰ سال سن

۳) انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن مگر به موجب قانون قابل اجرا در مورد کودک سن قانونی کمتر تبیین شده باشد ☑

۴)کسی که بین سن ۷ تا ۱۷ سال است

۵ ) چرا در میان روانشناسان از لحاظ طول دوره نوجوانی اتفاق نظر وجود ندارد؟

۱) زیرا تبیعیت متقابل فرد و محیط اجتماعی در دوره نوجوانی، بیش از دوره کودکی است ☑

۲) زیرا تحقیق در این خصوص دشوار است

۳) زیرا نوجوانان نسل های پی در پی همگی شبیه هم هستند

۴) زیرا نجوانان نسل های پی در پی مربوط به دوره های یکسانی از تحول تمدن هستند

۶ ) دوران نوجوانی چه محدوده سنس در بر می گیرد؟

۱) ۱۰ تا ۱۵

۲) ۱۰ تا۱۶

۳)۱۲ تا ۱۸ ☑

۴) ۱۵ تا ۲۲

۷ ) لمبروزو نخستین کسی بود که به کمک همکار خود فررو ……………. مجرم را بر پایه های زیست شناسی مورد مطالعه قرار داد:

۱) زنان ☑

۲) مردان

۳) کودکان

۴) کهنسالان

۸ ) در تقسیم بندی ریچارد لاندمن، کدام مورد از جرایم شاخص علیه اشخاص نیست؟

۱)قتل عمدی و غیر عمدی

۲) تجاوز جنسی به عنف

۳) بر گلری و آتش افروزی و سرقت ☑

۴) سرقت همراه با آزار

۹ ) به ترتیب پاسخ دهید: آیا طبق آمار دستگیری های «فرار دختران» و «غیر قابل اصلاح بودن و رفتا غیر اخلاقی» به ترتیب بخش اساسی از بزهکاری دختران را تشکیل می دهد؟

۱) خیر – بله

۲) بله – خیر

۳) خیر – خیر

۴) بله- بله ☑

۱۰ ) کدام یک معتقد است پسران در مقایسه با دختران از نظر روانی توانای کمتری برای سازگاری خود با محیط و اوصاع و احوال پیرامون خود دارند؟

۱) گراماتیکا

۲) کونوپکا ☑

۳) پولاک

۴) لمبروزو

۱۱ ) کدام یک از عوامل زیر در رابطه با تأثیر خانواده در بزهکاری باعث افزایش فعالیت بزهکاران نوجوانان می گردد؟

۱) فرو پاشی خانواده

۲) تضائ خانوادگی

۳) مجرم بودن خامواده

۴) همه موارد ☑

۱۲ ) کاراترین شیوه پیشگیری(از بزهکاری کودکان) کدام است؟

۱) پیشگیری زودرس ☑

۲) پیشگیری مقدماتی

۳) پیشگیری از طریق کمک به کودکان

۴)پیشگیری اولیه

۱۳ ) به عقید ریچارد گلیس و موری اشتراوس خشونت آمیزترین گروه اجتماعی به استثنای پلیس و ارتش کدام است؟

۱) مدرسه

۲) دانشگاه

۳) محیط کار

۴) خانواده ☑

۱۴ )سوء رفتار با کودک به عنوان یک اصطلاح عام سامل کدام یک از گزینه های زیر می شود؟

۱) صرفاّ بی توجهی

۲) صرفاّ کتک زدن شدید

۳) هم شامل بی توجهی و هم شامل کتک زدن شدید می شود ☑

۴) شامل بی توجهی نمی شود

۱۵ ) کدام اصطلاح از یک واژه یونانی به نام فراغت یا تحصیل گرفته شده است و مرادف تعلیم و تربیت است؟

۱) مدرسه ☑

۲) آموزش

۳) صعنت

۴) فرهنگ

۱۶ ) پیش از صنعتی شدن عامل اصلی اجتماعی کننده در زندگی کودک کدام بود؟

۱) خانواده ☑

۲) مدرسه

۳) گروه همسالان

۴) دولت

۱۷ ) به ترتیب پاسخ دهید: آیا شکست تحصیلی از جمله علل مهم رفتار ضد جتماعی است؟ و آیا سبک زندگی نامتعارف کودکان

گرایش آنان را به رفتارهای ضد اجتماعی تشدید می کند؟

۱)بله – خیر

۲) خیر – بله

۳) بله – بله ☑

۴) خیر -خیر

۱۸) اصطلاح مدرسه گریزی از چه زمانی و در کجا رواج یافت؟

۱) پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن ۱۹ – اروپا ☑

۲) اوایل قرن ۱۸ – اروپا

۳) اواخر قرن ۱۷ – آریکا

۴) اویل قرن ۲۰ – آریکا

۱۹) کنترل جرم در مدرسه، وابسته در کدام است؟

۱) بازرگانی

۲) صنعت

۳) وضعیت اجتماع و خانواده ☑

۴) حرفه

۲۰ ) کدام یک از راه کارها و برنامه های تبدیل مدارس به مدارس عاری از جرم به عنوان رابط بین خانواده و مدرسه عمل می کند؟

۱)مشاوران خانه – مدرسه ☑

۲) کلاس های تقویتی

۳) حمایت از کودکان طر شده

۴) آموزش معلمان

۱) فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *