نمونه سوالات تاسیسات الکتریکی

دانلود رایگان نمونه سوالات تاسیسات الکتریکی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از تاسیسات الکتریکی :

۱) تعریف زیر مربوط به کدام هادی است؟

هادی است که در برابر محافظت در برابر برق گرفتگی لازم می باشد و با علامت اختصاری PE نمایش داده می شوند

۱) هادی فاز

۲) هادی خنثی

۳) هادی حفاظتی ☑

۴)  هادی مشترک حفاظتی – خنثی

۲) شدت صوتی ۹۰ دسیبل است بعد از گذشتن از دیوار سنگی با ضخامت ۱۰۰ میلیمترو ۵۰ دسیبل افت شدت صوت چقدر میشود؟

۱) ۴۰ ☑

۲) ۸۰

۳) ۳۵

۴) ۴۵

۳) فضای که هر آشکار ساز باید پوشش دهد برای آشکار سازهای دودی حدودا …………….متر مربع و برای حرارتی ………………..متر مربع است.

۱) ۱۰۰-۵۰ ☑

۲) ۱۰۰-۱۰۰

۳) ۵۰-۵۰   

۴) ۱۰۰-۷۵

۴) موتوری توان ۵۰ کیلووات و ضریب قدرت ۹/۰ و راندمان ۹۰ در صدی روی یک شینه ۳۸۰ کیلو ولت قرار دارد جریالن راه اندازی این موتور که بایستی ۵ ثانیه تحمل کند چقدر است؟

۱) ۹۳٫۸

۲) ۱۲۶٫۹

۳) ۵۶۲٫۷ ☑

۴) ۵۷۰٫۴۶

۵) به طور معمول اگر منبع تغذیه به مصرف کننده ها نزدیک باشد…………….تعیین کننده سطح مقطع و اگر فاصله زیاد باشد ………….تعیین کننده خواهد بود.

۱) جریان مجاز – افت ولتاژ ☑

۲) افت ولتاژ – جریان مجاز

۳) جریان مجاز – سطح ولتاژ

۴) سطح ولتاژ – جریان مجاز

۶) ولتاژ نامی خازن در محل نصب باید متناسب با ولتاژ کار سیستم باشد در صورت تفاوت ولتاژ و فرکانس کار خازن توان خروجی خازن تغییر خواهد کرد اگر فرکانس نصف شود ولی ولتاژ نصب تغییری نکند توان راکتیو جدید چقدر خواهد شد؟

۱) تغییری نمی کند

۲) دو برابر میشود

۳) نصف میشود ☑

۴) یک چهارم میگردد

۷) در بیمارستانها معادن سیستم های تولیدی که قطع برق در آن ممکن است سبب خساراتی شود کدام سیستم توزیع انرژی استفاده می شود؟

۱) TT

۲) TS

۳) IT ☑

۴) TN

۸) هر مدار پریز نباید از………… پریز مربوط به معارف عمومی زا تغذیه کند.

۱) ۵

۲) ۷

۳) ۱۰

۴) ۱۲ ☑

۹) توان راکتیو در آخرین بار از این شبکه شعاعی چند کیلووات آمپر راکتیو است؟

۱) ۷٫۵

۲) ۱۳٫۲ ☑

۳) ۲۰٫۴

۴) ۱۵

۱۰) توان راکتیو عبور کننده از ترانسفورماتور چند کیلوولت آمپر راکتیو است؟

۱) ۴۱٫۱ ☑

۲) ۳۳٫۶

۳) ۲۷٫۹

۴) ۲۰٫۴

۱۱) افت ولتاژ در انتهای خط چند در صد می باشد؟

۱) ۴۱٫۱

۲) ۷

۳) ۶٫۳

۴) ۱٫۱۲ ☑

۱۲) ولتاژ این سیستم توزیع چند ولت است؟

۱) ۳۸۰ ☑

۲) ۲۰۰۰۰

۳) ۴۰۰

۴) ۱۰۰۰۰

۱۳) در کدام نقطه حداکثر افت ولتاژ رخ نمی دهد؟

۱) D ☑

۲) S

۳) F

۴) L

۱۴) مقاومت خط AB کدام است؟

۱) ۰٫۰۱

۲) ۰٫۰۲۶ ☑

۳) ۹۵

۴) ۴۵٫۷۳

۱۵) حفاظت مربوط به کد ANSI 49 مربوط به کدام حفاظت است؟

۱) مولفه منفی

۲) اضافه جریان

۳) اضافه بار ☑

۴) اضافه ولتاژ

۱۶) کدام گزینه بیانگر محدود ولتاژ استاندارد کنتاکتورها می باشد؟

۱) ۲۴ ☑

۲) ۳۳

۳) ۶۵

۴) ۲۰۰

۱۷) نام دیگر کلید MCB چیست؟

۱) فیوز تیغه ای

۲) کنتاکتور

۳) کلید مینیاتوری ☑

۴) کلید خلاء

۱۸) برای موسیقی خالص شدن به صورت لازم علاوه بر سطح نویز باید چند دسیبل باشد؟

۱) ۱۶تا ۲۰

۲) ۳۶ تا ۳۰ ☑

۳) ۸۰ تا ۹۳

۴) ۷۵ تا ۸۰

۱۹) شدت صوتی ۹۰ دسبیل است بعد از گذشتن از دیوار سنگی با ضخامت ۱۰۰ میلیمتر و ۵۰ دسبیل افت شدت صوت چقدر میشود؟

۱) ۴۰ ☑

۲) ۸۰

۳) ۳۵

۴) ۴۵

۲۰) فضایی که اشکار ساز باید پوشش دهد برای آشکار سازهای دودی حدودا …………….. متر مربع و برای حرارتی ……………….متر مربع است.

۱) ۱۰۰-۵۰ ☑

۲) ۱۰۰-۱۰۰

۳) ۵۰-۵۰

۴) ۱۰۰-۷۵

۲۱) در منطقه بندی ساختمان برای سیتمهای اعلام حریق هر زون حداکثر چند متر مربع را میتواند پوشش دهد؟

۱) ۱۰۰۰

۲) ۱۵۰۰

۳) ۲۰۰۰ ☑

۴) ۲۵۰۰

۲۲) حداقل سطح مقطع یا قطر هادی مسی برای سیستم صوتی کدام است؟

۱) ۰٫۵ میلی متر

۲) ۱ میلی متر ☑

۳) ۱٫۵ میلی متر

۴) ۲٫۵ میلی متر

۲۳) در بیمارستان معادن سیستم های تولیدی که قطع برق در آن ممکن است سبب خساراتی شود کدام سیستم توزیع انرژی استفاده می شود؟

۱) TT

۲) TS

۳) IT ☑

۴) TN

۲۴) هر مدار پریز نباید بیش از ……………..پریز مربوط به معارف عمومی را تغذیه کند.

۱) ۵

۲) ۷

۳) ۱۰

۴) ۱۲ ☑

۲۵) ولتاژ این سیسم توزیع چند ولت است؟

۱) ۳۸۰

۲) ۲۰۰۰۰

۳) ۴۰۰ ☑

۴) ۱۰۰۰۰

۲۶) اگر تعداد بلندگوها به سه عدد افزایش یابد چند دسبیل افزایش شدت صوت داریم؟

۱) ۰

۲) ۳

۳) ۵ ☑

۴) ۶

۲۷) مبانی طراحی یک شبکه توزیع عبارت است:

۱) قابیلت اطمینان – کیفیت توان – تنظیم افت ولتاژ ☑

۲) قابلیت اطمینان – کیفیت انرژی – تنظیم افت جریان

۳) نوع کابل – کیفیت توان – تنظیم افت ولتاژ

۴) نوع کابل – کیفیت انرژی – تنظیم افت جریان

۲۸) حداکثر قابلیت اطمینان را کدام نوع شبکه دارد؟

۱) شبکه های زمینی

۲) شبکه های ثانویه

۳) سیستم شبکه ای یا غربالی ☑

۴) شبکه های اولیه

۲۹) شبکه های مختلف توزیع با چه معیارهایی مقایسه می شوند؟

۱) قابلیت اطمینان – قطعی موقت – تنظیم جریان – هزینه – پیچیدگی

۲) قابلیت اطمینان – قطعه ای موقت – تنظیم ولتاژ – هزینه – پیچیدگی ☑

۳) قابلیت اطمینان – افت ولتاژ – تنظیم جریان – هزینه – انعطاف پذیری

۴) قابلیت اطمینان – قطعی موقت – تنظم جریان – هزینه – انعطاف پذیری

۳۰) کدام گزینه طبقه بندی سیستم زمین حفاظتی را نشان می دهد؟

۱) زمین کردن تجهیزات – صاعقه گیر – بارهای ساکن – ایزوله – منفرد – سیگنال مرجع ☑

۲) زمین کردن تجهیزات – صاعقه گیر

۳) زمین کردن تجهیزات – صاعقه گیر – بارهای ساکن

۴) زمین کردن – تجهیزات – صاعقه گیر – بارهای ساکن – ایزوله – منفرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *