نمونه سوالات تعامل انسان و کامپیوتر(استخدامی)

دانلود رایگان نمونه سوالات تعامل انسان و کامپیوتر با جواب (استخدامی)

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات تعامل انسان و کامپیوتر :

۱- در اولین گام از اصول طراحی HCI چه چیزی مورد بررسی قرار می گیرد؟

الف. حفظ ثبات و سازگاری

ب. کاربران هدف

ج. تعامل و روابط طبیعی

د. درک وظیفه

جواب گزینه د

۲- مفهوم کاربرت را بشناس توسط چه کسی مطرح شد؟

الف. هانسن ۱۹۷۱

ب. جونیور ۱۹۸۰

ج. کیم ۱۹۶۷

د. ژی بانگ ۱۹۸۵

جواب گزینه الف

۳- استفاده از چه نوع رابط هایی باعث رقابت پذیری برنامه های کاربردی Microft Windows شده است؟

الف. رابطه مستقل

ب. رابطه های کاربر محور

ج. رابطه های متنوع و جذاب

د. رابطه های ثابت و آشنا

جواب گزینه د

۴- آخرین قاعده اصلی تعالم انسان و کامپیوتر کدام است؟

الف. طبیعی بودن

ب. جلوگیری از طا

ج. یادآوری به کاربران

د. بازگشت عمل

جواب گزینه الف

۵- در سند ۹۲۴۱ از سازمانی جهانی برای استاندارد چه جنبه هایی از طراحی تعامل انسان و کامپیوتر مطرح شده است؟

الف. جنبه های اقتصادی

ب. جنبه های گرافیکی

ج. جنبه های ارگونومی

د. جنبه های بین المللی

جواب گزینه ج

۶- ارکن صدای کف زدن برای تصویب چه نوع ارکنی است؟

الف. نمادین

ب. اسمی

ج. استعاری

د. طبیعی

جواب گزینه الف

۷- زاویه های که شامل ناحیه قابل مشاهده توسط کاربر انسانی است و در جهت افقی یا عمودی کشیده می شود چه نام دارد؟

الف. فاصله دید

ب. پیکسل

ج. دقت دیداری

د. میدان دید

جواب گزینه د

۸- وضوح قابل درک توسط چشم انسان از یک فاصله ثابت چه نامیده می شود؟

الف. دقت دیداری

ب. میدان دید

ج. اشباع

د. وضوح نمایش

جواب گزینه الف

۹- صدا با شدت ۱۱۰ دسی‌بل چه نوع صدایی است؟

الف. راک

ب. نجوا

ج. آستانه درد

د. محیط اداری

جواب گزینه الف

۱۰- قانون فیتس چیست؟

الف. زمان مورد نیاز برای حرکت سریع به یک منطقه هدف پیش بینی می کند

ب. ضرایب خاص یک کار معین هستند که دشواری کار را نشان می دهند

ج. بر راحت و کارامد بودن محصولات تمرکز دارد

د. ورودی پیوسته در فضای دو بعدی را نشان میدهند

جواب گزینه الف

۱۱- در بین پلتفرم های سخت افزاری کدام گزینه برای وظایف دفتری و وظایف زمان بر یا جدی مناسب تر است؟

الف. گوشی های هوشمند

ب. تبلت ها

ج. گوشی های دستی

د. دسک تاپ ثابت

جواب گزینه د

۱۲- کدام سخت افزار مناسب برای کارهای ساده و مختصر و کارهای با هدف خاص است؟

الف. کامپیوتر رو میزی

ب. گوشی های هوشمند

ج. تبلت

د. تعبیه شده

جواب گزینه ب

۱۳- واقعیت مجازی ثابت برای کدام فعالیت مناسب است؟

الف. تجربه و حضور از راه دور

ب. وظایفی که نیاز به حریم خصوصی دارد

ج. وظایف کوچک و ساده

د. وظایف تلویزیون محور

جواب گزینه الف

۱۴- با توجه به جدول سبک های مختلف منو کدام نوع منو برای شناسایی اقلام آبکن ها یا تصاویر استفاده می شود؟

الف. کرکره ای

ب. نوار ابزار

ج. آرایه ۳ بُعدی

د. برگه‌ها

جواب گزینه ج

۱۵- داده هایی که اطلاعاتی راجع به عمل یا قصد کاربر در بر دارند و نتیجه‌ی ورودی های فیزیکی کاربر هستند چه نامیده می شوند؟

الف. سیگنال

ب. روال

ج. فرآیند

د. رویداد

جواب گزینه د

۱۶- مجموعه‌ای پیش تعریف از رویدادها که از لایه نرم‌افزاری سطح پایین تر رابط کاربر تعریف و تشکیل می شود چه نام دارد؟

الف. شبه رویداد

ب. پنجره انتقال

ج. جعبه ابزار

د. روال تعیینه شده

جواب گزینه ج

۱۷- در چارچوب مدل نما و کنترل کننده کدام بخش مربوط به پیاده‌سازی خروجی و ارائه داه‌هاست؟

الف. مدل

ب. نما

ج. کنترل کننده

د. اطلاع دهنده

جواب گزینه ب

۱۸- مرتبط بودن نما و کنترل کننده در برنامه های کاربردی چه امکانی را برای ما به وجود می آورد؟

الف. جایگزینی نما با کنترل کننده

ب. جایگزینی کنترل کننده با نما

ج. ادغام نما و کنترل کننده

د. تفکیک نما از کنترل کننده

جواب گزینه ج

۱۹- در پیاده سازی برنامه No Shccts براساس معماری MVC اعمال اصلی مثل انتخاب بارگذاری فایل موسیقی و انتخاب گام جزء کدام لایه معماری هستند؟

الف. مدل

ب. پردازنده

ج. نما کنترل کننده

د. تعامل – رابط

جواب گزینه ج

۲۰- اجرای پیمایش قابلیت استفاده و مطالبی مانند سادگی و یادگیری در کدام نوع ارزیابی استفاده می شود؟

الف. ارزیابی کمی

ب. ارزیابی کیفی

ج. ارزیالی کاربر محور

د. ارزیابی محتوا محور

جواب گزینه الف

۲۱- در کدام روش تعداد افرادی که ارزیابی را انجام می دهند متوسط و بین ۱۰ تا ۱۵ نفر است؟

الف. مصاحبه

ب. ارزیابی تجربی خبره

ج. اندازه گیری

د. نمونه اولیه

جواب گزینه الف

۲۲- رسانه ای که در آن نمایش های واقعی و مجازی به نسبتی با هم ترکیب می شوند چه نامیده می شود؟

الف. تعامل فراگیر

ب. واقعیت افزوده

ج. تعامل سیار

د. تعامل چند وجهی

جواب گزینه ب

۲۳- مفهوم قابلیت استفاده همگانی مرتبط با کدام نوع طراحی تعاملی انسان و کامپیوتر است؟

الف. طراحی کاربر محور

ب. طراحی وظیفه محور

ج. طراحی اقتصادی

د. طراحی مستقل

جواب گزینه الف

۲۴- در سند ۹۲۴۱ از سازمان جهانی استاندارد چه جنبه های از طراحی تعامل انسان و کامپیوتر مطرح شده است؟

الف. جنبه های ارگونومی

ب. جنبه های گرافیکی

ج. جنبه های اقتصادی

د. جنبه های بین المللی

جواب گزینه الف

۲۵- اولین مرحله فرآیند حل مسئله یا پردازش اطلاعات کدام مورد است؟

الف. ادراک

ب. قراگرفتن در حافظه

ج. احساس

د. تصمیم

جواب گزینه ج

۲۶- کدام جنبه از احساس و ادراک به معنای سازگاری انتخاب شده کاربر با بخش خاصی از اطلاعات است؟

الف. توجه

ب. تطبیق

ج. تمایز

د. تشابه

جواب گزینه الف

۲۷- در قانون Fitts زمان برای حرکت سریع به یک منطقه هدف را با استفاده از چه مواردی پیش بینی می کنند؟

الف. فاصله و اندازه هدف

ب. نوع و سطح هدف

ج. کیفیت و اندازه هدف

د. فاصله و تعداد هدف

جواب گزینه الف

۲۸- شناسایی ساختار وظیفه برنامه کاربردی و روابط متوالی میان عناصر مختلف در کدام فاز از طراحی تعاملی صورت می گیرد؟

الف. تحلیل وظیفه کاربر

ب. سناریو مدلسازی وظیفه

ج. انتخاب و ترکیب رابط

د. تنظیم توالی روابط

جواب گزینه ب

۲۹- برای وظایف عملکردی عملیاتی از کدام سک منو استفاده می شود؟

الف. نوار ابزار

ب. منوی پیمایشی

ج. کلیدهای فوری

د. منوی شنیداری

جواب گزینه الف

۳۰- بخشی از صفحه نمایش که با یک برنامه کاربردی مشخص همراه شده و به عنوان فضا و کانالی برای تعامل با برنامه کاربردی استفاده میشود چه نام دارد؟

الف. پنل

ب. جدول

ج. شیء

د. پنجره

جواب گزینه د

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *