نمونه سوالات حفاظت از تاسیسات و جلوگیری جریان های الکتریکی از خطرات

دانلود رایگان نمونه سوالات حفاظت از تاسیسات و جلوگیری جریان های الکتریکی از خطرات با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حفاظت از تاسیسات و جلوگیری جریان های الکتریکی از خطرات :

۱)   کدام گزینه برای کاهش مقاومت مخصوص زمین استفاده نمی شود؟

۱)  پودر کربن

۲) براده فلزات

۳) گچ ☑

۴) نمک طعام

۲) طول برق گیرها معمولا چند متر است؟

۱) یک متر

۲) ۵ متر

۳) ۷ متر

۴) ۲ تا ۳ متر ☑

۳) عامل فشار برای خروج پودر در خاموش کننده های پودری معمولا کدام گاز است؟

۱) هیدروژن

۲) نیتروژن ☑

۳) هلیوم

۴) آمونیاک

۴) کدام مورد از انواع آشکار کننده های دودی می باشد؟

۱) حرارتی

۲) نوری ☑

۳) شعله ای

۴) مادون قرمز

۵) در کدام سیستم در سراسر آن از یک هادی حفاظتی مجزا استفاده می شودبیوفیزیک و بیوشیم؟

۱) TN – CS

۲) TM – S ☑

۳) TT

۴) IT

۶) ولتاژ گام بیشتر از چند ولت برای شخص خطر برق گرفتگی ایجاد می کند؟

۱) ۲۲۰ ولت

۲) ۱۱۰ ولت

۳) ۶۵ ولت ☑

۴) ۱۸۰ ولت

۷) ضریب K برای مدارهای مصرف کننده جهت حفاظت کابل سیستم های هوایی و انشعاب منازل چقدر است؟

۱) ۵/۳

۲) ۵

۳) ۲۵/۱

۴) ۵/۲ ☑

۸) کدام مورد از ممنوعیت های حریم درجه یک در خطوط انتقال انرژی نیست؟

۱) زراعت فصلی ☑

۲) عملیات ساختمانی

۳) تاسیسات دامداری

۴) باغ و درخت کاری

۹) در فرکانس ۱۰۰ کیلو هرتز جریان های کمتر از چه مقدار مقابل تشخیص برای فرد نیست؟

۱) ۱ میلی آمپر

۲) ۱۰ میلی آمپر

۳) ۱ آمپر

۴) ۱۰۰ میلی آمپر ☑

۱۰) روش خنک کردن بیشتر برای خاموش کردن کدام مواد به کار می رود؟

۱) نشت گاز

۲) خاموش کردن جامدات ☑

۳) اطفاء حریق تاسیسات

۴) برای مایعات

۱۱) جریانی که در اثر خرابی عایق ها بوجود می آید چه نام دارد؟

۱) جریان اتصال کوتاه

۲) جریان اتصالی ☑

۳) جریان اتصالی به زمین

۴) جریان برق گرفتگی

۱۲) کدام مورد جزء بنیان های پودر خشک نمی باشد؟

۱) بی کربنات

۲) سولفات

۳) فسفات

۴) نیترات ☑

۱۳) به کسی که دچار برق گرفتگی فشار قوی شده است چه ماده ای می خورانند؟

۱) آب لیمو

۲) آب آشامیدنی

۳) آب قند

۴) جوش شیرین ☑

۱۴) در تنفس مصنوعی با کمک لوله تو خالی مخصوص شش ها را برای بزرگسالان تقریباً چند بار در دقیقه باید باد کنید؟

۱) ۲۰ بار

۲) ۶ بار

۳) ۱۲ بار ☑

۴) ۲ بار

۱۵) کلیه برق گیرها و منضمات ان باید هر چند ماه یک بار مورد بازرسی و آزمایش قرار می گیرد؟

۱) ۱۲ ماه

۲) هر ۳ ماه

۳) هر ۶ ماه ☑

۴) هر ۲ ماه

۱۶) برای اینکه حتما هادی خنثی و حفاظتی از بکدیگر مجزا باشند باید هادی فاز کمتر از چند میلیمتر مربع باشد؟

۱) ۵ میلی متر مربع

۲) ۳۰ میلی متر مربع

۳) ۵۰ میلی متر مربع

۴) ۱۰ میلی متر مربع ☑

۱۷) مناسب ترین عمق چاه زمین چه ویژگی باید داشته باشد؟

۱) سنگلاخی باشد

۲) ماسه ای باشد

۳) دارای نم دائمی ☑

۴) ۱۰ میلی ارتفاع داشته باشد

۱۸) ممنوعیت تنفس مصنوعی به طریق فشار کمر کدام مورد است؟

۱) سالم نبودن دنده ها ☑

۲) شکستگی گردن

۳) شکستگی بازو

۴) سالم نبودن بینی

۱۹) حد ایمن قابل قبول جهت جلوگیری از میکرو شوک ها چقدر است؟

۱) یک میکرو آمپر

۲) ۱۰ میکرو آمپر ☑

۳) یک میلی آمپر

۴) ۱۰ میلی آمپر

۲۰) مقاومت پوستی با کدام فاکتور نسبت عکس دارد؟

۱) سطح تماس ☑

۲) میزان آب بدن

۳) وزن بدن

۴) چربی طبیعی بدن

۲۱) استفاده از سیستم برق ایزوله در کدام محل ضروری است؟

۱) در محل هایی که از ماده بیهوشی استفاده می شود ☑

۲) اورژانس

۳) بخش رادیولوژی

۴) بخش CCU

۲۲) کاتترهای پر شده از مایع در قلب برای کدام مورد استفاده نمی شود؟

۱) ایجاد شوک به قلب ☑

۲) اندازه گیری فشار خون

۳) برداشتن نمونه خون

۴) تزریق دارو به قلب

۲۳) نام اختصاری قطع کننده های مدار نقص زمین کدام است؟

۱) LIM

۲) PWIM

۳) GFCI ☑

۴) NEC

۲۴) در کدام روش ایزولاسیون از کدینگ دیجیتالی ولتاژ ورودی و مدولاسیون فرکانسی استفاده می شود؟

۱) ترانس

۲) نوری

۳) خازنی ☑

۴) ترانس و خازنی

۲۵) حد مجاز جریان نشتی در لیدهای بیمار چقدر است؟

۱) ۱ میکرو آمپر

۲) ۱۰ میکرو آمپر

۳) ۲۰ میکرو آمپر

۴) ۵۰ میکرو آمپر ☑

۲۶) در فرکانس ۱۰۰ کیلو هرتز تا کمتر از چه جریانی برای انسان قابل تشخیص نیست؟

۱) ۱ میلی آمپر

۲) ۱۰ میلی آمپر

۳) ۳۰ میلی آمپر

۴) ۱۰۰ میلی آمپر ☑

۲۷) کدام گزینه از عوامل مؤثر در مقاومت پوست نیست؟

۱) رطوبت پوست

۲) ضخامت پوست

۳) چین و  چروک پوست ☑

۴) درجه حرارت

۲۸) حریم درجه دو برای ولتاژ ۲۰ ولت چند متر است؟

۱) ۳ متر

۲) ۵ متر ☑

۳) ۱۳ متر

۴) ۱۵ متر

۲۹) در اتاق های عمل و نظایر آن در بیمارستان ها از کدام سیستم توزیع برق استفاده می شود؟

۱) IT ☑

۲) IT-C

۳) TN- S

۴) TT

۳۰) در توصیف سیستم توزیع برق کدام حرف نشان دهنده آن است که در سرتاسر سیستم بدنه ای هادی به هادی مشترک حفاظتی خنثی PEN وصل اند؟

۱) S

۲) C ☑

۳) N

۴) I

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *