نمونه سوالات حقوق مالیه عمومی

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق مالیه عمومی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق مالیه عمومی :

۱ ) مالیه عمومی شاخه ای از کدام گرایش حقوقی است؟

۱) حقوق عمومی ☑

۲) حقوق مدنی

۳) حقوق خصوصی

۴) حقوق کیفری

۲ ) مهم ترین شاخه حقوقی مالی کدام است؟

۱) حقوق ادرای

۲) حقوق مالیاتی ☑

۳) حقوق تجارت

۴) حقوق کتذ

۳ ) کدام یک جزو سه موضوع اصلی مالیه عمومی است؟

۱) در آمدهای

۲) هزینه های عمومی

۳) برنامه مالی دولت

۴) همه موارد ☑

۴ )کدتم یک جزو مهم ترین منابع حقوق مالیه عمومی در ایران است

۱) قانون اساسی

۲) قوانین موضوعه

۳) مقررات دولت

۴) همه موارد ☑

۵ )ملیه عمومی تابع سیاست های……………………..در امور مالی است

۱)  شرکت تجاری

۲) مؤسسات غیر انتفاعی

۳) سازمان های دولتی

۴) قدرت عمومی ☑

۶ ) دیوان محاسبات کشور زیر نظر کدام نهاد است؟

۱) مجلس شورای اسلامی ☑

۲) قوه مجریه

۳) مزرات کشور

۴) قوه قضائیه

۷ ) در زمینه تهیه آییننامه ها و بخشنامه های مربوط قانون مالیات ها و سایر مقررات مالی کدان نهاد نقش مفید و برجسته ای دارد؟

۱) شورای عالی مالیاتی  ☑

۲) سازمان شهردارها

۳) وزارت تعاون

۴) سازمان تأمین اجتماعی

۸ ) آیا عرف و دکترین به ترتیب تأثیر مستقیم در حقوق مالی دارند؟

۱) بله- بله

۲) خیر – خیر ☑

۳) خیر – بله

۴) بله – بله

۹ ) کدام یک جزو منابع مالی دولت طبق قانون بودجه ۱۳۸۵ است؟

۱) در آمدهای عمومی

۲) واگذارزی دارایی ها سرمایه ای

۳) واگذاری دارایی های ماالی

۴) همه موارد ☑

۱۰ ) مهم ترین بخش منابع بودجه عمومی در کشوورهای توسعه یافته کدام است؟

۱)در آمد های صادراتی

۲) در آمدهای مالیاتی ☑

۳) در آمدهای وارداتی

۴) درآمدهای سرمایه گذاری

۱۱ ) مهم ترین منبع در آمد دولت کدام است؟

۱) مالیات ☑

۲) فروش کالا

۳) عرضه خدمات

۴) سرمایه گذاری

۱۲ ) مالیات بر در آمد و دارایی به ترتیب جزو کدام دسته از مالیات ها هستند؟

۱) مالیات مستقیم – مالیات مستقیم ☑

۲) مالیات غیر مستقیم – مالیات غیر مستقیم

۳) مالیات غیر مستقیم- مالیات مستقیم

۴) مالیات مستقیم – مالیات غیر مستقیم

۱۳ ) کدام یک جزو مالیات های غیر مستقیم است؟

۱) مالیات بر مصرف

۲) حقوق و عوارض گمرکی

۳) مالیات بر دارایی خاص

۴) گزینه های الف و ب ☑

۱۴ ) میزان سود بازرگانی توسط کدام نهاد تعیین می شود؟

۱) وزارت کشور

۲) دیوان محاسبات

۳) هیأت وزیران ☑

۴) سازمان گمرک

۱۵ ) مهم ترین وجه تمایز مالیات های مستقیم و غیر مستقیم کدام است؟

۱) انتقال مالیات  ☑

۲) میزان مالیات

۳) هدف مالیات

۴) موضوع مالیات

۱۶ ) از بین مالیات های غیر مستقیم کدام یک عادلانه ترند؟

۱) مالیات مستقیم ☑

۲) مالیات غیر مستقیم

۳) هر دو به یک اندازه عادلانه هستند

۴) هیچ کدام

۱۷ ) در آمد های حاصل از…………………….به در آمدهای ناشی از خالصه جات معروف هستند:

۱) مالکیت ها ☑

۲) هزینه ها

۳) صادرات

۴) واردات

۱۸ ) کدام یک از در آمدها غیر مالیاتی هستند؟

۱) در آمدهای استقراضی

۲) در آمدهای پولی

۳) در آمدهای فروش کالاها

۴) گزینه های الف و ب ☑

۱۹ ) آیا در آمدهای خالصه ور در آمدهای پولی، از در آمدهای عمومی هستند؟

۱) بله -بله ☑

۲) خیر – خیر

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۲۰ ) امروزه مهم ترین دلیل استفاده از اسقراض چیست

۱) تأمین وجوه سرمایه گذاری برای دولت

۲) تأمین کمبود در آمدهای عمومی ☑

۳) تسهیا سرمایه گذاری خارجی

۴) کمک به اقشار محروم جامعه

۲۱ ) مدت قرضه های کوتاه مدت در فرانسه چقدر است؟

۱) یک سال

۲) سه سال ☑

۳) پنج سال

۴) ده سال

۲۲ )کدام یک جزو طبق بندی هزینه های عمومی از جهت اقتصادی نیست؟

۱) هزینه های عمومی جاری

۲) هزینه های عمومی انتقالی

۳) هزینه های عمومی سرمایه گذاری

۴) هزینه های عمومی نهادهای خصوصی ☑

۲۳ ) کدام یک از ویژگی های مالیات است؟

۱)اجباری بودن مالیات

۲) بلاعوض بودن مالیات

۳) وصول مالیات بر حسب توانایی پرداخت

۴) همه موارد ☑

۲۴) در خصوص اصول حامم بر مالیات در حقوق موضوعه گزینه نادرست کدام است؟

۱) اصل قانونی بودن مالیات

۲) اصل سالانه بودن مالیات

۳) اصل عطف یه ماسبق شدن قوانین مالیاتی ☑

۴) اصل اجرای فوری قوانین

۲۵ ) ارزیابی مأخذ مالیات بر چند نوع است؟

۱) یک نوع

۲) دو نوع

۳) سه نوع ☑

۴) ده نوع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *