نمونه سوالات حقوق محیط زیست

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق محیط زیست با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق محیط زیست :

۱) محیط زیست به مثابه یک موجود زنده و پویا است و تنها بستری بریا استفاده انسان ها نیست این رویکرد بیانگر کدام است؟

۱) حقوق بشر

۲) حقوق محیط زیست

۳) فایده گرایی

۴) ارزش ذاتی محیط زیست ☑

۲) کدام دسته از حقوق ذاتی طبعیت ما است و بدون آن نمی توانیم به عنوان انسان زندگی کنیم ؟

۱)حقوق تجارت

۲) حقوق بشر ☑

۳) حقوق عمومی

۴) حقوق اداری

۳)  در کدام قانون حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی کی از وظایف حاکمیتی دولت تلقی شده است؟

۱) قانون مدنی

۲) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران

۳) قانون اساسی

۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ☑

۴) در کدام مورد تاثیر گذاری بر حقوق محیط زیست بیشتر دیده می شود؟

۱) تعهدات که دولت ها با ورود به معاهدات بین المللی باید به آن متعهد باشند

۲) حقوق نرم یا منابع غیر الزام آور ☑

۳) تعهدات که دولت ها ناشی از عرف بین المللی باید به آن متعهد باشند

۴) حقوق سخت

۵) در حقوق بین الملل محیط زیست رأی ۱۹۴۷ اختلاف بین کانادا در قضیه تریل اسلمتر یکی ار مهم ترین منابع کدام اصل حقوق محیط زیست است؟

۱) اصل حاکمیت ☑

۲) اصل همکاری

۳) اصل اطلاع رسانی

۴) اصل جلوگیری

۶) کدام اصل در حقوق بین الملل عمومی به عنوان اصل جبران خسارت ناروا شناخته می شود؟

۱) اصل همکاری

۲) اصل پرداخت توسط آلوده ساز ☑

۳) اصل پیشگیری

۴) اصل حاکمیت

۷)  ……………. برنامه ای برای حفاظت از محیط زیست است که به سازمان ملل وابسته است:

۱) یونپ ☑

۲) واییو

۳) ایکائو

۴) انسیترال

۸) کدام یک از نسل های حقوق بشر است ؟

۱) نسل اول

۲) نسل دوم

۳) نسل سوم

۴) همه موارد ☑

۹) کدام یک از اصول حقوق محیط زیست است

۱) اصل حاکمیت

۲) اصل همکاری

۳) اصل حفاظت از محیط زیست

۴) همه موارد ☑

۱۰) تبعات و اثرات رها کردن زباله در محیط زیست چیست؟

۱) صرفاً مستقیم

۲) کوتاه مدت، فوری و بلند مدت مستقیم و غیر مستقیم ☑

۳) صرفاً کوتاه مدت فوری مستقیم

۴) صرفاً بلند مدت

۱۱) آیا در آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا کارخانه ها و کارگاه ها وسایل نقلیه موتوری به ترتیب به عنوان منابع آلوده کننده معرفی شده اند؟

 1) خیر – خیر

۲) بله – خیر

۳) بله – بله ☑

۴) خیر – بله

۱۲) به کدام نسل از حقوق بشر حقوق مثبت هم گفته می شود؟

۱) نسل اول

۲) نسل دوم ☑

۳) نسل سوم

۴) نسل چهارم

۱۳) حقوق بین الملل محیط زیست زیر شاخه کدام گزینه است؟

۱) حقوق بین الملل خصوصی

۲) حقوق مالکیت معنوی

۳) حقوق بین الملل عمومی  ☑

۴) حقوق جانشینی کشورها

۱۴) آیا آلودگی آب خاک به ترتیب از انواع آلودگی های عمده هستند؟

۱) بله – بله ☑

۲) خیر – خیر

۳) خیر – بله

۴) بله – خیر

۱۵) سوزاندن سوخت های فسیلی که باعث انتشار در اکسید سولفور و اکسیدهای نیتروژن در جو زمین می شود از مصادیق کدام نوع آلودگی است؟

۱) آلودگی خاک

۲) آلودگی آب

۳) آلودگی هوا ☑

۴) آلودگی آب وخاک

۱۶) کدام عامل در حفظ محیط زیست مسئول است؟

۱) صرفاً دولت ها و سازمان بین المللی

۲) صرفاً افراد

۳) صرفاً شرکت های صنعتی

۴) همه در حفظ محیط زست مسئول هستند ☑

۱۷) در کدام مورد جبران خسارت یگ تعهد اولیه است؟

۱) نظریه خطا

۲) نظریه خطر

۳) مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده ☑

۴) نظریه خطا و نظریه به خطر

۱۸) کدام مورد مسئولیت حفظ و حمایت و احیاء توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها مراتع اراضی جنگلی و حمایت از آب و خاک کشور را از طریق مدیرت علمی بر حوزه های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار بر عهده دارد؟

۱) سازمان جنگل هاو مراتع و آبخیزداری کشور ☑

۲) سازمان حفاظت از محیط زیست

۳) سازمان امور اراضی

۴) وزارت جهاد و کشاورزی

۱۹) مفهوم حقوق نسل های آینده از کدام کنفراسیون وارد حقوق بین الملل محیط زیست شد؟

۱) کنفرانس وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات

۲) کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ ☑

۳) کنفرانس لاهه ۱۹۰۷

۴)کنفرانس سانفرانسیسکو ۱۹۴۵

۲۰) با تصویب کدام قانون حفظ محیط زیست بهعنوان یک وظیفه عمومی مطرح شد؟

۱) قانون تجارت

۲) قانون مدنی

۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ☑

۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *