نمونه سوالات رویه قضایی

دانلود رایگان نمونه سوالات رویه قضایی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات رویه قضایی :

۱ )………………… نوعی قیاس است با جنبه ای قوی تر

۱) بهرگیر از وحدت ملاک

۲) توسل به مفهوم مخالف

۳) قیاس مساوات

۴) قیاس به طریق اولویت ☑

۲ ) در چه مواردی نیاز به تفسیر قانون نیست ؟

۱)قانون صریح باشد  برخوردی با دیگر قوانین مثل مسائلی از قبیل عام و خاص و مطلق مفید پیش نیاید ☑

۲) همیشه چه قانونی صریح باشد چه نباشد و چه برخوری هم با قوانیسن دیگر نداشته باشد تفسیر لازم است

۳) قانون ساکت باشد

۴)  قانون صریح نباشد

۳ ) در بین عرف و رویه قضائی کدام یک گزینه زمینه ساز قانون هستند؟

۱)عرف

۲) رویه قضائی

۳) هر دو ☑

 4) هیچ کدام

۴ ) آیا بهر ه گیر از زبان و مراجعه به کارهای مقدمانی به ترتیب از ابزار و روش تفسیر تحت اللفظی است؟

۱) خیر- خیر

۲) بله – بله ☑

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۵ ) رویه قضائی را چه کسانی به وجود  می آوردند و در واقع عرف چه کسانی است؟

۱) مردم و قضاوت

۲)  قضاوت ☑

۳) علمای حقوق

۴) قانونگذار

۶ )چه کسی معتقد است حقوق اساسی در بسیاری از کشورها مرهون دکترین است؟

۱) لاپراول ☑

۲) جان لاک

۳) دکارت

۴) اسپینوزا

۷ ) کدام یک از منابع حقوق زیر، یک کار صرفاً علمی است و راخه حلی که ارئه می کند برای پرونده خاصی نیست و برای گسترش و اعتلای حقوق است؟

۱) اصول حقوقی

۲) دکترین ☑

۳) عرف

۴) رأی قاضی

۸ ) پل ارتباط بین قانون و رویه قضایی…………….

۱) عرف است

۲) اصول حقوقی است

۳) تفسیر است ☑

۴) رویه اداری است

۹ ) از بین رویه قضائی لازم الاتباع و غیر لازم کدام یک در جکم قانون بوده و قلروی مکانی آن همچون قانون ، تمام کشور است؟

۱) رویه قضائی غیر لازم الاتباع

۲) رویه قضائی لازم الاتباع ☑

۳) هر دو

۴) هیچ کدام

۱۰ ) طبق قانون اساسی تفسیر قانون اساسی…………….

۱)با مجلس شورای اسلامی است

۲) با شورای نگهبان است ☑

۳) با دیوان محاسبات عمومی است

۴) بادکترین است

۱۱ )تفسیر قانونی چیست؟

۱)تفسیری که مجلس از قوانین می کند تفسیر قانونی گفته می شود ☑

۲) تفسیری که قضاوت از قوانین می کند  تفسیر قانونی گفته می شود

۳) تفسیری که دیوان عالی کشور از قوانین می کند تفسیر قانونی گفته می شود

۴) تفسیری که علمای کشور حقوق از قوانین می کند تفسیر قانونی گفته می شود

۱۲ ) برای میزان قدرت و اعتبار رویه قضائی چه ملاک های وجود دارد؟

۱) قانون

۲) کثرت آرائی که رویه قضائی را ایجاد کرده است

۳) درجه دادگاه

۴)همه موارد ☑

۱۳ ) در سازمان قضایی کشور، چند نو مرجع منفک از هم قابل ملاحظه است؟

۱) چهار نوع مراجع حقوقی مراجع جزایی مراجع اداری مراجع انتظامی ☑

۲)  سه نوع مراجع حقوقی مراقع جزائی مراجع اداری

۳) پنج نوع، مراجع حقوقی مراجع جزائی مراجع انتظامی مراجع مختلط

۴) دو نوع مراجعه حقوقی مراجع جزائی

۱۴ ) مهم تر ین و اسای ترین تقسیم  و رویه های قضایی بر حسب ……………

۱) شعب دادگاه ها

۲) انواع دادگاه ها است

۳) لازم الاتباع بودن و یا غیر لازم الاتباع بودن رویه قضائی است ☑

۴) صلاحیت محلی دادگاه

۱۵ )طبق قانون اساسی ایجاد وحدت رویه قضائی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکمه وظیفه کدام مرجع است؟

۱) وزارت دادگشتری

۲) دادگاه های عمومی

۳) دیوان عالی کشور ☑

۴) دادگاه های تجدید نظر استان

۱۶ ) مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیئت نظارت کدام مورد است؟

۱) دادگاه تجدید نظر استان

۲) شورای عالی ثبت ☑

۳) مجتمع تشخیص مصلحت نظام

 4) شورای نگهبان

۱۷ ) طبق ماده ۲۵ قانون ثبت در چند مورد در خواست رأی وحدت رویه از شورای عالی ثبت انجام می گیرد؟

۱) رآی هیأت نظارت مخالف قانون باشد

۲) آراء هیأت های نظارت متناقض باشد

۳)  رأی هیأت نظارت موافق قانون باشد

۴) گزینه های الف و ب ☑

۱۸ )کدام یک از کشورهای زیر دارای حقوق نوشته است؟

۱) فرانسه بلژیک آلمان ☑

۲) کانادا

۳) انگلیس

۴) استرالیا

۱۹ ) در کامان لا ، قاضی…………………

۱)ایجاد کننده قانون است ☑

۲) مفسر قانون است

۳) ایجاد کننده قانون نیست

۴) نه مفسر قانون است و نه ایجاد کننده آن

۲۰ ) کدام یک از موارد مساعد برای ایجاد رویه قضائی است

۱) تعارض قوانین

۲) تزاحم دو قانون

۳) نقص قانون

۴) همه موارد ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *