نمونه سوالات زمین شناسی مهندسی (استخدامی)

دانلود رایگان نمونه سوالات زمین شناسی مهندسی با جواب (استخدامی)

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات زمین شناسی مهندسی :

۱- کدامیک از پدیده های زیر در تغییر دوره فرسایشیرودخانه مؤثر است؟

الف. شرایط اقلیمی و سطح بنا

ب. فرسایش قهقرایی

ج. بادروبی

د. تغییر رودخانه ها

جواب گزینه الف

۲- به توده های مقاوم که از خطر نابودی حفظ شده اند چه می گویند؟

الف. ناهمواری به جا مانده

ب. ناهمواری دفن شده

ج. ناهمواری های از زیر خاک در آمده

د. پالئوسل

جواب گزینه الف

۳- انفصال بین دو پوسته و گوشته کره زمین چه نام دارد؟

الف. مرز کنراد

ب. مرز گرانیتی

ج. مرز گوتنبرگ

د. مرز موهورویچ

جواب گزینه د

۴- کدامیک از کانی های زیر در اثر اکسیداسیون به هماتیت و لیمونیت تبدیل می شود؟

الف. ارتوز

ب. اولیوین

ج. انیدرید

د. کوارتز

جواب گزینه ب

۵- کدامیک از سنگ های زیر حاصل هوازدگی سنگ های قدیمی تر است؟

الف. بازالت

ب. آندزیت

ج. ماسه سنگ

د. آهک

جواب گزینه ج

۶- کدام نوع رشته کوه تنها از یک چین تشکیل شده است؟

الف. منفرد

ب. کوهستانی

ج. مختلط

د. ساده

جواب گزینه د

۷- تشکیل کوه های هیمالیا در اثر کدامیک از پدیده های زیر است؟

الف. برخورد دو صحنه قاره ای

ب. برخورد دو صفحه اقیانوسی

ج. برخورد صفحه قاره ای با صفحه اقیانوسی

د. در اثر فعالیت نقاط داغ

جواب گزینه الف

۸- از نظر خائین اینتراژئوسینکینال در چه مرحله ای تشکیل می شود؟

الف. کوهزایی

ب. کوهزایی اولیه

ج. پیش کوهزایی

د. فرونشست اولیه

جواب گزینه ج

۹- کدامیک از گزینه های زیر توده نفوذی هم شیب است؟

الف. لاکولیت

ب. دایک

ج. دودکش

د. استوک

جواب گزینه الف

۱۰- کدام گزینه جزء توده های نفوذی متقاطع یا غیر هم شیب می باشد؟

الف. بیسمالیت

ب. فاکولیت

ج. استوک

د. لاکولیت

جواب گزینه ج

۱۱- طول دایک کلیولند در شمال انگلستان چند کیلومتر است؟

الف. ۵۰

ب. ۱۰۰

ج. ۴۰۰

د. ۲۰۰

جواب گزینه د

۱۲- جریانی که در جهت شیب طبقه تشکیل می شود چه نام دارد؟

الف. اینسی کونت

ب. ابسی کونت

ج. سابسی کونت

د. کانسی کونت

جواب گزینه د

۱۳- دره های عمیق عرضی در زاگرس چه نام دارند؟

الف. تنگ

ب. دره طولی

ج. دره عرضی

د. دره معلق

جواب گزینه الف

۱۴- کدام عامل در تشکیل پادگان های آبرفتی مؤثر است؟

الف. تغییرات ایزوستاری

ب. تغییر شرایط اقلیمی

ج. حرکات تکتونیکی

د. فرسایش آبهای جاری

جواب گزینه ج

۱۵- دره های عمیق و باریک و طویل در مناطق کارستی چه نام دارند؟

الف. کانیون

ب. حفره ای

ج. کور

د. خشک

جواب گزینه الف

۱۶- به دره هایی مشابه دره های آبرفتی در مناطق آهک که فقط در مواقع سیلابی در آنها آب جریان دارد چه می گویند؟

الف. کانیون

ب. دره کور

ج. دره حفره ای

د. دره خشک

جواب گزینه د

۱۷- به رودخانه های بومی و غیر بومی که فرورفتگی بسته داخل خشکی مانند دریاچه می ریزند چه می گویند؟

الف. آرئیک

ب. آندورئیسم

ج. آلوکتون

د. اگزورئیسم

جواب گزینه ب

۱۸- کدامیک از پدیده های زیر حاصل انحلال و رسوبگذاری در سنگ های آهکی است؟

الف. اووالا

ب. دولین انحلالی

ج. تراروزا

د. غار

جواب گزینه ج

۱۹- به دشت های کارستی بسته با طول و عرض زیاد در مناطق آهکی چه می گویند؟

الف. لاپیه

ب. دولین

ج. پولژه

د. آون

جواب گزینه ج

۲۰- دره های عمیق باریک طویل و پرشیب در مناطق آهکی چه نام دارند؟

الف. دره کوه

ب. دره حفره ای

ج. دره کانیون

د. دره خشک

جواب گزینه ج

۲۱- به مناطق وسیع با شیب کم درپای کوه ها در مناطق خشک چه می گویند؟

الف. پدیمنت

ب. اینسلبرگ

ج. یاردانگ

د. رگ

جواب گزینه الف

۲۲- به باقیمانده های فرسایشی سنگ بستر به صورت تپه ها یا کوه های منفرد و تقریباً مدور و کوتاه در مناطق بیابانی تشکیل می شوند چه می گویند؟

الف. پدیمنت

ب. اینسلبرگ

ج. یاردانگ

د. باهادا

جواب گزینه ب

۲۳- بهترین نمونه از ناهمواری های چیمنی ها در کدام منطقه دیده می شود؟

الف. جنوب روسیه

ب. شمال روسیه

ج. جنوب آمریکا

د. شمال آمریکا

جواب گزینه د

۲۴- به برجستگی بین دو دوره رودخانه مجاور هم چه می گویند؟

الف. پدیکمنت

ب. انترفلوو

ج. خط القعر

د. خط الرأس

جواب گزینه ب

۲۵- کدامیک از یخچالهای زیر توده بزگ هستند که مناطق وسیعی از سطح زمین را در بر گرفته اند؟

الف. آلپی

ب. کوهستانی

ج. قاره ای

د. قطبی

جواب گزینه ج

۲۶- کدامیک از گزینه های زیر عامل خارجی مؤثر در ایجاد لغزش است؟

الف. لیتولوژی

ب. شیب زمین

ج. زلزله های نسبتاً شدید

د. تغییر مکان

جواب گزینه ج

۲۷- حرکات کند و نامحسوس خاک با مخلوط خاک و سنگ در سراشیبی ها چه نام دارد؟

الف. لغزش

ب. خزش

ج. جریان

د. ریزش

جواب گزینه ب

۲۸- کدام یک از نظریه ها بیشتر بر روی تغییرات تدریجی (تدریجی گرایی تأکید دارد؟

الف. کاتاستروفیسم

ب. یونیفورمیتاریانیسم

ج. گراجوالیزم

د. کاتاستروفیسم و یونیفورمیتاریانیسم

جواب گزینه ج

۲۹- کدامیک از گزینه های زیر رابطه خیلی نزدیکی با ژئو مورفولوژی دیرینه دارد؟

الف. لیتولوژی

ب. تکتونیک

ج. پالئوپدولوژی

د. کارست

جواب گزینه ج

۳۰- منشاً اکثر ناهمواری های دفن شده کدام گزینه زیر است؟

۱٫ باد

۲٫ پسروی دریا

۳٫ رودخانه

۴٫ گسترش دریاچه ها

جواب گزینه الف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *