نمونه سوالات شناخت محیط زیست ، شناخت و حمایت محیط زیست، مبانی علوم محیط زیست

دانلود رایگان نمونه سوالات شناخت محیط زیست ، شناخت و حمایت محیط زیست، مبانی علوم محیط زیست با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات شناخت محیط زیست ، شناخت و حمایت محیط زیست، مبانی علوم محیط زیست :

۱ ) کدام یک از جملات زیر در مورد پس خورها صحیح نیست ؟

۱) آتش سوزی جنگ نمونه ای از پس خور مثبت است

۲) به پس خور مثبت چرخه معیوب گفته می شود ☑

۳) پس خور منفی عموما نامطلوب است چرا که باعث آشفتگی سیستم می شود

۴)  حالت رشد نمایی که رشد با میزان ثابتی در واحد زمان صورت می گیرد نمومه ای پس خور مثبت است

۲ ) کدامیک جزو اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست در ایران نیستند؟

۱) رئیس جمهور

۲) وزیر بهداشت

۳) وزیر رفاه

۴)وزیر صنایع ☑

۳ )محیط زیست و کلیه موجودات زنده حق حیات دارند و باید در تداوم حیات آنها بکوشیم این جمله نشان دهنده کدام یک از توجیه ها برای حفاظت از محیط زیست است؟

۱) توجیه منفعت طلبانه

۲) توجه اکولوژیکی ☑

۳) توجیه زیبا شناختی فرهنگی

۴) توجیه اخلاقی

۴ )جمله (مطالعه گذشته و حال کلید آینده است) کدام یک از مفاهیم زیر یاد آوری می کند؟

۱) وحدت زیست محیطی ☑

۲) همسان گرایی

۳) اینده گرایی

۴)واپسگرایی

۵ )آسپرین از مشتقات کدام درخت است؟

۱) صنوبر ☑

۲) اقاقیا

۳) گردو

۴) بید

۶ ) شکل اولیه کشاورزی و دامپروری در چه دورانی به ظهور رسید؟

۱) نوسنگی وسطی

۲) نوسنگی علیا

۳) نوسنگی سفلی

۴) میانه سنگی ☑

۷ ) طبق نظریه کدام دانشمند مکانیسم تغییر انتخاب طبیعی است؟

۱) داروین

۲) لامارک ☑

۳) مندل

۴) کوویه

۸ ) کدامیک از تحولات اروپا سبب تغییرات سریع در زمینه های صنعتی و اقتصادی گردید؟

۱)انقلاب صنعتی

۲) انقلاب بورژوازی ☑

۳) انقلاب کبیر فرانسه

۴) انقلاب سبز

۹ )در کدامیک از هم کنشی ها گونه ای سود می برد و گونه ای تاثیر نمی پذیرد؟

۱) همزیستی اجباری ☑

۲) باز دارندگی

۳) انگی

۴) همسفرگی

۱۰ ) کدامیک از موارد زیر در مورد بیوم بیابانی صحیح نمی باشد؟

۱)حدود یم پنجم سطح زمین را پوشانده اند

۲) باران سالیانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتر دارند

۳) خاک آنها اغلب بدون ماده آلی یا حاوی مقادیر کم ماده آلی است ولی مواد معدنی فراوان دارند

۴) جانوران اغلب مهره داران غیر پستاندار و خزندگان می باشند ☑

۱۱ ) در کدام بخش از رودخانه ها تنوع زیستی بیستری دیده می شود؟

۱) سرچشمه ☑

۲) بخش میانی

۳) مقصد آب

۴) بستگی به دما و شرایط جوی مطقه دارد

۱۲ ) کدام گروه از موجودات زیر، به لحاظ تکاملی ابتدایی تر از بقیه هستند؟

۱) دم اسبیان

۲) بازدانگان

۳) گیاهان گلدار

۴) خزندگان ☑

۱۳ ) کدامیک جزو واکنش های هوموتیپیک نمی باشد؟

۱) تاثیر گروه ☑

۲) تاثیر توده

۳) رقابت درون گونه ای

۴)  تقلید

۱۴ ) توالی ناشی از تاثیر عوامل زیستی چه نامیده می شود؟

۱) اتوژنیک

۲) کلیماکس

۳) الوژنتیک ☑

۴) لکگی مزمن

۱۵ ) کدامیک جزو ویژگی های کلیماکس نیست

۱) تنوع گونه ای زیاد

۲) پایداری در برابر ناملایمات

۳) آشیان های اکولوژیکی تخصصی ☑

۴) تولید ناخالض بیشتر از تنفس است

۱۶ ) در نظریه نئوداروینیسم، چه عملی مهمترین تاثیر را در ایجاد تنوع ژنتیکی دارد؟

۱) جهش

۲) سازش

۳) توالی ☑

۴) انقراض های دسته جمعی

۱۷ ) برای هر فرد یک سطح زندگی بالا با امکانات گردش و مناطق حفاظت شده در نظر می گیرد به گونه ای که به محیط امکان

می دهد تمام گونه های موجودات زنده کنونی زمین را حفظ کند این جمله بیان کننده کدام مفهوم است

۱) ظرفیت قاب تحمل محیط

۲) ظرفیت حفاظت محیط ☑

۳) ظرفیت قابل تحمل دلخواه

۴) ظرفیت پایداری محیط زیست

۱۸ ) کدام جمله در مورد توالی صحیح می باشد؟

۱)در مراحل اولیه توالی، منحنی رشد جمعیت s شکل موجوداتی با استراتژی تولید مثلیk وجود دارند

۲)در مراحل اولیه منحنی رشد جمعیت  J شکل موجوداتی با استراتژی تولید مثلیk وجود دارند ☑

۳) در مراحل اولیه توالی منحنی رشد جمعیت J شکل موجوداتی با استراتژی تولید مثلیrوجود دارند

۴) به تدریج که مراحل تولی طی می شود منحنی رشد جمعیتs شکل موجوداتی با استراتژی تولید مثلیr افزایش می یابند

۱۹ ) اگر یک تالاب کنار دریا در طی توالی هرگز به جنگل تبدیل نشود کدامیک از حالات زیر رخ داده است؟

۱) کلیماکس

۲) دیس کلیماکس

۳) پیش کلیماکس

۴) توالی مخرب ☑

۲۰ ) منظور از غنای گونه ای چیست؟

۱) فراوان ترین گونه

۲) تعداد گونه

۳) ارزش گونه

۴) فراوانی نسبی گونه ☑

۲۱ ) کدام جمله در مورد انقلاب سبز صحیح نمی باشد؟

۱) انقلاب سبز باعث افزایش تولیدات کشاورزی در جهان گردید

۲) انقلاب سبز باعث افزایش تنوع ژنتیکی و زیستس در جهان گردید ☑

۳) محصولات پر بازده نیازمند بکار گیری ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات آبیاری مکانیزه هستند

۴) ارقام پربازده نیازمنتد استفاده از کودهای شیمیای هستند

۲۲ )در شاخص سیمپسون ،D بالا نشان دهنده کدام خصوصیت اکوسیستم است؟

۱)محیط آلوده ☑

۲) زمین زراعی

۳) کلنی تازه تشکیل شده

۴) اکوسیستم پایدار و قدیمی

۲۳ ) کدامیک جزو عوامل کنترل زیستی به حساب می آید؟

۱)زنبور براکونید ☑

۲) بالتوری سبز

۳) کفشدوزک

۴) ملخ

۲۴)مهمترین گاز گلخانه ای کدام است؟

۱) متان ☑

۲) دی اکسد کربن

۳) اکسید نیتروژن

۴) بخار آب

۲۵ )در فر آیند  نیتریفیکاسیون، نیتروژن به چه ترکیبی تبدیل می شود

۱) نیترات

۲) نیتریت ☑

۳) مونواکسید نیتروژن

۴) آمونیاک

۲۶ ) در طی فرآیند فتولیز اکسیژن از چه منبعی آزاد می شود و در اتمسفر جای می گیرد؟

۱) هیدروسفر

۲) لیتوسفر

۳) بیوسفر

۴) استراتوسفر ☑

۲۷ ) کدام عامل مهمترین تاثیر را در به حرکت در امدن چرخه آب دارد؟

۱) نور خورشید

۲) باد ☑

۳) ابرها

۴) یخ های قطبی

۲۸ ) چه عاملی سبب ایجاد تعادل غلظتCO2 بین هیدروسفر و اتمسفر می گردد؟

۱) تبادل CO2 بین گیاهان و اتمسفر

۲) تبادل CO2 بین اتمسفر و آب اقیانوس ها

۳) انحلال CO2 موجود در اتمسفر در آب اقیانوس ها ☑

۴) سوزاندن سوخت ها فسیلی نظیر زغال سنگ و مواد نفتی توسط انسان

۲۹ ) تخمیر بی هوازی مواد آلی به متان با انتقال ………..همراهخ است

۱) اکسیژن

۲) نیتروژن

۳) دی اکسیدکربن ☑

۴) هیدروژن

۳۰ ) نخستین مرحله ارزیابی اثرات زیست محیطی کدام است؟

۱)بردسنجی

۲) غربالگری

۳) پیش بینی اثرات

۴) تشریح موجود محیط زیست☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *