نمونه سوالات عملیات بانکداری داخلی

دانلود رایگان نمونه سوالات عملیات بانکداری داخلی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات عملیات بانکداری داخلی :

۱)  کاغذ توسط کدام یک از کشورها زیر اختراع شد؟

۱) یونان

۲) رم

۳) چین ☑

۴) انگلیس

۲) اولین بانکی که به صورت شرکت سهامی تشکیل شد کدام بانک بود؟

۱) وینس

۲) سوئد ☑

۳) بانک مرکزی انگلیس

۴) آمستردام

۳)  اولین بانکی که در ایران تاسیس گردید چه نام داشت؟

۱) بانک شاهی ایران

۲) بانک عثمانی

۳) بانک جدید شرق ☑

۴) بانک استقراضی ایران

۴) بانک مرکزی ایران در تاریخی تشکیل گردید؟

۱) ۱۸ مردادا ۱۳۳۹ ☑

۲) ۲۸ مرداد ۱۳۴۹

۳) ۱۸ مرداد ۱۳۳۳

۴) ۲۸ مرداد ۱۳۰۹

۵) کدام گزینه همگی از ارکان بانک ها می باشد؟

۱) مجمع عمومی بانک ها – هیات نظارت اندوخته اسکناس – مدذیر عامل

۲) بازرسان قانونی – رئیس کل – دبیر کل

۳) هیات مدیر – قائم مقام – مجمع عمومی بانک ها

۴) مدیر عامل – شورای عالی – هیات مدیر ☑

۶)کدام یک از بانک ها ی زیر از ادغام بانک های ایران و انگلیس به وجود آمد؟

۱) بانک ملت

۲) بانک مسکن

۳) بانک تجارت ☑

۴) بانک کشاورزی

۷) کدام یک از بانک های زیر دولتی می باشد؟

۱) انصار

۲) مهر اقتصاد

۳) مسکن ☑

۴) پارسیان

۸) کدام گروه زیر از اصول چهارگانه در بانکداری می باشد؟

۱) اصل نقدینگی اصل استقلال اصل نظارت اصل مشارکت

۲) اصل منبع بهره اصل امنیت اصل نظارت اصل منفعت

۳) اصل نقدینگی اصل منفعت اصل امنیت اصل نظارت ☑

۴) اصل امنیت اصل استقلال اصل نقدینگی اصل منفعت

۹) کدام مورد نماینگر چگونگی برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی است؟

۱) اصل نقدینگی

۲) اصل منفعت

۳) اصل نظارت

۴) اصل امنیت ☑

۱۰) مهم ترین دلیل نظارت بر بانک ها چیست؟

۱) حفظ اعتماد عمومی به سیستم بانکی

۲)حفظ سلامت ثبات بانک ☑

۳) جلوگیر از جرایم مالی

۴) حمایت از مشتریان بانک

۱۱) هدف اساسی در بانکداری می باشد

۱) امنیت

۲) نظارت

۳) منفعت ☑

۴) نقدینگی

۱۲) کدام یک از موارد زیر به بازرسی ادواری و مواردی از ادارات مرکزی بانک ها مربوط می شود؟

۱) کسب اطمینان از صحت ثبت عملیات حسابداری ☑

۲) واریزی سپرده قانونی

۳) میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصل

۴) رسیدگی به شکوائیه های اشخاص از بانک ها

۱۳) وظیفه ی نگهداری از طلا و ارز کشور به وسیله بانک مرکزی ناشی از کدام وظیفه ی بانک می باشد؟

۱) بانک ناشر ☑

۲) نماینده و مشاوره مالی دولت

۳) متولی ذخایر طلا و ارز

۴) متولی ذخایر تخصصی

۱۴) ارزهای تهاتری جز کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱) بدهی بخش دولتی

۲) دارایی های خارجی ☑

۳) حساب سرمایه

۴) بدهی بانک ها

۱۵) وزیر امور اقتصاد دارای از اعضا………….می باشد

۱) هیات عامل

۲) هیات نظارت

۳) شورای پول و اعتبار ☑

۴) هیات نظارت اندوخته اسکناس

۱۶) اختیار قائم مقام هیات عامل از طرف چه کسی تععین می شود؟

۱) رئیس کل بانک مرکزی ☑

۲) هیات وزیران

۳) رویس دیوان محاسبات

۴) دبیر کل بانک مرکزی

۱۷)حسابرسات هیات نظار به پیشنهاد چه کسی به مدت چند سال انتخاب می شود؟

۱) مجمع عمومی – ۲ سال

۲) وزیر امور اقتصاد و دارایی – ۲ سال ☑

۳) مجمع عمومی – ۲ سال

۴) وزیر امور اقتصاد و دارایی -۲ سال

۱۸)کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟

۱) بانک ها نمی توانند به منظور ایجاب تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت های بخش های مختلف تولیدی قسمتی از سرمایه مورد نیاز این بخش را به صورت مشارکت تامین نمایند

۲) وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جز در امدهای بانک ها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی باشد ☑

۳) بانک ها می توانند اراضی مزروعی و یا باغات خود را به جعاله بدهند

۴) سیاست های اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تععین می شود

۱۹) حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک ها بر اساس استاندارد بال چند درصد می باشد؟

۱) ۴

۲) ۸ ☑

۳) ۱۰

۴) ۱۲

۲۰)کدام مورد بر اساس توافق بین بانک و مشتری در اختیار بانک قرار گرفته و باز پرداخت آن از طرف بانک در سررسید معینی امکان پذیر است

۱) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

۲) سپرده های دیداری

۳) سپرده های قرض الحسنه

۴) سپرده های غیر دیداری ☑

۲۱) کدام یک از موارد زیر از ویژگی های نظام اعتباری جدید می باشد؟

۱) استقرار نظام پولی و اعتبار بر مبنی حق و عدل

۲) قابل برگشت بودن سود مورد انتظار در صورت تحقق

۳) هدایت کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات ☑

۴) فعلایت در جهت اهداف و سیاستهای دولت جمهوری اسلامی

۲۲) اولین ومهم ترین عامل از عوامل اساسی تعیین اعطای تسهیلات کدام مورد می باشد؟

۱) شایستگی اعتباری

۲) شخصیت ☑

۳) صلاحیت

۴) ظرفیت در آمدی

۲۳) به آن دسته از اسناد اطلاق می شود که وقف قانون مفاد آن نزد مقامات دولتی به ثبت رسیده و بدون مراجعه به محاکم صالحه قابلیت اجرا داشته باشد؟

۱) اسناد تجاری

۲) اسناد رسمی لازم الاجرا ☑

۳) اسناد عادی

۴) اموال

۲۴) کدام مورد عبارت است از در آمیختن سهم الشر که نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص و  حقیقی ویا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرار داد؟

۱) مشارکت مدنی ☑

۲) سرمایه گذاری مستقیم

۳) فروش اقساطی

۴) خرید دین

۲۵) کدام مورد عبارت است از عقدی که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغ معین متعهد به ساخت اموال منقول و غیر منقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می باشد؟

۱) جعاله

۲) مرابحه

۳) اتصناع ☑

۴) مساقات

۲۶) ریسک تغییرات نرخ ارز از کدام نوع ریسک می باشد؟

۱) ریسک های تجاری

۲) ریسک های مالی

۳) ریسک های اعتباری

۴) ریسک های استراتژیک ☑

۲۷) کدام مورد اعتبارت است از ریسک عدم آمادگی بانکی برای تامین نیازهای متقاضیان وام؟

۱) ریسک عملیاتی

۲) ریسک تجاری

۳) ریسک اعتباری

۴) ریسک نقدینگی ☑

۲۸) اوذاق مشتقی شناخته شده عبارتند از:

۱) پیمان نامه های آتی – اوراق مشارکت

۲) برگ اختیار خرید – معاملات سلف ☑

۳) اوراق قرضه – برک اختیار معاوضه

۴) حق تقدم – اسناد بدهی قابل تبدیل

۲۹) کدام یک از موارد زیر در مورد اعتبارات اسناد ضمانتی صحیح می باشد؟

۱) در این مورد اعتبارات اسناد حمل مبادله می شود

۲) تابع مقررات متحدالشکل اعتبارات اسناد نشریه ۴۰۰ اطلاق بازرگانی بین المللی می باشد ☑

۳) اعتبار ضمانتی خود پرداز است

۴) هدف اولیه آن بر قراری کنترل در مورد مبادله کالا پول میان دو طرف تجاری است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *