نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتر

دانلود رایگان نمونه سوالات معماری سیستمهای کامپیوتر با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات معماری سیستمهای کامپیوتر :

۱) با در نظر داشتن ۵ بخش کلاسیک کامپیوتر کدام گزینه نشان دهنده اجزای ریز پردازنده می باشد؟

۱)  مسیر داده -کنترل ☑

۲) مسیر داده – حافظه

۳) کنترل – حافظه

۴) حافظه ورودی – و خروجی

۲) CPI چگونه محاسبه می شود؟

۱) تعداد دستورات بر تعداد کلاکها

۲) تعداد کلاکها – تعداد دستورات

۳) تعداد کلاکها بر تعداد دستورات ☑

۴) تعداد کلاکها – تعداد دستورات

۳) براساس اصل دوم طراحی یعنی کوچکتر سریعتر تعداد رجیسترها به ۳۲ ثبات محدود شده است علت چیست؟

۱) تعداد زیاد رجیسترها زمان چرخه ساعت را کاهش داده و باعث زمان بیشتری برای سیگنال الکترونیکی صرف می شود

۲) تعداد زیاد رجیسترها زمان چرخه ساعت را افزایش داده و زمان بیشتری برای طی مسافت توسط سیگنال الکترونیکی صرف می شود ☑

۳) تعداد زیاد رجیسترها زمام رمز گشایی دستورات را افزایش داده و زمان بیشتری برای اجرای آن صرف می شود

۴) تعداد زیاد رجیسترها زمام بازیابی آدرس دستورات را افزایش داده و زمان بیشتری برای اجرای آن صرف می شود

۴) کدام گزینه در مورد دستور jai صحیح نمی باشد؟

۱) این دستور به آدرس مورد نظر ثبات ra پرش کرده و به رویه را شبیه سازی می کند ☑

۲) این دستور به آدرس مرد نظر پرش کرده و همزمان آدرس دستور العمل بعدی را در ثبات ra ذخیره می نماید

۳) برای پشتیبانی از یک رویه دستور jr قرار داده شده است تا به آدرس ذخیره شده توسط دستور jai بازگشت داشته باشد

۴) بخش پیوند در دستور jai بدن معنا است که یک آدرس یا پیوند شکل گرفته تا به مکان فراخوانی اشاره نمیاد و رویه بتواند به آدرس صحیح بازگردد

۵) نتایج حاصل از اجرای دستورات div و divu در کجا قرار دارد؟

۱) باقیمانده در ثبات ۱۶ بیتی Hi و خارج قسمت در ثبات ۱۶ بیتی Lo نگهداری می شوند

۲) باقیمانده در ثبات ۳۲ بیتی Hi و خارج قسمت در ثبات ۳۲ بیتی Lo نگهداری می شوند ☑

۳) باقیمانده در ثبات ۱۶ بیتی Lo و خارج قسمت در ثبات ۱۶ بیتی Hi نگهداری می شوند

۴) باقیمانده در ثبات ۳۲ بیتی Lo و خارج قسمت در ثبات ۳۲ بیتی Hi نگهداری می شوند

۶) کدام گزینه با مشخصات ضرب در MIPS سازگاری ندارد؟

۱) هر بار شیفت به راست یک عدد معادل دو برابر کردن یا ضریب در ۲ کردن عدد است ☑

۲) حاصل ضریب دو عدد n بیتی و m بیتی باعث تولید جوابی m+n بیتی می شود

۳) دو رجیستر ۳۲ بیتی Hi و Lo برای حاصل ضریب ۶۴ بیتی در MIPS استفاده می شوند

۴) هر بار ضریب می تواند از ۵ بار جمع سریعتر بدست آید زیرا از جمع کننده های ذخیره نقلی استفاده می کند.

۷) کدام گزینه در مورد وقوع سر ریز در عملیات تفریق درست نیست؟

۱) وقوع سرریز در تفریق یعنی یک رقم قرضی از بیت علامت گرفته شده است

۲) وقوع سرریز در صورت تفریق یک عدد مثبت از یک عدد منفی و نتیجه مثبت رخ می دهد

۳) وقوع سرریز در تفریق یک رقم نقلی در بیت علامت تولید شده است ☑

۴) وقوع سرریز در صورت تفریق یک عدد منفی از یک عدد مثبت و نتیجه منفی رخ می دهد

۸) عمل اصلی که پردازنده به هنگام رخ دادن استثنا انجام میدهد چیست؟

۱) ذخیره آدرس دستور المعملی که با مشکل مواجه شده است را در شمارنده برنامه استثنا EPC  و سپس انتقال کنترل بر چسب برخی از آدرس های مشخص شده به سیستم عامل ☑

۲) انشعاب به آدرس دستورالعمل بعدی در شمارنده برنامه استثنا EPC و سپس انتقال کنترل بر چسب برخی از آدرس های مشخص شده به سیستم عامل

۳) ذخیره آدرس دستوالمعل بعدی در شمارنده برنامه استثنا ra و سپس انتقال کنترل بر چسب برخی از آدرس های مشخص شده به سیستم عامل

۴) انشعاب به آدرس دستورالعملی که در شمارنده برنامه استثنا EPC است و سپس انتقال کنترل بر چسب برخی از آدرس های مشخص شده به سیستم عامل

۹) کدام گزینه با مفهوم گمانه زنی همخوانی ندارد؟

۱) رویکرد است که به کامپایلر اجازه می دهد در مورد خصوصسات یک دستور حدس بزند و اجرای دستورات وابسته به آن را آغاز کند

۲) یکی از مهمترین روش ها برای پیدا کردن و بهره برداری از ILP است

۳) سازوگار گمانه زنی باید شامل روش برای درست بودن حدس باشند و هم روشی برای خنثی کردن و یا دور شدن از تاثیرات اجرا شده بر اساس حدس

۴) گمانه زنی فقط با کامپایلر پذیر است و به سخت افزار قابل پیاده سازی نیست ☑

۱۰) علت عدم استفاده از پیاده سازی تک چرخه ای چیست؟

۱) زیرا چرخ پالس ساعت باید برای همه دستورات طول یکسان و برابر با کوتاه ترین مسیر پردازنده را داشته باشد

۲) زیرا چرخ پالس ساعت برای همه دستورات دارای طول یکسان نخواهد بود و براساس مسیر پردازنده تعیین می شود

۳) زیرا چرخ پالس ساعت باید برای همه دستورات طول یکسان و برابر با طولانی ترین  مسیر پردازنده را داشته باشد ☑

۴ زیرا چرخ پالس ساعت برای همه دستورات دارای طول یکسان نخواهد بود و براساس مسیر حافظه تعیین می شود

۱۱) کوچکترین واحد اطلاعات که می تواند در سلسله مراتب دو سطحی حافظه وجود داشته باشد چه نامیده می شود؟

۱) آهنگ فقدان یا miss rate

۲) بلوک (block) یا خط (line) ☑

۳) کلمه یا WORD

۴) حافظه SRAM

۱۲) کدام گزینه در بر دارنده خصوصیات SRAM نمی باشد؟

۱) معمولاً بیت ۶ تا ۸ ترانزیستور دارند تا یک بیت را بسازند

۲) مقدار ذخیره شده در یک سول به فرم باز الکتریکی در خازن ذخیره می گردد ☑

۳) نیازی به تازه سازی ندارد و از این و زمان دستیابی آن خیلی به زمان چرخ نزدیک است

۴) در هنگام standby یا آماده برای کار به حداقل انرژی نیاز دارند

۱۳) در فن آوری حافظه دیسک تاخیر گردشی یا نهفتگی گردشی دارای چه تعریفی می باشد؟

۱) مدت زمانی که هد به شیار صحیح برسد تاخیر گردشی نامیده می شود

۲) مدت زمان جابه جایی برای رسیدن به شیاری دلخواه تاخیر گردشی نامیده می شود

۳) مدت زمانی که باید داده ها از سکتور مورد نظر خوانده شده و به حافظه SRAM برسد تاخیر گردشی نامیده می شود

۴) مدت زمانی که باید منتظر بمانیم تا سکتور دلخواه به زیر هد خواندن نوشتن برسد تاخیر گردشی نامیده می شود ☑

۱۴) کدام گزینه از مراحل لازم در برخورد با یک فقدان دستورالعمل را حافظه نهان نمی باشد؟

۱) در خواست از سیستم عامل برای مدیریت فقدان داده و در حافظه نهان و بارگذاری داده مورد نظر ☑

۲) آغاز دوبارهی اجرای دستورالعمل در مرحله اول که دستور را این بار از حافظه نهان دوباره برداشت کند

۳) دستور به حافظه اصلی برای انجام فرآیند خواندن و انتظار برای تکمیل دسترسی

۴) ارسال مقدار ابتدایی PC یعنی PC-4 به حافظه

۱۵) کدام یک از تعریف های زیر در فضای نادرست است؟

۱) اگر داده های مورد نظر پردازنده در بلوک سطح بالایی پیدا شود یک برخورد یا hit نامیده می شود

۲) زمان لازم برای دسترسی به یک سطح از سلسله مراتب حافظه شامل تعیین برخورد یا فقدان داده را زمان برخورد نامند

۳) کسری از دسترسی به حافظه که در آن یک داده در سطح سلسله مراتب حافظه یافت شود اهنگ فقدان نامیده می شود ☑

۴) زمان لازم برای برداشت یک بلوک از یک سطح سلسله مراتب حافظه در سطح پایینی و انتقال آن به سطح دیگر را جریمه فقدان نامند

۱۶) اگر ماشین A یک برنامه را در ۱۰ ثانیه و ماشین B آن را در ۱۵ ثانیه اجرا کند ماشین A چند برابر از B سریعتر است؟

۱) ۰٫۶۶

۲) ۱٫۰

۳) ۰٫۵

۴) ۱٫۵ ☑

۱۷) اگر پردازنده ای جدید که با خازنی آن ۸۵% پردازنده پیچیده قدیمی است و ولتاژ آن ۱۵% نسبت به پردازنده قدیمی کاهش داشته باشد که منجر به کاهش ۱۵% فرکانس شود توان مصرفی پویای پردازنده جدید چه نسبتی از توان مصرفی پویای پردازنده قدیمی خواهد بود؟

۱) ۹۸/۰

۲) ۴۴/۰

۳) ۵۲/۰ ☑

۴) ۲۳/۰

۱۸) کدام گزینه بیان کننده مفهوم دهنده یا Linkcr است؟

۱) برنامه کاربردی است که برنامه های زبان C را به طور مستقل ترکیب می کند و تمام برچسبه های تعریف نشده را در یک فایل اجرایی تفکیک می کند

۲) ) برنامه سیستمی است که برنامه های زبان C را به طور مستقل ترکیب می کند و تمام برچسبه های تعریف نشده را در یک فایل اجرایی تفکیک می کند

۳) ) برنامه سیستمی است که برنامه های اسمبل شده‌ی زبان ماشین  را به طور مستقل ترکیب می کند و تمام برچسبه های تعریف نشده را در یک فایل اجرایی تفکیک می کند ☑

۴) برنامه کاربردی است که برنامه های جاوا را بطور مستقل ترکیب می کند و تمام برچسبه های تعریف نشده را در یک فایل اجرایی تفکیک می کند

۱۹) عملیات اشباع به چه مفهومی است؟

۱) به معنی استثنا که هنگام محاسبه رخ می دهد و آنگاه نتیجه با مقدار صفر جایگزین می گردد

۲) بع معنی استثناهایی است که به هنگام محاسبه رخ می دهد و آنگاه نتیجه با کوچکترین عدد مثبت یا کوچکترین عدد منفی تنظیم می گردد

۳) به معنی سرریزهایی است که هنگام محاسبه رخ می شدهد و آنگاه نتیجه با بزرگترین عدد مثبت یا بیشترین عدد منفی تنظیم می گردد ☑

۴) به معنی سرریزهایی است که هنگام محاسبه رخ می دهد و آنگاه نتیجه با مقدار صفر جایگزین می گردد

۲۰) در شرایط کاملاً ایده آل باداشتن تعداد دستور العمل زیاد میزان افزایش سرعت ناشی از خط لوله کردن یک پردازنده که دارای ۹ خط لوله می باشد چقدر خواهد شد؟

۱) سرعت تقریباً نصف تعداد خط لوله یعنی ۴۰۵ برابر می شود

۲) سرعت تقزیباً ۶ برابر می شود

۳) سرعت تقریباً ۹ برابر می شود ☑

۴) سرعت کمی بیشتر از ۹ برابر می شود

۲۱) محلیت فضایی یا spatial locality بیان کننده کدام مفهوم زیر است؟

۱) اگر یک آیتم مراجعه شود احتمال اینکه بزودی به گزینه ای در اطراف آن مراجعه شود کم خواهد بود

۲) اگر یک آیتم مراجعه شود احتمالاً به زودی به آدرسی در اطراف آن مراجعه خواهد شد ☑

۳) اگر یک آیتم مراجعه گردد احتمال اینکه به زودی به همان مکان مراجعه شود کم خواهد بود

۴) اگر به یک آیتم در حافظه مراجعه گردد به احتمال زیاد به زودی به همان مکان مراجعه خواهد شد

۲۲) بیت اعتبار با Valid bit در سلسله مراتب حافظه برای چه منظوری بکار می رود؟

۱) یک میدان در جدول های سلسله مراتب حافظه است که شامل آدرس داده های مورد نظر است

۲) یک جدول از اندیس های حافظه است که نشان می دهد بلوک مرتبط با آن در سلسله مراتب حاوی اطلاعات معتبر است

۳) یک میدان در جدول های سلسله مراتب حافظه است که نشان می دهد بلوک مرتبط باآن در سلسله حاوی اطلاعات معتبر است ☑

۴) یک جدول از آدرس های مورد نظر است که نشان می دهد بلوک مرتبط با آن در سلسله مراتب حاوی اطلاعات معتبر است

۲۳) کدام گزینه از روش ها آدرس دهی MIPS نمی باشد؟

۱) آدرس دهی فوری

۲) آدرس دهی شاخص ☑

۳) آدرس دهی رجیستر

۴) آدرس دهی شبه مستقیم

۲۴) این دستور برای افزایش محدوده ی آدرس دستورالعمل دو بیت سمت راست را می اندازد بنابراین از ۲۶ بیت برای ایجاد یک آدرس بایت ۲۸ بیتی استفاده می کند.

۱) jr

۲) addi

۳) sub

۴) jal ☑

۲۵) استثنا exception چیست؟

۱) یک وقفه است که از بیرون پردازنده می آید و کار اجرای برنامه را متوقف می کند

۲) یک رویداد زمانبندی شده است که اسمبل کردن برنامه را معلق می کند و برای آشکارسازی وقوع آن سرریز اتفاق می افتد

۳) یک رویداد زمان بندی نشده است که اجرای برنامه را معلق می کند و برای آشکار سازی وقوع آن سرریز اتفاق می افتد ☑

۴) یک وقفه است که از بیرون پردازنده می آید ولی توانایی تعلیق برنامه ی در حال اجرا را ندارد

۲۶) کدام گزینه با مفاهیم خط لوله و مسیر داده‌ی ۵ مرحله ای سازگاری ندارد؟

۱) DI برای اجرای دستور یا مجاسبه آدرس بکار می رود ☑

۲) IF برای برداشت دستورالعمل بکار می رود

۳) MEM برای دسترسی به حافظه داده بکار می رود

۴) WB برای پس نویسی بکار می رود

۲۷) در هزار کنترلی یک روش برای بهبود کارایی انشعاب کاهش هزینه انشعاب است و برای این کار از جابجایی تصمیم انشعاب استفاده می شود برای رسیدن به این هدف دو عمل باید زودتر رخ دهد دو روش کدام است؟

۱) ارزیابی محاسبه شرط انشعاب و ذخیره آدرس هدف انشعاب

۲) ذخیره آدرس هدف انشعاب و پرش به ادرس هدف

۳) محاسبه ی آدرس هدف اشعاب و ارزیابی تصمیم انشعاب ☑

۴) ارزیابی محاسبه شرط انشعاب و ذخیره آدرس برگشت

۲۸) کدام گزینه از مراحل لازم در برخورد با یک فقدان دستورالعمل از حافظه نهان نمی باشد؟

۱) در خواست از سیستم عامل برای مدیریت فقدان داده در حافظه نهان و بارگذاری دااده مورد نظر ☑

۲) آغاز دوباره ی اجرای دستورالعمل در مرحله اول که دستور را این بار از حافظه نهان دوباره برداشت کند

۳) ارسال مقدار ابتدایی PC یعنی PC-4 به حافظه

۴) دستور به حافظه اصلی برای انجام فرایند خواندن و انتظار برای تکمیل دسترسی

۲۹) کدام گزینه شامل ۳ فرآیندی که سیستم عامل برای دسترسی به داده های روی دیسک انجام می دهد نیست؟

۱) قرار دادن هد روی مسیر مناسب که به جستجو یا عمل seek مشهور است

۲) چرخش دیسک و قرار گرفتن قطاع مورد نظر در زیر هدبا زمان تاخیر چرخشی یا rotational delay

۳) رمزنگاری و فشرده سازی بیتهای مورد نظر در بلوکی که باید منتقل شوند ☑

۴) انتقال یک بلوک از بیت ها از دیسک با زمان انتقالی که وابسته به اندازه قطاع و سرعت چرخشی و چگالی ضبط کننده ی مسیر است

۳۰) محیط فضایی یا spatial locality بیان کننده کدام مفهوم زیر است؟

۱) یعنی اگر به یک آیتم مراجعه شود احتمال اینکه به زودی به گزینه ای در اطراف آن مراجعه شود کم خواهد بود

۲) یعنی اگر به یک آیتم مراجعه شود احتمالا بزودی به آدرسی در اطراف آن مراجعه خواهد شد ☑

۳) یعنی اگر به یک آیتم مراجعه گردد احتمال اینکه به زودی به همان مکان مراجعه شود کم خواهد  بود

۴) یعنی اگر به یک آیتم مراجعه گردد احتمال زیاد به زودی به همان مکان مراجعه خواهد  بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *