کانال تلگرام نمونه سوالات تکنسین داروخانه

کانال تلگرام نمونه سوالات تکنسین داروخانه

برای دانلود سوالات جدید تکنسین نیاز به عضو شدن در کانال تلگرام نیست از سایت ما سوالات را همراه با پاسخنامه دانلود کنید.

کانال تلگرام نمونه سوالات تکنسین داروخانه

چند مورد از نمونه سوالات تکنسین داروخانه :

نام تجاری کدام یک از داروها زیر می باشد؟
Mefnamic acid
Piroxicam
Diclofenac
Ibuprofen

Diovan نام تجاری کدام یک از داروهای ذیل می باشد؟
Metoprolol
Losartan
Carvedilol
Valsartan

Ziptin جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟
الف) ضد چربی خون ب) ضد فشار خون ج)ضد دیابت د)قلب و عروق

مورد استفاده کدام یک از قطره های چشمی زیر خشکی چشم نمی باشد؟
Timolol
PVA
Sno tears
Artelac

کدام قطره چشمی زیر یخچالی بوده و باید در داروخانه یخچال نگهداری شود؟
هیچکدام
Dorzolamid
Latanoprost
Timolol

کدام گزینه از نامهای تجاری alendronate نمی باشد؟
Advil
Osteofos
Osteomed
Fosomax

Inderal نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟
Satelol
Propranolol
Metoprolol
Atenolol

کدامیک از گزینه های زیر متعلق به گروه ضد التهاب نمی باشد؟
Depo-medrol
Hydrocortisone
Digestive
Dexametasone

Plasil نام تجاری کدامیک از داروهای زیر میباشد؟
هیچکدام
Metoclopramide
Mebeverine
Hyoscine

کدام یک از شربت های زیر در درمان سرفه خشک استفاده می شود؟
Guaifenesin
Bromhexine
Dextrometorphan
Expectorant

Nystatin متعلق به کدامیک از گروه های دارویی زیر می باشد؟
الف)ضد باکتری ب)ضد قارچ ج)ضد انگل د)ضد ویروس

کدام داروی زیر جز داروهای ضد قارچ نمی باشد؟
Clotrimazole
Fluconazole
Mebendazole
Ketoconazole

کدام گزینه از نام های تجاری Fluticasone نمی باشد؟
Foradil
Floxnase
Flonase
Floxtide

تتراسایکلین دارای چند شکل دارویی میباشد؟
الف)یک شکل ب) دو شکل ج) سه شکل د)چهار شکل

Metoral نام تجاری کدامیک از داروهای زیر میباشد؟
Sotalol
Propranolol
Metoprolol
Atenolol

Metformin متعلق به کدامیک از گروه های دارویی زیر می باشد؟
الف) ضد قند خون ب)ضد چربی خون ج)ضد فشار خون د)قلب و عروق

کدام داروی ضد چربی زیر از گروه استاتین ها می باشد؟
Gemfibrozil
Atorvastatin
Fenofibrat
Clofibrat

Atorvastatin متعلق به کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟
الف)قند خون ب)چربی خون ج)فشار خون د)قلب و عروق

کدام گزینه از گروه دارویی ضد صرع نمی باشد؟
Phenytoin
phenobarbital
Diazepam
Carbamazepin

کدام یک از گزینه های زیر با عنوان «قرص ماشین» شناخته می شود؟
fexofenadine
Ketotifen
Dimenhydrinate
chlorpheniramin

Hydrochlortiazide متعلق به کدوم گروه دارویی ذیل می باشد؟
الف)قند خون ب)فشار خون ج)چربی خون د)اعصاب

 

دانلود کامل نمونه سوالات تکنسین داروخانه
 

کانال تلگرام نمونه سوالات تکنسین داروخانه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *