رایگان سوالات انسان کامل شهید مطهری (استخدامی) + خلاصه کتاب

۲۵,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: ensankamel دسته:

توضیحات

دانلود کاملترین و مهمترین سوالات استخدامی انسان کامل استاد شهید مطهری با پاسخنامه + خلاصه کتاب (نکات مهم)

چند مورد از نمونه سوالات انسان کامل شهید مطهری:

۱) امیرالمؤمنین علی (ع) در صحرا به کمیل چه گفت؟
۱) قلوب ظرف هستند و بهترین آنها ظرفیت بیشتری دارد
۲) همیشه افرادی هستند که حجت خدا را بر پا می دارند
۳) علم حقیقی در نهایت بصیرت بر آنها هجوم آورده است
۴) انسان باید به ذات حق نزدیک شود
گزینه ۱

 

۲) ……………….. باعث می شود که انسان به ذات حق نزدیک شود؟
۱) درد جسمانی
۲) درد جدایی از حق
۳) درد عرفانی
۴) درد عبادتی
گزینه ۲

 

۳) علی (ع) چه زمانی از خود بی خود می شود؟
۱) هنگام عبادت
۲) هنگام مناجات
۳) هنگام بیرون کسیدن تیر از بدن
۴) هنگام خلوت با حق
گزینه ۱

 

نمونه سوالات انسان کامل شهید مطهری

 

۴) چه چیزی باعث می شود که دلها آرام گیرد؟
۱) عبادت و مناجات
۲) نزدیکی به ذات حق
۳) یاد حق
۴) درد جسمانی
گزینه ۳

 

۵) امام علی (ع) چگونه افراد را تقسیم می کند؟
۱) به سه قسمت
۲) به دو قسمت
۳) به چهار قسمت
۴) تقسیم نمی کند
گزینه ۱

 

۶) درد انسان به خلق خدا …………….. نشان می دهد.
۱) بی تفاوتی انسان
۲) ارزش انسانیت
۳) ناراحتی شخصی
۴) درد جسمانی
گزینه ۲

 

۷) …………….. باعث می شود که انسان غمخوار دیگران باشد.
۱)درد خودش
۲) گرسنگی خودش
۳) درد دیگران
۴) خوشبختی دیگران
گزینه ۳

 

۸) درد انسانیت انسان از چه منشأ می گیرد؟
۱) از درد جسمانی
۲) از درد دیگران
۳) از خوشبختی خودش
۴) از مادیات
گزینه ۲

 

۹) چه مسائلی را می توان انسانی دانست؟
۱) مسائل مربوط به خود انسان
۲) مسائل مربوط به مادیات
۳) مسائل مربوط به درد دیگران
۴) مسائل مربوط به خوشبختی خود
گزینه ۳

 

۱۰) محو شدن ارزش ها در یک ارزش دیگر به چه معناست؟
۱) فراموش کردن ارزش ها در یک ارزش دیگر
۲) تمرکز بر یک ارزش خاص
۳) بی تفاتی نسبت به ارزش ها
۴) درد نکردن ارزش های انسانی
گزینه ۲

 

۱۱) انسان از نظر معیارهای اسلامی چه کسی است؟
۱) کسی که فقط درد خدا را داشته باشد
۲) کسی که فقط درد دیگران را داشته باشد
۳) کسی که هم درد خدا و هم درد دیگران را داشته باشد
۴) کسی که هیچ دردی نداشته باشد
گزینه ۳

 

۱۲) پیغمبر اکرم (ص) چگونه برای هدایت مردم حریص بود؟
۱) به قدری که می خواست خود را هلاک کند
۲) به قدری که فقط برای مسلمانان حریص بود
۳) به قدری که فقط برای خودش حریص یود
۴) به قدری که فقط برای ثروت حریص بود
گزینه ۱

 

سوالات کتاب انسان کامل شهید مطهری

 

۱۳) چه چیزی بر پیغمبر (ص) ناگوار بود؟
۱) رنچهای مردم
۲) رنجهای خودش
۳) رنجهای فقط مسلمانان
۴) رنجهای فقط غیر مسلمانان
گزینه ۱

 

۱۴) مسلمان کسی است که چه چیزی را داشته باشد؟
۱) فقط درد خدا
۲) فقط درد خلق خدا
۳) هم درد خدا و هم درد خلق خدا
۴) هیچ دردی نداشته باشد
گزینه ۳

 

۱۵) علی (ع) چه تعبیری را به کار برد برای توصیف درد خود؟
۱) درد خلق
۲) درد خدا
۳) درد مادی
۴) درد شخصی
گزینه ۱

 

۱۶) چه چیزی برای علی (ع) ممکن بود اما انتخاب نکرد؟
۱) زندگی اشرافی
۲) زندگی فقیرانه
۳) زندگی بدون درد
۴) زندگی بدون مسئولیت
گزینه ۱

 

۱۷) چرا علی (ع) نمی خواهد به هوای نفس خود عمل کند؟
۱) چون نعمت ها حرام است
۲) چون به دنبال لذت های دنیوی است
۳) چون می خواهد با مردم در سختی ها شریک باشد
۴) چون به دنبال شهرت است
گزینه ۳

 

۱۸) چرا داشتن درد دیگران می تواند لذیذ باشد؟
۱) چون نشان دهنده ی بی تفاوتی است
۲) چون نشان دهنده ی حساسیت و همدلی است
۳) چون نشان دهنده ضعف است
۴) چون نشان دهنده ی خود خواهی است
گزینه ۲

 

۱۹) درد هجران حق چه ویژگی دارد؟
۱) همیشه تلخ است
۲) همیشه شیرین است
۳) همیشه لذیذ است
۴) همیشه ناخوشایند است
گزینه ۳

 

۲۰) چرا مجالس ذکر مصیبت امام حسین (ع) بیرای مردم جذاب است؟
۱) چون موجب شادی می شود
۲) چون موجب غم می شود
۳) چون موجب درد لذیذ می شود
۴) چون موجب بی تفاوتی می شود
گزینه ۳

 

۲۱) چه کسی درد تن خود را احساس می کند؟
۱) کسی که روحش فقط درد خودش را احساس می کند
۲) کسی که روحش درد دیگران را احساس می کند
۳) کسی که روحش درد هیچ کسی را احساس نمی کند
۴) همه موارد
گزینه ۱

 

خلاصه انسان کامل شهید مطهری پی دی اف

 

۲۲) چه کسی روح همه بدن ها را دارد؟
۱) کسی که فقط به خودش فکر می کند
۲) کسی که به دیگران فکر می کند
۳) کسی که به هیچ کسی فکر نمی کند
۴) هیچ کدام
گزینه ۲

 

۲۳) انسان چگونه برای خودش دروازه معنویت ایجاد می کند؟
۱) با کشف عالم ماده
۲) با کشف عالم معنی از طریق وجود خود
۳) با تجربه های حسی
۴) با مطالعه کتب معنوی
گزینه ۲

 

۲۴) پیغمبر اکرم (ص) چه فرموده اند درباره شناخت خود؟
۱) شناخت خود بی اهمیت است
۲) شناخت خود منجر به شناخت خدا می شود
۳) شناخت خود مستلزم شناخت دیگران است
۴)شناخ خود محدود به عالم ماده است

 

۲۵) قرآن کریم چگونه به انسان نگاه می کند؟
۱) به عنوان یک موجودی مادی
۲) به عنوان یک موجود معنوی
۳) به عنوان یک موجود با حساب جداگانه و مستقل
۴) به عنوان یک موجود بی اهمیت
گزینه ۳

 

۲۶) اصطلاحات آفاق و انفس در ادبیات ما به چه معناست؟
۱) مسائل مربوط به طبیعت و مسائل مربوط به جامعه
۲) مسائل مربوط به علم و مسائل مربوط به فلسفه
۳) مسائل مربوط به عالم طبیعت و مسائل مربوط به درون انسان
۴) مسائل مربوط به عالم ماده و مسائل مربویط به عالم معنا
گزینه ۳

 

۲۷) چه چیزی در انسان وجود دارد که با حساب های مادی جور ئدر نمی آید؟
۱) انسانیت
۲) شخصیت
۳) فضلیت
۴) همه موارد
گزینه ۱

 

۲۸) کدام یک از گزینه های زیر انسان از سایر موجودات متمایز می کند؟
۱) صفت انفکات پذیر
۲) انسانیت
۳) شخصیت
۴) فضلیت
گزینه ۲

 

دانلود خلاصه کتاب انسان کامل از شهید مطهری

 

۲۹) چه چیزیهای به انسان شخصیت می دهد؟
۱) ویژگی های مادی
۲) ویژگی های غیر مادی
۳) ویژگی های حسی
۴) ویژگی های معنوی
گزینه ۲

 

۳۰) امام هشتم چه می فرماید درباره شناخت عالم معنا؟
۱) از راه عالم ماده شناخته می شود
۲) از راه دور انسان شناخته می شود
۳) از راه معنویات شناخت می شود
۴) از راه مادیات شناخته می وشد
گزینه ۲

 

۳۱) ارزش های انسانی در …………. خلاصه می شوند؟
۱) درد داشتن
۲) صاحب درد بودن
۳) هر دو مورد
۴) هیچکدام
گزینه ۳

 

۳۲) چه دردی به عنوان ارزش انسانی شناخته شده است؟
۱) درد غربت
۲) درد دوری از حق
۳) درد عضوی
۴) درد مشترک با جانداران دیگر

 

۳۳) انسان همیشه طالب …………… است.
۱) آنچه دارد
۲) آنچه ندارد
۳) هیچکدام همه چیز
۴) هیچکدام
گزینه ۲

 

۳۴) نینچه چه نظری درباره دین دارد؟
۱) دین توسط ضعفا اختراع شده است
۲) دین توسط اقویا اختراع شده است
۳) دین برای تقویت قدرت اقویا است
۴)دین برای حمایت از ضعفا است
گزینه ۱

 

۳۵) سوفسطائیان حق را با …………… برابر می دانند.
۱) عدالت
۲) زور
۳) اخلاق
۴) دانش
گزینه ۲

 

۳۶) مکتبی که انسان کامل را مساوی با انسان مقتدر می داند چه چیزی تکیه دارد؟
۱) عقل
۲) عشق
۳) قدرت
۴) اخلاق
گزینه ۳

 

۳۷) انسان کامل در مکتب عشق به چه مرحله ای می رسد؟
۱) عین خدا شدن
۲) فانی شدن در خود
۳) رسیدن به ثروت مادی
۴) کسب قدرت مطلق
گزینه ۱

 

۳۸) مکتب عشث چه تعریفی از توحید دارد؟
۱) وحودت وجود
۲) تثلیت
۳) تکثر وجود
۴) توحید شخصی
گزینه ۱

 

۳۹) در مکتب عشق عقل چه جایگاهی دارد؟
۱) ابزاری مانند چشم
۲) همه ذات انسان
۳) بی اهمیت
۴) تنها راه رسیدن به حقیقت
گزینه ۱

 

۴۰) مکتب عشق نسبت به مکتب عقل چه نگرشی دارد؟
۱) احترام
۲) تحقیر
۳) بی تفاوتی
۴) تأیید
گزینه ۲

 

۴۱) براساس مکتب عشق چه چیزی سخن اصلی روح انسان است؟
۱) فکر و عقل
۲) استدلال
۳) حرکت معنوی
۴) تجربی حسی
گزینه ۳

 

۴۲) مکتب عشق چه نوع حرکتی را برای رسیدن به کمال توصیه می کند؟
۱) حرکت افقی
۲) حرکت صعودی و عمودی
۳) حرکت دورانی
۴) حرکت نزولی
گزینه ۲

 

۴۳) مکتب عشق کمال انسان را در چه می داند؟
۱) عقل
۲) قدرت
۳) ثروت
۴) عشق به ذات حق
گزینه ۴

 

۴۴) چه زمانی یک انسان کامل است؟
۱) زمانی که عقل بر نفس و قوای نفسانی مسلط باشد
۲) زمانی که جسم بر عقل مسلط باشد
۳) زمانی که ثروت بر تمام جنبه های زندگی حاکم باشد
۴) زمانی که احساسات بر تصمیمات غلبه داشته باشد
گزینه ۱

 

دانلود خلاصه کتاب انسان کامل شهید مطهری pdf

 

۴۵) حکت علمی چیست؟
۱) تسلط کامل عقل بر همه غرایز و قوا
۲) تسلط کامل جسم بر همه فعالیت های روزمره
۳) تسلط کامل احساسات بر تصمیمات
۴) تسلط کامل ثروت بر زندگی فرد
گزینه۱

 

۴۶) حکت نظری چیست؟
۱) شناخت عالم با حواس پنج‌گانه
۲) شناخت عالم با فکر و استدلال
۳) شناخت عالم با تجربه و آزمایش
۴) شناخت عالم با مطالعه و تحقیق
گزینه ۲

 

۴۷) چه وسیله ای انسان به کمال عقل می رسد؟
۱) با قدم فکر و استدلال
۲) با قدم جسمانی و ورزش
۳) با قدم جسمانی و ثروت
۴) با قدم اجتماعی و معاشرت
گزینه ۱

 

۴۸) انسان کامل از دیدگاه فلاسفه چه ویژگی ای دارد؟
۱) دارای قدرت جسمانی
۲) دارای ثروت مادی
۳) دارای عقل کامل
۴) دارای مهارت های عملی است
گزینه ۳

 

۴۹) کمال نفس انسان به چه معناست؟
۱) داشتن ثروت و قدرت
۲) داشتن زیبایی و جوانی
۳) منعکس شدن مجموع اندام عالم در ذهن او
۴) توانایی حل مسائل پیچیده
گزینه ۳

 

۵۰) حکت از نظر فیلسوف چیست؟
۱) اطلاع جزئی از یک بخش خاص
۲) اطلاع کلی از سراسر هستی
۳) توانایی پیش بینی آینده
۴) داشتن عملی و کاربردی
گزینه ۲

 

۵۱) فیلسوف چه کسی است؟
۱) کسی که اندام هستی را مجموع مطالعه می کند
۲) کسی که تنها به جزئیات یک موضوع می پردازد
۳) کسی که در زمینه های عملی تخصص دارد
۴) کسی که در زمینه های مادی تخصص دارد

۵۲) فرق بین فلسفه و علم از نظر متن در چیست؟
۱) فلسفه به جزئیات می پردازد علم به کلیات
۲) فلسفه به کلیات می پردازد علم به جزئیات
۳) فلسفه و علم هیچ تفاوتی ندارد
۴) فلسفه علمی قدیمی است علم جدید است
گزینه ۲

 

۵۳) حکت نظری از دیدگاه فلاسفه به چه معناست؟
۱) دانش عملی و کاربردی
۲) دریافت کلی صحیح از مجموع هستی
۳) مهارت در حل مسائل ریاضی
۴) توانایی پیش بینی آینده
گزینه ۲

 

۵۴) کمال انسان از نظر فلاسفه قدیم در چه چیزی است؟
۱) در ثروت و مقام
۲) در حکمت و دانایی
۳) در قدرت و سلطه
۴) در زیبایی و جوانی
گزینه ۲

 

۵۵) انسان کامل از دیدگاه عقلیون چه ویژگی ای دارد؟
۱) دارای عقل و قوه تفکر است
۲) دارای قدرت جسمانی است
۳) دارای مهارت های عملی است
۴) دارای ثروت مادی است
گزینه ۱

 

۵۶) کدام یک از گزینه های زیر به عنوان ارزشی است که نباید کم گرفته شود؟
۱) ارزش های اجتماعی
۲) ارزش عبادت
۳) ارزش های خانوادگی
۴) ارزش های مادی
گزینه ۲

 

۵۷) کدام یک از گزینه های زیر به عنوان بیماری دین ذکر شده است؟
۱) گرایش به دنیا
۲) گرایش یکجانبه
۳) فراموشی ارزش های اجتماعی
۴) فراموشی ارزش های خدایی
گزینه ۲

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان سوالات انسان کامل شهید مطهری (استخدامی) + خلاصه کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *