نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ۱۴۰۳【قبولی تضمینی】

(دیدگاه کاربر 5)

۹,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان قسمتی از سوالات
شناسه محصول: 4533 دسته:

توضیحات

فهرست مطالب:

جدیدترین جزوه + سوالات ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی با جواب و جزوه کامل با کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی با پاسخنامه

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از مهمترین سوالات ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی :

 

کدام گزینه راجع به اولین ارتباط علمی رسمی صحیح است؟. ص۱۳

الف)نامه های شخصی قرن ۱۷ میلادی            ب) نامه های شخصی قرن ۳ میلادی 

   ج)نشر مجله علمی قرن ۱۷ میلادی              د)نشر مجله علمی قرن ۳ میلادی

 

 

کدام گزینه جزء اصول جریانهای اجتماعی نمی باشد ؟ ص ۴۴

الف) همکاری             ش                ب)تفاهم                  ج) سازگاری                              د)مخالفت

 

 

“زایمن” مدعی است متون علمی دارای سه ویژگی اساسی است آن سه ویژگی کدام است؟ ص۶۲

الف) پراکنده،آمیخته،ویرایش شده                      ب) پراکنده،برگرفته ،سازماندهی شده                                              ج) پراکنده،برگرفته، ویرایش شده                       د) پراکنده،امیخته سازماندهی شده

 

 

اولین الگوی ارتباط علمی توسط کدام دانشمند ارائه شده است؟ ص ۶۴

الف)لالو                ب)هارد             ج)ویلیام گاروی و بلور گرینت                         د) فرولیچ

 

 

کدام گزینه راجع به ابداع در عالم تحقیق صحیح نیست؟ ص۸۵

الف)در عالم تحقیق نمی توان ابداع کرد         

ب)هر پدیده بازسازی عناصر تازه است    

ج) درعالم تحقیق می توان ترکیب جدید از آثار ایجاد کرد

 د)در دنیایی که فیزیک آن را وصف می کند چیزی که نو باشد نمی توان ایجاد کرد

 

 

کدام مورد جزء دلایل نویسندگان برای استنادبه آثار دیگران نمی باشد ؟ص ۸۷

الف) ارج نهادن به پیشکسوتان    ب)تهیه پیشینه مطالعات        ج) نقد آثار قبلی   د)رد نکردن اندیشه های دیگران

 

 

از نظر کدام دانشمند علم یک دانش عینی است؟ ص ۹۶

الف)پوپر                    ب)ویر مارتین                    ج) گریسمر                                              د)کریستوا

 

 

کدام گزینه به ترتیب دسته بندی ، سه روش نیاز اطلاعاتی را بیان می کند؟ ص ۱۴۳

الف) سنجش رفتار بیرونی کاربر، مطالعه نیاز اطلاعاتی  ،خود اظهاری           ب) سنجش رفتار بیرونی کاربر،خود اظهاری ،مطالعه نیاز اطلاعاتی       ج) مطالعه نیاز اطلاعاتی  سنجش رفتار بیرونی کاربر ،خود اظهاری           د) خود اظهاری، مطالعه نیاز اطلاعاتی  سنجش رفتار بیرونی کاربر

 

 

کدام گزینه شیوه ها و راههای تلاش فرد برای رفع نیاز را رفتار اطلاع یابی می داند؟ ؟ص۱۵۴

الف) کریکلاس                     ب) ویلسون                      ج) تیلور                       د)چن

 

 

کدام گزینه جزء مولفه های الگوی رفتار اطلاع یابی ویلسون نیست؟ص۱۷۴

الف)ویژگی منابع             ب)زمینه نیاز اطلاعاتی           ج) متغیر های مداخله گر                         د) رفتار اطلاع یابی

 

 

هدف اصلی نظام بازیابی اطلاعات کدام است؟ص۲۰۷

الف) بازیابی تمام مدارک مرتبط                    ب)جلوگیری از بازیابی مدارک نامرتبط           

   ج) بازیابی تمام مدارک                            د)موارد الف وب

 

 

در رابطه با مقیاس های ربط، مقیاس اسمی کدام بخش را می سنجد؟ص۲۳۱

الف)مرتبط بودن یا مرتبط نبودن مدرک                              ب)شدت و ضعف مرتبط بودن

    ج)موقعیت نسبی                                                          د)میزان شد و ضعف ربط

 

 

 کدام مورد منشأ، بسیاری از تحولات درباره بازیابی اطلاعات است؟ص۴۱

الف)مقاله موئرز ۱۹۵۱     ب)مقاله آدورنو ۱۹۶۸           ج) کتاب بلند فود با نام بازیابی اطلاعات    د)مقاله ونور بوش ۱۹۴۵

 

 

کدام نوع سازماندهی اطلاعات برای اطلاعاتی که فی نفسه دارای دو صورت است به کار برده می شود؟ص ۵۱

الف) الگوی درختی دوگانه             ب)سلسله مراتبی         ج) رابطه ای          د)خطی

 

 

رابطه شناختی بین کتاب شعر ،واژه نامه ،تفسیر، مثالی از کدام نوع الگوی سازماندهی اطلاعات است؟ص ۵۴

الف) الگوی درختی دوگانه             ب)سلسله مراتبی         ج) رابطه ای         د) فرامتنی

 

 

استفاده از حافظه های نیمه هادی متعلق به کدام نسل رایانه می باشد؟ ص۶۲

الف) نسل اول                      ب)نسل دوم               ج) نسل چهارم                          د)رایانه های اولیه

 

 

کدام مورد جزء وظایف کارگزاران خدمات جست و جوی پیوسته است؟ص ۸۱

الف) تهیه رابط کاربر        ب)طراحی ساختار پایگاه             ج) چکیده نویسی        د)روز آمد سازی

 

 

کدام گزینه به ترتیب چهار مرحله تعامل با نظام اطلاعاتی را از دیدگاه پائو بیان می کند ؟ص۱۰۵  

الف) مشکل اطلاعاتی،نیاز اطلاعاتی،سوال،تقاضای اطلاعاتی     

  ب) تقاضای اطلاعاتی،  مشکل اطلاعاتی،نیاز اطلاعاتی،سوال

  ج) سوال،مشکل اطلاعاتی،نیاز اطلاعاتی، تقاضای اطلاعاتی     

    د) نیاز اطلاعاتی ، مشکل اطلاعاتی،سوال،تقاضای اطلاعاتی     

 

 

کدام گزینه از تعاریف توپولوژی شبکه می باشد؟ ۱۲۳

الف: نقشه یک شبکه      ب: محل قرار گیری ایستگاه های کاری     ج: مسیر گردان ها و دروازه ها              د: همه موارد

 

 

اصل کمترین کوشش در کدام یک از قوانین کتاب سنجی بیان شده است؟ ص ۱۴۴

الف) قانون لوتکا                 ب)قانون زیف            ج) قانون برادفورد             د)موارد الف وب

 

 

همواره موفقیت نصیب کسانی میشود که از…….بالاتری برخوردار باشند.

الف)مدیریت

ب)انعطاف پذیری

ج)هردو

د)هیچکدام

 

 

شرکت آمریکایی نفت اکسان چند در صد درآمد خود را از محل فروش خارج از امریکا بدست می آورد؟

الف)۳۰%

ب)۶۰%

ج)۷۵%

د)۹۰%

 

 

اهداف رفتار سازمانی کدام است؟

الف)توجیه-پیش بینی-بهبود کیفیت و بازدهی

ب)نوآوری-انعطاف پذیری-بهبود مهارت

ج)تفویض اختیار-توجیه-جامعه شناسی

د)هیچکدام

 

 

درک رفتار فرد با بررسی نقش ……..در رفتار سازمانی شروع میشود.

الف)جامعه شناسی

ب)روان شناسی

ج)هیچکدام

د)هردو

 

 

نقش های روان شناسی چند دسته اند؟

الف)دو دسته.نگرش و ادراک

ب)سه دسته. نگرش و ادراک و یادگیری

ج)چهار دسته.نگرش و ادراک و یادگیری و شخصیت

د)هیچکدام

 

 

افرادی که پیوسته ابراز نظر میکنند ……..هستند.

الف)با وجدان

ب)سازشکار

ج)برونگرا

د)هیچکدام

 

 

در بین کشورهای زیر به کدام کشور مرد سالاری اطلاق شده است؟

الف)چین

ب)ایران

ج)هردو

د)هیچکدام

 

 

………….تنها ملتی هستند که به مرض خود جهان بینی دچار هستند.

الف)انگلیسی ها

ب)چینی ها

ج)امریکایی ها

د)هیچکدام

 

 

در بین قراردادهای همکاری کدام گزینه معروفترین آنها است؟

الف)اتحادیه اروپا-قرارداد نفتا-اروپای شرقی

ب)چین-ایران-کانادا

ج)هردو

د)هیچکدام

 

 

مسیر ارتباطات در سازمان معمولآ……….است.

۱٫افقی                  ۲٫عمودی                 ۳٫هردو                       ۴٫هیچکدام

 

 

ارتباطات به صورت از یک سطح به سطح پایین تر باید چگونه باشد؟

۱٫غیر شفاهی          ۲٫غیر کلامی           ۳٫شفاهی و تماس رودررو       ۴٫هیچکدام

 

 

پیام های مهم که به صورت گفتاری یا نوشتاری ارسال نمیگردد جز کدام دسته از ارتباطات است؟

۱٫غیر کلامی           ۲٫کلامی                 ۳٫کاملآ روشن                      ۴٫هیچکدام

 

 

تئوری مسیر-هدف توسط چه کسی ارائه شد؟

۱٫رابرت هوس          ۲٫میزلو             ۳٫فیلیپ یتان                   ۴٫هیچکدام

 

 

رهبران …………به نیاز های زیر دستان توجه میکنند و معتقدند افراد با هم تفاوت دارند.

۱٫تولید گرا                ۲٫کارمندگرا          ۳٫هردو                   ۴٫هیچکدام

 

 

رهبران تولید گرا میزان رضایت تولید و رضایت شغلی را…………..

۱٫افزایش میدهند         ۲٫کاهش میدهند            ۳٫تغییر نمیدهند              ۴٫هیچکدام

 

 

یک مدیر برای آنکه کارها مطابق خواسته او انجام شود باید…………….افراد به خودش را زیاد کند.

۱٫قدرت             ۲٫نفوذ                   ۳٫وابستگی               ۴٫احساسات

 

 

پایگاه قدرت مبتنی بر زور طبق تعریف ریون و فرنج بر پایه …………….قرار دارد.

۱٫ترس و وحشت             ۲٫مهربانی               ۳٫تلاش               ۴٫هیچکدام

 

 

نقطه مقابل قدرت منتنی بر زور کدام است؟

۱٫قدرت مبتنی بر پاداش        ۲٫قدرت مبتنی برتخصص       ۳٫قدرت قانونی       ۴٫قدرت مرجع

کلمات کلیدی :

 • مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی pdf

 • مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی خانم قدمی

 • مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ppt

 • سوالات مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • جزوه مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • کتاب مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • دانلود مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • جزوه دوره مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • نمونه سوالات مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • دانلود سوالات مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • سوالات ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • دانلود جزوه مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • دانلود کتاب مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • دانلود نمونه سوالات مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • نمونه سوال مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

 • دانلود جزوه مدیریت ابزارو اطلاعات سازمانی

 • نمونه سوال مدیریت ابزارو اطلاعات سازمانی

 • نمونه سوالات مدیریت ابزارو اطلاعات سازمانی خانم قدمی

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

5 دیدگاه برای نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ۱۴۰۳【قبولی تضمینی】

 1. غفرانی

  سلام من نمیدونم چی شد یدفعه گوشیم هنگ کرد و نشد دانلود کنم میشه بگید چیکار کنم ممنون

 2. لطفی

  ممنونم از سایت خوبتون، من یکبار امتحان رو مردود شدم و بعد از اون با سایت شما آشنا شدم و بیشتر سوالات امتحان توی این سوالات شما بودش …دفعه ای دوم دیگه با نمره ای خوبی قبول شدم.

 3. مهیا حضرتی

  سلام. من این جزوه رو دانلود کردم. خیلی کامل وجامع بود.چون برام مفید بود سعی میکنم جزوه های مورد نیازم رو از این سایت دانلود کنم. تشکر

 4. امیر عباسی

  ۱۳٫ سلام. چند وقتی بود دنبال سایتی میگشتم که جزوات معتبر و کاملی رو بذاره .این نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی رو دانلود کردم . به سوالات مهم خیلی خوب اشاره کرده و بخش های مختلف رو از هم تفکیک کرده و همین مساله باعث میشه دچار سر درگمی نشیم. من که راضی بودم. ممنونم

 5. سهیل رضایی

  سلام. چند وقتی بود دنبال سایتی میگشتم که جزوات معتبر و کاملی رو بذاره .این نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی رو دانلود کردم . به سوالات مهم خیلی خوب اشاره کرده و بخش های مختلف رو از هم تفکیک کرده و همین مساله باعث میشه دچار سر درگمی نشیم. من که راضی بودم. ممنونم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *