دانلود رایگان پرسشنامه ی سبک های دفاعی + ۴ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه ی سبک های دفاعی (DSQ):

این پرسشنامه بر اساس الگوی سلسله مراتبی دفاع ها ساخته شده است. نخستین بار توسط باند و همکارانش به منظور بررسی مکانیزم های دفاعی در افراد بهنجار و بیمار در سال ۱۹۸۳ تدوین گردید که ۸۸ ماده را در بر می گرفت و ۲۴ مکانیزم را وارسی می نمود( اندروز و همکاران ۱۹۹۳، هایاشی و همکاران ، ۲۰۰۴).

با توجه به مشکلات DSQ-72 نسخه ی جدید دیگری (DSQ-40) توسط آندروز و همکاران در سال ۱۹۹۳ تدوین گردید که شامل ۴۰ سوال بود و ۲۰ مکانیزم دفاعی را درسه سطح رشد یافته ، روان آزرده و رشد نایافته مورد ارزیابی قرار می داد (آندروز و همکاران ، ۱۹۹۳، سینا و واتسون ، ۲۰۰۴).

پرسشنامه ی سبک های دفاعی (DSQ) که شامل ۴۰ سوال است و ۲۰ مکانیزم دفاعی را در سه سطح رشد یافته ، روان آزرده و رشد نایافته مورد ارزیابی قرار می داد.

فرد در هر یک از مکانیزم های دفاعی نمره ای بین ۲ تا ۱۸ به دست می آورد ، در هر کدام از مکانیزم های دفاعی که نمره ی فرد از ۱۰ بیشتر شود به معنی استفاده ی فرد از آن مکانیزم است و در سبک های کلی میانگین نمرات فرد در هر سبک مشخص شده و با نمره ی میانگین فرد در سبک های دیگر مقایسه می شود. فرد دارای سبک دفاعی است که بیشترین میانگین را داشته باشد.  

 

سوالات:

۱ من از کمک کردن به دیگران احساس رضایت می کنم و اگر این فرصت از دست برود غمگین می شوم.
۲ قادرم تا پیدا شدن فرصتی مناسب برای حل یک مشکل ، آن را از ذهنم بیرون کنم.
۳ از طریق انجام کاری سازنده و خلاق مثل نقاشی یا ساختن وسایل چوبی با اضطرابم کنار می آیم.
۴ قادرم برای هر آنچه که انجام میدهم دلایل خوبی پیدا کنم.
۵ تقریبا به سادگی قادرم خودم را بخندانم.
۶ مردم تمایل دارند با من بد رفتاری کنند.
۷ اگر کسی به من حمله کند یا مرا فریب دهد و پولم را سرقت کند ترجیح می دهم به او کمک شود تا اینکه تنبیه گردد.
۸ مردم می گویند که من واقعیت های ناخوشایند را نادیده می گیرم ، گویی که اصلا وجود نداشته اند.
۹ من با خطرات به گونه ای برخورد می کنم که گویی سوپرمن هستم.
۱۰ به خاطر اینکه می توانم افراد را سر جایشان بنشانم (روی آنها را کم کنم) به خودم می بالم.
۱۱ اغلب وقتی چیزی مرا آزار می دهد به طور تکانه ای و غریزی بدون فکر عمل می کنم.
۱۲ وقتی اوضاع برایم خوب پیش نمی رود از نظر جسمانی بیمار می شوم و احساس کسالت می کنم.
۱۳ من شخص بازدارنده ای هستم ( در برابر دیگران خودم را بیش از حد کنترل می کنم.)
۱۴ من از رویا هایم بیش از زندگی واقعی ام لذت می برم.
۱۵ من دارای استعداد های خاصی هستم که به من اجازه می دهد زندگی بی دردسری داشته باشم.
۱۶ وقتی که اوضاع بر وفق مرادم پیش نمی رود همیشه دلایل مشخصی وجود دارد.
۱۷ آنچه در خیالپردازی هایم انجام می دهم ، بیش از کاریست که در زندگی واقعی ام انجام می دهم.
۱۸ من از هیچ چیز نمی ترسم.
۱۹ گاهی فکر می کنم که فرشته ام و گاهی نیز تصور می کنم که شیطان هستم.
۲۰ احساس صدمه و یا آسیب مرا آشکارا پرخاشگر می کند.
۲۱ من همیشه احساس می کنم که یک آشنا، شبیه به یک فرشته ی نجات ، نگهبان من است.
۲۲ تا جایی که می دانم مردم یا خوب هستند یا بد.
۲۳ اگر رئیسم از من عیب جویی کند ممکن است در کارم اشتباهی مرتکب شوم یا کارم را خیلی کند انجام دهم تا عیب جویی اش را تلافی کنم.
۲۴ من کسی را می شناسم که کاملا صادق و درستکار است و می تواند هر کاری را انجام دهد.
۲۵ اگر احساساتم مزاحم کارم شوند می توانم آناه را نادیده بگیرم.
۲۶ من معمولا می توانم جنبه های مفرح و خنده دار یک وضعیت ناگوار و دردناک را ببینم.
۲۷ وقتی مجبورم کاری را که دوست ندارم انجام دهم ، سر درد می گیرم.
۲۸ من اغلب با افرادی که حقشان است که از دستشان عصبانی باشم خیلی خوب رفتار می کنم.
۲۹ دنیا با من سر سازگاری ندارد.
۳۰ هر گاه قرار است با مشکلی شوم سعی می کنم راجع به ابعاد (کم و کیف) آن فکر کنم و راه های مقابله با آن را بیابم.
۳۱ پزشکان هرگز نمی فهمند که ناراحتی من چیست.
۳۲ هر جایی که از حقم دفاع می کنم ، به خاطر رک بودنم از دیگران عذر خواهی می کنم.
۳۳ وقتی که افسرده و یا مضطرب هستم با غذا خوردن حالم بهتر می شود.
۳۴ اغلب به من گفته می شود که احساساتم را نشان نمی دهم.
۳۵ اگر بتوانم از قبل پیش بینی کنم چه چیزی ناراحتم می کند، بهتر می توانم با ان کنار بیایم.
۳۶ هر چه هم شکایت و گله کنم فرقی نمی کند، چون هرگز پاسخ رضایت بخشی دریافت نمی کنم.
۳۷ در موقعیت هایی که به نظر تکان دهنده به نظر می رسند، اغلب هیچ احساسی ندارم.
۳۸ برای رهایی از افسردگی و اضطراب به طور افراطی به وطایف و کارهای محوله ام متوسل می شوم.
۳۹ در شرایط بحرانی علاقه مندم با کسانی دوست شوم که مشکلات یا نیاز هایی شبیه به من داشته باشند.
۴۰ اگر افکار خصمانه ای داشته باشم احساس میکنم لازم است کاری برای جبران آن انجام دهم.

 

اعتبار و روایی:

آندروز و همکاران سال(1993) برای اصلاح پرسشنامه قبلی ملاک های متعددی را برای ارزیابی روایی سازه و روایی ملاک و اعتبار هر ماده در نظر گرفتند.

این نسخه ی جدید به مراتب از کیفیت روان سنجی بهترین نسبت به نسخه های قبلی برخوردار بود. DSQ-40 در کشور هایی چون ژاپن ، فرانسه ، برزیل ، پرتغال و ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعات در ژاپن نشان داد که این ابزار دارای روایی همزمان با پرسشنامه شخصیت مادزلی (MPI) است و با وجود آنکه تردید هایی در ساختار عاملی آن وجود دارد ، دارای اعتبار باز آزمایی مطلوبی است.

به طور کلی این ابزار در ژاپن جهت بررسی تحول و عملکرد «من» از طریق سبک های دفاعی مفید ارزیابی شد.( هاباشی ، میاکه و میناکاوا ، 2004).

در فرانسه ، برزیل و پرتغال نیز مشخص شد نسخه ی فرانسوی و برزیلی –پرتغالی DSQ-40ترکیب روانسنجی مشابهی با مقیاس اصلی دارد و این پرسشنامه ابزار مفید و سودمندی به شمار رفته و از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است(بونساک ، دسپلند ، اسپگ نولی ، 1998 – بلایا و همکاران، 2004). به علاوه DSQ در مقایسه با «مقیاس عملکرد دفاعی DSM-IV» بدون نیاز به آموزش خاصی ، راهی مقرون به صرفه و آسان برای ارزیابی سبک های دفاعی جمعیت روان آزرده می باشد( بونساک و همکاران ، 1998).

با این وجود پاره ای از پژوهش ها نشان داده اند که بخش قابل توجهی از DSQ-40 فاقد روایی صوری است(چابرل و همکاران ، 2005). پرسشنامه ی سبک های دفاعی DSQ-40 در ایران نیز توسط حیدری نسب (1385) مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفت. مراحل هنجار یابی به طور کلی بعد از برگردان پرسشنامه به زبان فارسی و رفع نواقص آن به لحاظ ادبی در دو بخش روایی و اعتبار پیگیری شد.

برای بررسی روایی محتوای آن ، پرسشنامه به گروهی از متخصصان روانشناس ارائه و از آنها خواسته شد میزان ارتباط هر عبارت را با تعاریف مکانیزم ها دفاعی بر گرفته از منابع معتبر در یک مقیاس 5 درجه ای که به سبک لیکرت تنظیم گردیده بود ، مشخص کنند.

جهت بررسی روایی همزمان ، همبستگی مکانیزم ها با ویژگی های شخصیتی بر اساس پرسشنامه ی 5 عاملی شخصیتی نئو (NEO-FFI) مورد مطالعه قرار گرفت. بنابر یافته های مربوط به روایی ، مشخص شد پرسشنامه همانند نسخه ی اصلی از روایی مطلوبی برخوردار است (حیدری نسب ، 1385).

اعتبار پرسشنامه ی سبک های دفاعی نیز از طریق روش باز آزمایی و نیز محاسبه ی آلفای کرونباخ انجام شده است. ضریب اعتبار آلفا در گروه های مطالعه به تفکیک در دانش آموزان و دانشجویان و جنسیت گروه نمونه گیری و نیز سبک های دفاعی نشان داده شد.

بالاترین آلفای کلی در مردان دانشجو (81/0) و پایین ترین آلفای کل در دختران دانش آموز (69/0) مشاهده شد. در سبک های دفاعی ، بالاترین آلفا مربوط به سبک رشد نایافته (72/0) و کمترین مربوط به سبک روان آزرده بود(50/0). همچنین بالاترین ضریب بین دو نیمه به مردان دانشجو و کمترین آن به سبک روان آزرده مربوط می شد. همه ی همبستگی های مربوط به دوبار اجرای پرسشنامه در گروه های مورد مطالعه در مقایسه با مقادیر بحرانی معنا دار بودند.

همچنین بشارت و همکاران (1380) ، ضریب آلفای کرونباخ را برای هر یک از سبک های رشد یافته ، رشد نایافته و روان آزرده به ترتیب برابر با 75/0 ، 73/0 و 74/0 و ضریب اعتبار باز آزمایی را با فاصله ی 4 هفته 82/0 گزارش کرده اند. بر اساس این یافته ، مشخص گردید پرسشنامه ی سبک های دفاعی در گروه های مورد مطالعه از اعتبار مناسبی برخوردار است.

 

 

 

شیوه ی نمره گذاری و تفسیر نمرات:

 مقیاس نمره گذاری به صورت لیکرت می باشد که فرد به هر سوال میزان موافقت خود را در یک مقیاس 9 درجه ای اعلام می کندو در جدول شماره 1 ، سوال های مربوط به هر یک از مکانیزم های دفاعی و سبک های دفاعی کلی آورده شده است. فرد در هر یک از مکانیزم های دفاعی نمره ای بین 2 تا 18 به دست می آورد ، در هر کدام از مکانیزم های دفاعی که نمره ی فرد از 10 بیشتر شود به معنی استفاده ی فرد از آن مکانیزم است و در سبک های کلی میانگین نمرات فرد در هر سبک مشخص شده و با نمره ی میانگین فرد در سبک های دیگر مقایسه می شود. فرد دارای سبک دفاعی است که بیشترین میانگین را داشته باشد.

 

منابع:

Andrews; G; Singh, M. and Bond,M.(1993). The defense style questionnaire: Journal of Nervous and mental Disease, 181(4), 246-56.

Hayashi M, Miyake Y, Minakawa K. (2004). Reliability and validity of the Japanese edition of the Defense Style Questionnaire 40. Psychiatry and Clinical Neurosciences 58(2):152-6.

Blaya, B., Dornelles, M., Blaya, R., Kipper, L., Heldt, E., Isolan, L., Bond, M., & Manfro, G. G. (2006). Do defense mechanisms vary according to the psychiatric disorder?. Rev. Bras Psiquiatr.,. 28(3): 179-83.

Chabrol H, Rousseau A, Rodgers R, Callahan S, Pirlot G, & Sztulman H (2005). A study of the face  validity of the 40 item version of the Defense Style Questionnaire (DSQ-40). The Journal of Nervous and Mental Disease,193, 756-758.

 محمدعلی؛ شریفی،ماندانا و ایروانی، محمد.(1380). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی. مجله روان شناسی. ش5.

حیدري نسب، لیلا.(1385). مقایسه ی مکانیزم های دفاعی در نمونه های بالینی و غیر بالینی براساس هنجاریابی و یافته های مبتنی بر روان سنجی پرسشنامه ی ایرانی سبک های دفاعی (DSQ). رساله ی دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ی سبک های دفاعی + ۴ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *