دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد مدیریت استراتژِک سرمایه های فکری (۲۰۱۶)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

 قسمتی از پرسشنامه استاندارد ابعاد مدیریت استراتژِک سرمایه های فکری بر اساس مدل یاسین، داجانی و حسن (۲۰۱۶):

 

پرسشنامه استاندارد ابعاد مدیریت استراتژِک سرمایه های فکری بر اساس مدل یاسین، داجانی و حسن در سال ۲۰۱۶ طراحی شده است داری ۱۹ سوال در ۳ مولفه می باشد.که خانم حسینی در سال ۱۳۹۶ استفاده نمود .و بر اساس طیف لیکرت(کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست امده ۸۰۱/۰ می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سرمایه انسانی :

 سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است(بونتیس و دیگران به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵: ۱۲۸). سرمایه انسانی بعنوان دانش ترکیبی، مهارت، تجربه و توانایی یکا یک افراد سازمان تعریف می شود(مک گیل ، ۲۰۰۶: ۲۶). این سرمایه متحرک است و به سازمان خاصی تعلق ندارد زیرا کارکنان مالکان سرمایه انسانی محسوب می شوند. استوارت سرمایه انسانی را سرچشمه خلاقیت و بصیرت می داند. به نظر بونتیس نیز سرمایه انسانی مهم است چون منبع استراتژیک خلاقیت برای سازمان به حساب می آید(نظری و هرمانس، ۲۰۰۷).

سرمایه ساختاری :

سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود(رز و رز به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵). آن شامل نرم افزارهای اختصاصی، برنامه های کامپیوتری، پایگاه داده ها، ساختار سازمانی، حق ثبت و بهره برداری، مارک تجاری و دارایی های مشابه می شود که بهره وری در سازمان را حمایت می کنند(مک گیل، ۲۰۰۶). سرمایه ساختاری نماینده آندسته از دارایی هایی است که از افراد درون سازمان مجزا هستند( مک گیل، ۲۰۰۶). سرمایه انسانی عامل اساسی در گسترش سرمایه ساختاری به شمار می رود، بنابراین سرمایه ساختاری متکی به سرمایه انسانی است. سرمایه ساختاری دانشی است که در شرکت هنگامی که کارکنان شب به خانه می روند باقی می ماند، بنابراین کمپانی مالک سرمایه ساختاری است. بعنوان مثال جواز یا پروانه ساخت توسط سرمایه انسانی خلق می شود، اما بعد از خلق آنها به شرکت تعلق دارند(نظری و هرمانس، ۲۰۰۷).

سرمایه رابطه ای :

 سرمایه رابطه ای ارزشی است که مشتریان و ذینفعان سازمان برای سازمان قائل اند(مک گیل، ۲۰۰۶). این ارزش بوسیله ارتباطات بین سازمان و مشتریانش شکل می گیرد(همان). در تعاریف جدید، سرمایه رابطه ای شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تامین کنندگان، انجمن ها یا دولت برقرار می کند (بونتیس به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش متغیر سرمایه انسانی از طریق سه مولفه (۱). قابلیت ها و مهارت های انسانی، (۲). آموزش و یادگیری و (۳). خلاقیت و نوآوری مورد سنجش قرار می گیرد (یاسین، داجانی و حسن، ۲۰۱۶)

سرمایه ساختاری از طریق چهار مولفه (۱). ساختارها و فرآیندهای سازمان، (۲). پایگاه داده و سیستم های اطلاعاتی ، (۳). تحقیق و توسعه و (۴). سبک مدیریتی و فرهنگ سازمان مورد سنجش قرار می گیرد (یاسین، داجانی و حسن، ۲۰۱۶)

متغیر سرمایه رابطه ای از طریق سه مولفه (۱). مشتریان و ذینفعان خارجی، (۲). شرکار راهبردی و (۳). تامین کنندگان مورد سنجش قرار می گیرد (یاسین، داجانی و حسن، ۲۰۱۶).

مولفه های پرسشنامه :

متغییر ها منابع سوالات
مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی بونتیس (۲۰۰۱) و پیکه و همکاران(۲۰۰۲) ۱-۶
مدیریت استراتژیک سرمایه ساختاری بونتیس (۲۰۰۱) و پیکه و همکاران(۲۰۰۲) ۷-۱۲
مدیریت استراتژیک سرمایه رابطه ای بونتیس (۲۰۰۱) و پیکه و همکاران(۲۰۰۲) ۱۳-۱۹
تعداد کل سوالات ۱۹

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵   ۲۶-۳۰   ۳۱-۳۵   ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر   ۶ تا ۱۰سال   ۱۱ تا۱۵سال   بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن   مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافق کاملا موافقم عوامل ردیف  
مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی
          شرکت ، هنگام همکاری کارکنان و مدیریت با یکدیگر در زمینه اکتشاف و تولید ، بهترین نتیجه را کسب می­کند. ۱
          شرکت سینوپک از بهبود و ارتقاء مهارتها و تحصیلات حمایت و پشتیبانی می کند. ۲
          کارکنان شرکت سینوپک افراد خلاق و باهوشی هستند. ۳
          عموم کارکنان شرکت سینوپک کارهایشان را به خوبی انجام می­دهند؛ بدون اینکه انرژی زیادی تلف کنند. ۴
          کارکنان شرکت سینوپک مطالب و اطلاعاتمفیدی را از یکدیگر می آموزند. ۵
          در شرکت سینوپک کسانی هستند که با عملکرد خود، سطح عملکرد دیگران را پایین می آورند. ۶
مدیریت استراتژیک سرمایه ساختاری
          شرکت سینوپک حجم زیادی از نظرات و ایده های نوین کارکنان را به مرحله اجرا و عمل می­گذارد. ۷
          وقتی شخصی در شرکت سینوپک ، به ایده جدیدی می­رسد، آن دانش و ایده جدید سریع در سازمان توزیع میگردد. ۸
          در شرکت سینوپک دسترسی به پایگاه داده های اطلاعات موردنیاز میسر و به سرعت انجام میشود. ۹
          رویه ها و سیستمهای کاری شرکت سینوپک ، حامی و پشتیبان خلاقیت و نوآوری است. ۱۰
          بافت ساختاری شرکت سینوپک کسل کننده است ۱۱
          ساختار شرکت سینوپک مانع از جدایی و دور افتادن افراد از یکدیگر می­گردد. ۱۲
مدیریت استراتژیک سرمایه رابطه ای
          به نظر من باید برای بهبود وضع اداره و سازمان بدون چشم داشت و انتظار از اداره سر کار خود حاضر شویم. ۱۳
          من فکر می­کنم اداره در آینده منافعم را تأمین خواهد کرد. ۱۴
          در صورت ترک کار خود از اینکه وسایل و میز کار و پول خود را به حال خود رها کنم احساس امنیت نمی کنم ۱۵
          به نظر من به غریبه و سایر افرادی که سابقه آشنایی چندانی با آنها نداریم نباید اعتمادکرد. ۱۶
          من احساس می کنم مسئولین هر گونه تصمیمی در مورد من می­گیرند صحیح می باشد. ۱۷
          احساس می­کنم بطور کلی همکارانم افرادی قابل اعتماد هستند و در مورد آنها نباید جانب احتیاط را بگیریم. ۱۸
          من احساس می­کنم در اداره همیشه باید مواظب باشم که همکاران از من سوء استفاده نکنند. ۱۹

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

          گزینه کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۹ ۵۷ ۷۶
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۹تا ۵۷ باشد، میزان ابعاد مدیریت استراتژِک سرمایه های فکری در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۵۷ تا ۷۶ باشد، میزان ابعاد مدیریت استراتژِک سرمایه های فکری در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۷۶باشد، میزان ابعاد مدیریت استراتژِک سرمایه های فکری بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش فاطمه اسادات حسینی (۱۳۹۶) بین خرده مقیاس های پرسشنامه ابعاد مدیریت استراتژِک سرمایه های فکری همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ابعاد مدیریت استراتژِک سرمایه های فکری ۸۰۱/. می باشد.

 

سازه­ سوالات آلفای کرونباخ شاخصCR
ابعاد مدیریت استراتژِک سرمایه های فکری ۱-۱۹ ۸۰۱/۰ ۸۱۱/۰
مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی ۱-۶ ۸۷۷/۰ ۸۷۹/۰
مدیریت استراتژیک سرمایه ساختاری ۷-۱۲ ۸۲۹/۰ ۸۳۱/۰
مدیریت استراتژیک سرمایه رابطه ای ۱۳-۱۹ ۸۹۳/۰ ۸۹۵/۰

 

منبع:

حسینی، فاطمه اسادات (۱۳۹۶)، تاثیر مدیریت استراتژیک سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شرکت بین المللی اکتشاف و تولید نفت سینوپک،پایان نامه کارشناسی ارشد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد مدیریت استراتژِک سرمایه های فکری (۲۰۱۶)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *