دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بهشتی – ۱۳۸۴)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بهشتی – ۱۳۸۴):

 

پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شامل ۳۵ گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت برروی کارکنان سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵درجه ای و از خیلی زیاد تا خیلی کم است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت: توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان . پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است . امروزه با رشد روزافزون اطلاعات و پیچیده تر شدن مشاغل . بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است . تافلر، مهمترین فعالیت و راه رویارویی با تحولات عظیم در زندگی آینده را برای پذیرش تغییر، آموزش می داند. آموزش مؤثر و پرمایه به افراد کمک می کند تا آنها بتوانند به رشد و توانایی کافی در شغل خود دست یابند و با کارایی بیشتری کار کنند. بدیهی است که افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد کار خود برخوردار باشند فرآیند یادگیری آنها بهتر است و به ارائه اندیشه ها و نظریات مفید تری برای بهبود کار می پردازند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه :

در این پژوهش منظور اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۳۵ گویه ای پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵   ۲۶-۳۰   ۳۱-۳۵   ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر   ۶ تا ۱۰سال   ۱۱ تا۱۵سال   بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن   مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات پرسشنامه:

سوالات خیلی زیاد زیاد تا

حدودی

کم خیلی

کم

 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش ضریب خطا و اشتباهات در شغلتان شده است
         
 1. با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه کارهایتان رابراساس نظم و ترتیب بیشتر انجام می دهید
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه تمرکز شما برروی کارتان افزایش یافته است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه در انجام به موقع کارها و وظایف شغلی شما تاثیر داشته است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش ضایعات تجهیزات و ملزومات اداری در کارتان شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب درک روشن تر و واضح تر از مسئولیت های سازمانی محول شده به شما گردیده است.
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانایی شما در انجام وظایف سازمانی به طور دقیق تر و موشکافانه تر شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش یا حذف فعالیتهای زائد و تکراری شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب شناخت شما از امکانات تخصصی لازم برای برنامه ریزی و نوآوری شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب استفاده شما از روشهای نوین که در پی ان کاهش هزینه و زمان را دربر داشته است شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب اتخاذ شیوه های کاری بهتر و راه حل های موثرتر در محیط عمل و انجام وظایف شغلی شما شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب تشخیص صحیح مشکلات مربوط به شغلتان شده است
         
 1. با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه توانایی شما در ارائه راه حل های دقیق و منطقی در جهت حل مسائل مربوط به شغلتان افزایش یافته است
         
 1. با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه دانش مرتبط با شغل مورد تصدی شما افزایش یافته است
         
 1. با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه با نوآوری های جدید در حیطه کاری خود آشنا شده اید
         
 1. با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه با روشهای نوین انجام کار اشنا شده اید
         
 1. با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه آگاهی های عمومی شما افزایش یافته است
         
 1. با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب به هنگام نگهداشتن دانش و اطلاعات شما با تغییر و تحولات جدید علمی و فنی گردیده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسائل در شما گردیده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه توانسته است باعث بروز استعداد و توان بالقوه شما گردد
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب بررسی مطالعات و تحقیقات علمی و فنی در حیطه شغلی شما گردیده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب استفاده کردن بیشتر از منابع علمی در حیطه شغلی شما می شود
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب آشنایی با منابع و مراکز علمی مرتبط در شما می شود
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه افزایش علاقه به یادگیری و دانش افزایی شما می شود
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه در افزایش سطح مهارتهای شغلی شما موثر بوده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب گردیده که شما توانایی کارهایی که قبلا نمی توانستید انجام دهید را به دست آورید
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب گردیده تا از وسایل و امکانات موجود به طور صحیح استفاده نمایید.
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش مشکلات حرفه ای و مهارتی در زمینه شغل مورد تصدی شما گردیده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب غلبه برمسائل و مشکلات محیط کار شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب تغییر روش کارتان از روش سنتی به روش های علمی نوین شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش سرعت عمل شما در انجام کارها شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانایی شما برای اجرای دستورالعمل های صادره از سوی سرپرست شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش میزان مراجعات شما به سرپرست در رابطه با مشکلات کاری شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانمندی شما در راستای انجام وظایف مختلف شغلی شده است
         
 1. گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش اشتباهات شما در شغل مورد تصدی تان گردیده است
         

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

گزینه خیلی کم کم تاحدی زیاد خیلی زیاد
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
 • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۵ ۱۰۵ ۱۷۵

 

امتیازات خود را از ۳۵ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۳۵ و حداکثر ۱۷۵ خواهد بود.

 • نمره بین ۳۵ تا ۷۰  : اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت کم است.
 • نمره بین ۷۰ تا ۱۰۵ : اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت متوسط است.
 • نمره بالاتر از ۱۰۵ : اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت  زیاد است .

روایی و پایایی:

روایی سازه پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تایید شده است . همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ۸۶ذکر شده است.

منبع:

 • بهشتی ،ناهید. بررسی میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت (کوتاه مدت شغلی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی مدیرست آموزش و پژوهش استان تهران از دیدگاه شرکت کنندگان در این دوره ها در سال پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه شهید بهشتی تهران ،۱۳۸۴٫ ۱۶۴ص.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بهشتی – ۱۳۸۴)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *