دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات سازمانی ( پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان ارتباطات سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات درون سازمانی تانگ و گائو (۲۰۱۲)

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات سازمانی جابلین و پوتنام (۲۰۰۱)

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات درون سازمانی (هادیگل – ۱۳۹۴)

 

دانلود رایگان پرسشنامه محقق ساخته ارتباطات سازمانی

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش رابینز

 

____________________________________________________________________________

 

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی:

 

پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی توسط محقق در سال ۱۳۹۶ساخته شده است و دارای ۸سوال در ۲بعد(ارتباطات رسمی، ارتباطات غیر رسمی) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه ۸۵۵/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ارتباطات از عوامل بنیادی هویت سازمانی و به قول فیفنر قلب تپنده و جوهره اصلی مدیریت است که از طریق آن فعالیت‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و کنترل توسط مدیریت انجام می‌شود. ارتباطات تبادل جریان «پیام» از یک نفر به نفر دیگر از طریق واسطه و به عبارتی عامل اطلاع‌رسانی و تفاهم بین عناصر انسانی می‌باشد. جان کاتر  فرآیند ارتباطات را شامل سه عنصر فرستنده – پیام – گیرنده می‌داند. به عقیده وی در سازمانی که بین عناصر انسانی پدیده ارتباط برقرار نباشد، در هر نوع و شکلی از تعریف که می‌توان برای سازمان ارائه داد، معهذا سازمان به حساب نمی‌آید.ارتباطات در سازمان موجد قدرت و وسیله‌ای برای به کارگرفتن بهینه اختیارات قانونی و اداری و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازمانی می‌باشند. ارتباطات به عنوان «وسیله» اعمال قدرت و مجاری شبکه‌های سازمانی و قوانین مربوط، مسیری برای جریان آن می‌باشند. قدرت در سازمان از مجاری ارتباطی حرکت کرده و از طریق موقعیت‌های فراهم شده ناشی از جریانات ارتباطی، بدواً اعمال شده سپس گسترش یافته و نهایتا به متن سازمان اضافه و حفظ می‌شود .

ارتباطات سازمانی:

ارتباطات به آن دسته از رفتارهای انسانی اطلاق می شود که منتج به پیام هایی میگردند  توسط یک یا چند نفر دریافت می شوند. (فرهنگی، ۱۳۹۲)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش ارتباطات سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۸ گویه ای پرسشنامه ارتباطات سازمانی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
ارتباطات رسمی ۱ تا۴  
ارتباطات غیر  رسمی ۵ تا ۸

پاسخگوی گرامیضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

ردیف عوامل خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم
ارتباطات رسمی
۱شرکت یک برنامه ارزیابی کارکنان منظم دارد که نشان می دهد کارمندان چه میخواهند.
۲مدیران به صورت رسمی و مستقیم برای درک چگونگی رضایت کارکنان در ارتباط هستند
۳مدیران به صورت منظم با کارمندان برای درک  انتظارات از شغلشان دیدار می کنند.
۴مدیران حداقل سالی یکبار کیفیت کارمندان را ارزیابی می کنند.
ارتباطات غیر رسمی
۵زمانی که در حال کار هستیم، مدیران ما در مورد شغلمان با ما صحبت می کنند.
۶زمانی که در حال کار هستیم، اگر مدیر متوجه رفتار غیر عادی از ما شود، سعی در چرایی این رفتار دارد.
۷زمانی که در حال کار هستیم، مدیران ما سعی می کنند که بفهمند ما از سازمان چه می خواهیم.
۸زمانی که در حال کار هستیم، مدیران ما تلاش می کنند احساس واقعی ما نسبت به کار را متوجه شوند

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده هاچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیممرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنیدمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استتعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ ۲۴ ۴۰
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۴تا ۴۰ باشد، میزان ارتباطلات سازمانی قوی می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۱۰ تا ۲۴ باشد، میزان ارتباطلات سازمانی خوب می باشد.
 • در صورتی که نمرات زیر ۱۰باشد، میزان ارتباطلات سازمانی ضعیف می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامهقابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.در پژوهش مستان(۱۳۹۶) بین خرده مقیاس های مدیریت متعهد بر ارتباطلات سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارتباطلات سازمانی ۸۵۵/۰ می باشد.

متغیرها آلفای کرونباخ
ارتباطلات غیر رسمی ۸۴۵/۰
ارتباطلات رسمی ۸۶۶/۰
ارتباطلات سازمانی ۸۵۵/۰
منابع: مستان زاده (۱۳۹۶)، بررسی تاثیر مدیریت متعهد بر نگرش شغلی کارکنان با نقش میانجی ارتباطات سازمانی ( مطالعه موردی: بانک مسکن) ،پایان نامه کارشناسی ارشد.موسسه اموزش عالی فردوسیTo, W.M. Martin, E.F. Billy, T.W. (2015). Effect of management commitment to internal marketing on employee work attitude, International Journal of hospitality Management. Vol 45. No 4. Pp 14-21

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات سازمانی ( پکیج کامل)

 1. فاطمی

  خیلی کارم رو راحت کردید که تمامی پرسشنامه های مربوط به ارتباطات سازمانی رو توی یک صفحه قرار دادید..ممنون
  توی وقتم خیلی صرفه جوی شد

 2. صدف

  سلام تعداد پرسشنامه هاتون رو بیشتر کنید

  • arash arash

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   همکارانم به صورت شبانه روزی در حال اضافه کردن فایلهای پرسشنامه به صورت رایگان هستند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *