دانلود رایگان پرسشنامه ارتقای برند خاکی نهاد (۱۳۹۳)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی ازپرسشنامه استاندارد ارتقای برند خاکی نهاد (۱۳۹۳):

 

پرسشنامه استاندارد ارتقای برند خاکی نهاددر سال ۱۳۹۳ساخته شد و پرسشنامه داری۴سوال می باشد. و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۷۵/۰می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

قیمت

مقدار پول یا ارزشی است که مصرف‌کنندگان بابت دریافت مزایای حاصل از تملک یا استفاده کالاها و خدمات پرداخت می‌کنند(کاتلر و آرمسترانگ، ۲۰۰۱، ۳۷۱). از آنجایی‌که قیمت عبارت است از ارزشی که مشتریان برای محصول یا خدمتی قائل می‌شوند، سیاست‌های قیمت‌گذاری حائز اهمیت زیادی است.

تجربیات پیشین افراد

زمانی که مصرف کنندگان در مورد کالا یا خدمتی تجربه قبلی دارند، معمولاً پس از مصرف نمونه‌های آزمایشی کالا می‌آموزند که به سرعت کالای مورد نظر را انتخاب کنند زیرا با محصول آشنا می‌شوند و در می‌یابند که آن کالا می‌تواند نیاز آنها را برآورده کند و به همین دلیل سطح درگیری کاهش می یابد(روث و لامونت،۱۹۷۳).

توصیه دوستان و آشنایان

پیوسته تحقیقات، اهمیت تبلیغات شفاهی در شکل گیری نگرشها، در زمینه تصمیم گیری خرید و نیز کاهش ریسک مرتبط با تصمیمات خرید مشتریان را نشان داده است (وود،۲۰۰۳). امروزه از تبلیغات شفاهی مثبت، به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند در پیشبرد فروش محصولات یاد می کنند به طوری که محصولات گمنام و ناشناخته را به سرعت در مسیر شهرت و آوازه تجاری لجام گسیخته ای قرار می دهد(دی،۲۰۰۰).

شهرت برند

شهرت نام تجاری قبلا به عنوان ادراک از کیفیت همراه با نام تجاری تعریف شده بود. تحقیقات نگرشی یافته اند که نگرش ها ازارزش پیش بینی شده افزایش می یابد زمانی که در حافظه بیشتر قابل دسترس باشند(فایزو و زانا،۲۰۰۷).

اطلاع رسانی شفاف

عصری را که آغاز کرده ایم ، به عنوان عصر دانایی ، ارتباطات و انفورماتیک ، یا عصر فرا صنعتی نامید ه اند ، عصری که به جای ” انقلاب صنعتی ” در مرحله گذشته با ” انقلاب اطلاعات ” آغاز شده است

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور ارتقای برند شرکت نمره­ای است که کارکنان به سوالات۴سوال پرسشنامه ارتقای برند شرکت می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
ارتقای برند محقق ۴-۱

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات:

ردیف عوامل خلی مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم خیلی موافقم
ارتقای برند
۱پیش¬بینی و مقابله با بحران¬ها به حفظ و ارتقا برند کمک می¬نماید
۲نام و تصویر مناسب شرکتهای حمل و نقل بر حفظ و ارتقا برند تاثیرگذار است.
۳مشتریان برند و اعتبار شرکت ما را می شناسند و بر اساس آن از خدمات ارائه شده شرکت استفاده می کنند.
۴مدیریت موثر شهرت برند بر ارتقا برند تاثیرگذار است

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴ ۱۰ ۱۶
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۴تا ۱۰ باشد، میزان ارتقای برند شرکت در این شرکت ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۱۰ تا ۱۶باشد، میزان ارتقای برند شرکت در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای ۱۶باشد، میزان ارتقای برند شرکت بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش جابری جید(۱۳۹۳) بین خرده مقیاس های پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای برند شرکت و تصویر برند همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارتقای برند شرکت ۷۵/. می باشد.

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
ارتقای برند ۴ ۷/۰ ۰٫۷۵

منبع:

پژوهش جابری جید(۱۳۹۳)، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقا برند در شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه ازاد

 • Yoo, B., And Donthu, N. (2000). Developing And Validating Multidimensional Consumer-Based Brand Equity Scale. Journal Of Business Research.V.52, N.1, Pp. 1-14.

 

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ارتقای برند خاکی نهاد (۱۳۹۳)

 1. اخوان

  پرسشنامه ارتقای برند خاکی نهاد خیلی بهم کمک کرد تا بتونم پرسشنامه ام رو تکمیل کنم.
  خیلی ازتون ممنونم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *