دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران – ۱۹۹۸)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه رایگان ارزیابی عاطفه مثبت و منفی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

دانلود رایگان مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

______________________________________________________________________________________

 

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران – ۱۹۹۸) :

                                                                                               

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت ومنفی توسط واتسون وهمکاران در سال ۱۹۹۸ ساخته شد پرسشنامه دارای ۲۰سوال می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده ۰/۸۷۵ می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تعریف عاطفه

عواطف شامل علایق، لذت، خشم، غم، ترس، شرم و تحقیر هستند. این برچسب های عاطفی، ماهیت های مجزایی ندارند بلکه گروه های متفاوتی از احساس ها هستند. مثلا احساس ترس، دربرگیرنده طیفی از پاسخ های نگرانی، اضطراب یا وحشت است. یا خشم دربرگیرنده پاسخ هایی مانند بی قراری، تهییج، قاطعیت یا خشم شدید است. بسیاری از مولفان بر تمایز عناوین هیجانی تاکید نمودند افرادی چون، تامکینس، باش، داماسیو، بریجدا، لازاروس، اوتلی و جنکینس و واتسون و کلارک.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور ارزیابی عاطفه مثبت و منفی نمره­ای است که کارکنان به سوالات۲۰سوال پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران؛۱۹۹۸) ۱تا ۲۰

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات: این مقیاس شامل برخی کلماتی است که احساسات مختلف را تشریح می کند. هر کدام از موارد فوق را مطالعه نمائید و پاسخ مورد نظر خود را در کنار هر کلمه یادداشت کنید.

مشخص کنید ……… (پژوهشگر محترم در این بخش هر کدام از عبارت های زیر را می توانید قرار دهید)

در همین لحظه تا چه حد این احساس را دارید.

امروز تا چه حد چنین احساسی داشته اید.

در طول چند روز گذشته تا چه حد چنین احساسی داشته اید.

در طول هفته گذشته تا چه حد چنین احساسی داشته اید.

در طول چند هفته گذشته تا چه حد چنین احساسی داشته اید.

در طول سال گذشته تا چه حد چنین احساسی داشته اید.

به صورت کلی تا چه حد چنین احساسی داشته اید (به صورت میانگین)

ردیف عبارت بسیار زیاد
«۵» زیاد
«۴» متوسط
«۳» کم
«۲» خیلی کم
«۱»
۱ علاقمندم.
۲ پریشان و مضطربم.
۳ ذوق زده‌ام.
۴ آشفته و ناراحتم.
۵ محکم و نیرومندم.
۶ مقصر و گناهکارم.
۷ وحشت زده‌ام.
۸ احساس خصمانه ای نسبت به دیگران دارم.
۹ مشتاقم و شور و شوق دارم.
۱۰ احساس سربلندی، غرور و افتخار می‌کنم.
۱۱ زودرنج و تحریک پذیرم.
۱۲ هوشیار و زیرکم.
۱۳ شرمسار و سرافکنده‌ام.
۱۴ خوش ذوق و با انگیزه‌ام.
۱۵ نا آرام و بی قرارم.
۱۶ مصمم و بااراده‌ام.
۱۷ آدم دقیقی هستم.
۱۸ عصبی هستم.
۱۹ فعال و پر جنب و جوشم.
۲۰ هراسان هستم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

شیوه نمره گذاری: این مقیاس در سال ۱۹۸۸ توسط واتسون و همکاران، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» (سوالات ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۳، ۱۸، ۷، ۱۱، ۱۵، ۲۰) و «عاطفه مثبت» (سوالات ۱، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۹) ساخته شده و دارای ۲۰ گویه است که در مقابل هر گویه، طیف ۵ گزینه ای از بسیار کم (نمره ۱) و بسیار زیاد (نمره ۵) قرار دارد که توسط آزمودنی رتبه بندی می‌شود و دامنه نمرات برای هر خرده مقیاس ۱۰ تا ۵۰ است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۰ ۴۰ ۸۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۰تا ۴۰ باشد، میزان عاطفه مثبت و منفی ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۴۰ تا ۸۰باشد، میزان عاطفه مثبت و منفی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۸۰باشد، میزان عاطفه مثبت و منفی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش موسوی نژاد(۱۳۹۴) بین خرده مقیاس های پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی ۸۷۵/. می باشد.

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
عاطفه مثبت ۴ ۷/۰ ۰٫۸۷
عاظفه منفی ۷/۰ ۰٫۸۸
عاطفه مثبت و منفی ۷/۰ ۰٫۸۷۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران – ۱۹۹۸)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *