دانلود رایگان پرسشنامه تاکتیک های سیاسی دوما

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تاکتیک‌های سیاسی دوما:

پرسشنامه استاندارد تاکتیک‌های سیاسی توسط دوما در سال ۱۹۹۴ طراحی شد. و دارای ۱۶ سوال در ۸ بعد می باشد.

 

سوالات:

پس از مطالعه هر کدام از جملات زیر، بخش های مربوطه را کامل کنید

سوالات من در مورد دیگران استفاده کرده ام دیگران در مورد من استفاده کرده اند نتایج و چرایی آن
اصرار
نشان می‌دهد که افراد باید از قوانین تبعیت کنند.
مکرراً آنچه خواسته می‌شود را به فرد یادآوری می‌کند.
جلب مهر و محبت
تقاضای خود را متواضعانه و با ادب مطرح می‌کند.
درباره دشوار بودن علل تقاضا، ابراز همدردی می‌کند.
تقاضاهای منطقی
یک برنامه مشروح در توجیه یک تقاضا می نویسد.
دلایل مطرح کردن تقاضا را شرح می‌دهد.
تحریم ها
تهدید به مجبور کردن افراد از گروه می‌کند.
تهدید به شکایات به مقامات بالاتر می‌کند.
مبادلات
تبادل منافع را پیشنهاد می‌کند.
منافع گذشته را که شما ارائه کرده بودید، یادآوری می‌کند.
تقاضاهای رو به بالا
از سطوح بالا تر، درخواست حمایت از یک تقاضا را دارد.
شخصی را جهت ملاقات با یک مقام برتر می فرستد.
مانع شدن
تهدید می‌کند که انجام کار با شخص را متوقف می‌کند.
شخص را نادیده گرفته و روابط دوستی با او را متوقف می‌کند.
 ائتلاف
حمایت همکاران را جهت بررسی تقاضاها جلب می‌کند.
در جلساتی که دیگران حضور دارند، تقاضا را مطرح می‌کند

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سياست يك سري اصول و قواعد است كه راه را براي مديران در اتخاذ تصميم نشان می دهد

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  تاکتیک‌های سیاسی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 16 گویه ای پرسشنامة تاکتیک‌های سیاسی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
اصرار 1 تا 2
جلب مهر و محبت 3 تا 4
تقاضاهای منطقی 5 تا 6
تحریم ها 7 تا 8
مبادلات 9 تا 10
تقاضاهای رو به بالا 11 تا 12
مانع شدن 13 تا 14
ائتلاف 15 تا 16

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

من در مورد دیگران استفاده کرده ام دیگران در مورد من استفاده کرده اند
18 – 18

در صورتی که نمرات پرسشنامه من در مورد دیگران استفاده کرده ام 18 به بالا باشد نشان دهنده سیاست بالا است

در صورتی که نمرات پرسشنامه. دیگران در مورد من استفاده کرده اند 18 به پایین باشد نشان دهنده سیاست ضعیف مدیر می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش هادی زاده و همکاران (1391) بین خرده مقیاس های پرسشنامه رهيافت راهبردي تاكتيك هاي سياسي در سازمان همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تاکتیک‌های سیاسی 821/. می باشد.

نام متغیرمیزان آلفای کرونباخ
تاکتیک‌های سیاسی 821/0

منابع:

هادي زاده مقدم اكرم,رضايي سيدعابد,اكبري خديجه(1389)، رهيافت راهبردي تاكتيك هاي سياسي در سازمان،مجله مطالعات مديريت راهبردي دوره  1 ، شماره  3 ; صفحه 89 تا صفحه 106.

Jagdish K. Dua, “Job stressors and their effects on physical health, emotional health and job satisfaction in a university”, Journal of Educational Administration, Vol. 32, No. 1, 1994, pp. 59- 78.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
اصرار 1 تا 2
جلب مهر و محبت 3 تا 4
تقاضاهای منطقی 5 تا 6
تحریم ها 7 تا 8
مبادلات 9 تا 10
تقاضاهای رو به بالا 11 تا 12
مانع شدن 13 تا 14
ائتلاف 15 تا 16
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

من در مورد دیگران استفاده کرده ام دیگران در مورد من استفاده کرده اند
18 – 18

در صورتی که نمرات پرسشنامه من در مورد دیگران استفاده کرده ام 18 به بالا باشد نشان دهنده سیاست بالا است

در صورتی که نمرات پرسشنامه. دیگران در مورد من استفاده کرده اند 18 به پایین باشد نشان دهنده سیاست ضعیف مدیر می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش هادی زاده و همکاران (1391) بین خرده مقیاس های پرسشنامه رهيافت راهبردي تاكتيك هاي سياسي در سازمان همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تاکتیک‌های سیاسی 821/. می باشد.

نام متغیرمیزان آلفای کرونباخ
تاکتیک‌های سیاسی 821/0

منابع:

هادي زاده مقدم اكرم,رضايي سيدعابد,اكبري خديجه(1389)، رهيافت راهبردي تاكتيك هاي سياسي در سازمان،مجله مطالعات مديريت راهبردي دوره  1 ، شماره  3 ; صفحه 89 تا صفحه 106.

Jagdish K. Dua, “Job stressors and their effects on physical health, emotional health and job satisfaction in a university”, Journal of Educational Administration, Vol. 32, No. 1, 1994, pp. 59- 78.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه تاکتیک های سیاسی دوما

  1. الهام

    سلام. خواستم تقدیر و تشکر کنم که پرسشنامه استاندارد تاکتیک های سیاسی دوما رو به صورت رایگان در سایتون قرار داید..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *