دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد فاجعه سازی درد + ۳ مقاله

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد فاجعه سازی درد (PCS):

 این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان وضعیت دردناکی در بین مردان می باشد.

سالیوان و همکاران بر این باورند که فاجعه آمیز کردن درد یکی از مکانیسم های اصلی برای ایجاد پاسخهای توأم با نگرانی و پاسخهای حمایتی در دیگران است (محمدی و همکاران، ۱۳۹۲).

متغیر فاجعه سازی درد ، به عنوان متغیر شناختی–  عاطفی مهم در زمینه تجربه ادراکی درد شناسایی شده است. ضمناً، این متغیربه عنوان یک متغیر منفی فاجعه انگیز شده، از طریق نشخوار ذهنی، بزرگ جلوه کردن و درماندگی نسبت به فرآیندهای دردناک ، باعث ناتوانی در کنترل درد در افراد می شود (قوشچیان چوبمسجدی و همکاران، ۱۳۹۲).

در این پژوهش منظور از  فاجعه سازی درد نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۳ گویه ای پرسشنامه فاجعه سازی درد می­دهند .

سوالات:
۱ من همیشه نگران این موضوع هستم که آیا  این (درد) پایان خواهد یافت.
۲ احساس می کنم که دیگر قادر به ادامه راه نیستم.
۳ این (درد)وحشتناک است و فکر می کنم که  هرگز بهتر نخواهد شد.
۴ این (درد)ترسناک است و احساس می کنم که  بر من غلبه خواهد کرد.
۵ من احساس می کنم که دیگر نمی توانم درد را تحمل کنم.
۶ من از این می ترسم که دردمبدتر از این شود.
۷ من فکرمرا از رویدادهای دردناک دیگر دور نگه می دارم.
۸ من به طور نگران کننده ای می خواهم از درد دوری کنم.
۹ به نظر می رسد که من نمی توانم درد را از ذهنم دور کنم.
۱۰ من از فکر کردن در مورد اینکه درد تا چه حد اسیب زا خواهد بود اجتناب می کنم.
۱۱ من از فکر کردن در مورد اینکه اگر من بخواهم دردم را متوقف کنم   چقدر بد خواهد شذاجتناب می کنم.
۱۲ من برای کاهش شدت دردم هیچ کاری نمی توانم انجام دهم.
۱۳ من نسبت به اینکه چه چیز جدی ممکن است اتفاق افتد، شگفت زده می شوم.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از ۱ تا ۵ نمره گذاری شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
13 – 39 – 65
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 13 تا 26 باشد، میزان فاجعه سازی درد در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 26 تا 39 باشد، میزان فاجعه سازی درد در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 39 باشد، میزان فاجعه سازی درد بسیار خوب می باشد.
 

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در تحقیق سالیوان و همکاران، نشخوار ذهنی 41 درصد واریانس کل، بزرگ نمایی 10 درصد واریانس کل و درماندگی 8 درصد واریانس کل را تشکیل می دادند. ضریب آلفا برای خرده مقیاسهای نشخوار ذهنی، بزرگ نمایی و درماندگی به ترتیب 87/0، 60/0 و 79/0 و برای نمره کل مقیاس فاجعه سازی درد برابر با 87/0 بود (محمدی و همکاران، 1392).

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
فاجعه سازی درد 87/0

 

منابع :

محمدی، سمیه؛ دهقانی، محسن؛ حیدری، محمود؛ صداقت، مریم؛ خطیبی، علی. (1392). بررسی شباهت های روانشناختی مرتبط با درد در بیماران مبتلا به دردهای مزمن عضلانی – اسکلتی و همسران آن ها. مجله علوم رفتاری، دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صص 66-57.

قوشچیان چوبمسجدی، سمانه؛ مقیمی، جمیله؛ بهنام، بهناز. (1392). بررسی میزان درد و متغیرهای شناختی مرتبط با آن در بیماران روماتوئید آرتریت در مقایسه با گروه سالم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره هجدهم، تابستان 1392، صص 66-58.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد فاجعه سازی درد + ۳ مقاله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *