دانلود رایگان پرسشنامه اشتیاق شغلی (اسکاوفلی و همکاران – ۲۰۰۲)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

پرسشنامه اشتیاق شغلی (اسکاوفلی و همکاران – ۲۰۰۲)

 

پرسشنامه اشتیاق شغلی توسط اسکاوفلی، سالانواء گنزالزروما و بیکر در سال ۲۰۰۲ طراحی شده است.

شامل سه خرده مقیاس است که عبارتند از:

۱- خرده مقیاس شوق داشتن به کار (گویه های ۱ تا ۶)،

۲- خرده مقیاس وقف کار شدن (گویه های ۷ تا ۱۱)

۳- خرده مقیاس جذب شدن در کار (گویه های ۱۲ تا ۱۷).

این مقیاس ۱۷ سوال دارد که هر عبارت دارد که هر عبارت دارای مقیاس لیکرت پنج درجه ای است

سوالات:

۱ هنگام کار کردن سرشار از انرژی هستم
۲ هنگام کار کردن احساس قدرت و انرژی میکنم
۳ صبح که از خواب بر می خیزم دوست دارم سرکار بروم
۴ می توانم مدت زمان طولانی را بدون وقفه کار کنم
۵ سرکار از لحاظ کاری خیلی مقاوم هستم
۶ در کارم همیشه پشت کار دارم حتی اگر اوضاع خیلی خوب نباشد
۷ کاری که انجام می دهم را کاملا معنی دار و هدفمند می دانم
۸ کارم را با علاقه زیادی انجام می دهم
۹ شغلم به من دلگرمی می دهد
۱۰ به کاری که انجام می دهم افتخار می کنم
۱۱ کارم مرا به تلاش وا می دارد
۱۲ هنگام کار کردن زمان به سرعت می گذرد
۱۳ وقتی کار می کنم هر چیز دیگری را فراموش می کنم
۱۴ هنگامی که شدیدا کار می کنم احساس شادی می کنم
۱۵ در کارم غرق می شوم
۱۶ وقتی کار می کنم از خود بی خود می شوم
۱۷ جدا شدن از کارم برایم سخت است

که از ۱ تا ۵ (۱=کاملا مخالف تا ۵= کاملا موافقم) نمره گذاری می شود.

نمره بالاتر در هر مقیاس نشان دهنده عملکرد بهتر در آن مقیاس است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل در نظر گرفته می شود که با ویژگی های شوق داشتن به کار، وقف کار شدن و جذب شدن در کار توصیف می گردد( اسکاوفلی، باکرو سالانویا، ۲۰۰۶)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

پاسخ هایی که شرکت کنندگان به مقیاس ۱۷ سوالی اشتیاق شغلی اترچ( اسکاوفلی، سالانوا، گونزالز و باکر، ۲۰۰۲) مطرح می نمایند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه منبع سوالات
شوق داشتن به کار (اسکاوفلی و همکاران؛۲۰۰۲) ۱-۶
وقف کار شدن (اسکاوفلی و همکاران؛۲۰۰۲) ۷-۱۱
جذب شدن در کار (اسکاوفلی و همکاران؛۲۰۰۲) ۱۲-۱۷

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد.

لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه ­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۷ – ۵۱ – ۸۵

امتیازات خود را از ۱۷  عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۱۷  و حداکثر ۸۵   خواهد بود.

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۷ تا  ۳۴ باشد،  میزان اشتیاق شغلی ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۴ تا ۸۵ باشد،  میزان اشتیاق شغلی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۸۵ باشد، میزان اشتیاق شغلی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار سنجش: مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۹۰).

منظور از اعتبار (پایایی)، میزان دقت شاخص‌ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده‌اند (ساروخانی، ۱۳۹۰). برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد.

روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر- ریچادسون از جمله‌این روش‌ها هستند.

 روایی و پایایی این پرسش نامه توسط سازندگان آن در جمعیت های مختلف اسپانیا، هلند، ژاپن و فنلاند) مورد تایید قرار گرفته است و آلفای کرونباخ آن برای کل مقیاس و خرده مقیاس های خرده مقیاس شوق داشتن به کار، خرده مقیاس وقف کار شدن، و خرده مقیاس جذب شدن در کار به ترتیب برابر ۹۳/۰، ۷۹/۰، ۵۸/۰، ۸۵/۰ گزارش شده است.

در جامعه ایرانی جلالی (۱۳۸۶) به منظور محاسبه روایی پرسش نامه اشتیاق شغلی، همبستگی آن را با پرسش نامه شادی شغلی (این پرسش نامه توسط جلالی (۱۳۸۶) ساخته شده است و چهار حیطه فقدان اضطراب، فقدان افسردگی، رضایت از زندگی و غرق شدن در کار را می سنجد) مورد بررسی قرار داد که نتایج حاکی از همبستگی مثبت (۹۵/۰=r؛ ۰۰۱/۰>p) بین دو پرسش نامه بود.

متغیر تعداد سوال‌ها الفای قابل قبول الفای کرونباخ
شوق داشتن به کار ۶ ۷/۰ ۷۹/۰
وقف کار شدن ۵ ۷/۰ ۵۸/۰
جذب شدن در کار ۶ ۷/۰ ۸۵/۰
کا پرسشنامه ۱۷ ۷/۰ ۹۳/۰

منابع:

جلالی، ق. (۱۳۸۶). تاثیر معناسازی در کار بر شادی شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

Schaufeli, W. B; Bakker, A & Salanova, M. (2006). “The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross – national study”. Educational and Psychological Measuremen. Vol. 66, pp. 701-716.

Schaufeli, W., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اشتیاق شغلی (اسکاوفلی و همکاران – ۲۰۰۲)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *