حراج!

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر

۵,۲۰۰ تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر:

پرسشنامه اضطراب مرگ دارای ۳۲ سوال بوده که توسط کالت لستر طراحی و تنظیم شده است که دارای ۴ مولفه ای ( مرگ خودتان ، دیدن خودتان در حال مرگ ، ﻣﺮگ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ، دﯾﺪن اﻃﺮاﻓﯿﺎنﺗﺎن در ﻣﺮگ ) می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا درست تا کاملا غلط ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

۱ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺰوای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻣﺮگ.
۲ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻃﻮل ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ.
۳ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﺮدد.
۴ ﻣﺮدن در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ.
۵ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدن ﭼﻪ ﺣﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۶ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﯿﺰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮد.
۷ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻋﺬاب ﭘﺲ از ﻣﺮگ.

پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر 1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *