دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب کتل

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه رایگان اضطراب: {بر روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب موقعیتی – خصیصه ای اشپیلبرگر

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر

___________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اضطراب کتل:

 این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی اضطراب آشکار و پنهان افراد می باشد.

اضطراب عبارت است از واکنش فرد در مقابل یک موقعیت ضربه آمیز، یعنی موقعیتی که تحت تأثیر شدیدتر شدن تحریکات (اعم از محرکات بیرونی یا درونی) واقع شده و فرد در مهار کردن آن، ناتوان است (آزاد، ۱۳۷۴).

در این پژوهش منظور از اضطراب کتل نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۴۰ گویه ای پرسشنامه اضطراب کتل می­دهند .

 

سوالات:
۱ توجه من نسبت به اشخاص یا سرگرمی ها تقریباً به سرعت تغییر می کند.
۲ اگر اشخاص نظر خوبی به من ندارند این امر مانع آرامش فکری کمال من نمی شود.
۳ قبل از اینکه عقیده خود را ابراز کنم،دوست دارم نسبت به صحت انچه می خواهم بگویم، کاملاً مطمئن باشم.
۴ تمایل دارم که خود را به دست احساسات حسادت آمیز بسپارم.
۵ اگر قرار باشد که زندگیم را دوباره شروع کنم:
الف- آن را به گونه ای متفاوت سازمان خواهم داد.
ب- دلم می خواهد همانطور باشد که قبلاً بوده است.
ج- بین این دو
۶ والدینم را در مورد همه مسائل تحسین می کنم.
۷ اگر پاسخ “نه” بشنوم ناراحت می شوم حتی وقتی می دانم که آن چیزی که می خواهیم غیر ممکن است.
۸ وقتی با من رفتاری دوستانه تر از آن دارند که انتظار داشته ام.، در مورد درستکاری فرد تردید می کنم.
۹ والدینم (یا کسانی که من را بزرگ کرده اند)، وقتی دستوراتی می دادند یا اطاعت من را خواستار می شدند:
الف- همواره بسیار معقول بودند.
ب- غالباً نامعقول بودند.
ج- به ندرت معقول بوده اند
۱۰ نیاز من به دوستانم بیشتر از نیاز آن ها به من است.
۱۱ من یقین دارم که می توانم نیرو هایم را بسیج کنم تا با یک مشکل ناگهانی مقابله کنم.
۱۲ وقتی بچه بودم از تاریکی می ترسیدم.
۱۳ دیگران گاهی به من می گویند که به آسانی هیجان را در صدایم و رفتارم نشان می دهم.
۱۴ اگر اشخاص از ملاطفت من سؤ استفاده کنند:
الف- احساساتم جریحه دار می شود. کینه به دل می گیرم
ب- به زودی فراموش می کنم و می بخشم
۱۵ انتقاد بسیاری از اشخاص به جای اینکه به من کمک کند، مرا ناراحت می کنند.
۱۶ غالباً برایم اتفاق می افتد که خیلی زود علیه اشخاص خشمگین می شوم.
۱۷ احساس اضطراب می کنم، مثل اینکه چیزی می خواهم بدون آن که بدانم آن چیست.
۱۸ گاهی از خودم می پرسم که آیا اشخاصی که با آنها صحبت می کنم واقعاً به آنچه می گویم علاقمند هستند؟
۱۹ من هرگز احساس مبهم ناراحتی هایی مانند دردهای نامعین، اختلالات هاضمه، احساس ضربان قلب و غیره نداشته ام.
۲۰ در موقع صحبت با بعضی از افراد ، انقدر ناراحت می شوم که به سختی جرأت حرف زدن دارم.
۲۱ به هنگام انجام کاری، من بیشتر از اغلب اشخاص، نیرو مصرف می کنم، چون آن را با “تمام قوا” انجام می دهم.
۲۲ همواره به خود می گویم که حواس پرت نباشم و جزئیات را فراموش نکنم.
۲۳ هر اندازه موانع،برایم مشکل و ناخوشایند باشند من ایستادگی می کنم و هدف های نخستین خود را حفظ می کنم.
۲۴ من در موقعیت های مشکل، هیجان زده و سردرگم می شوم.
۲۵ من گاهی کابوس هایی میبینم که خوابم را مختل می کنم.
۲۶ وقتی در مقابل مشکلات قرار می گیرم، همواره به اندازه کافی نیرو دارم.
۲۷ گاهی خود را مجبور می بینم که چیزهایی را بدون دلیل موجه، بشمارم.
۲۸ غالب اشخاص تا حدودی روحیه ای عجیب دارند هر چند مایل به پذیرفتن آن نیستند.
۲۹ وقتی در مقابل دیگران مرتکب اشتباه می شوم می توانم سریعاً آن را فراموش کنم.
۳۰ من احساس بد خلقی می کنم و نمی خواهم فرد یا افراد دیگر را ببینم:
۳۱ در مقابل بد بیاری ها، تقریباً به گریه می افتم.
۳۲ حتی در میان جمع گاهی احساس تنهایی و بی ارزشی بر من چیره می شود.
۳۳ به هنگام شب بیدار می شوم و بدلیل هجوم افکار، به سختی می توانم بخوابم.
۳۴ حتی اگر مشکلی برایم پیش بیاید، معمولاً حالم خوب است.
۳۵ گاهی برای چیزهای بسیار کوچک، احساس گناه یا پشیمانی می کنم.
۳۶ اعصابم آنقدر تحریک شده است که بعضی صدا ها مثل صدای درب، به نظرم غیر قابل تحمّل می آیند و مرتعشم می کند.
۳۷ اگر چیزی به شدت ناراحتم کند، معمولاً آرامشم را خیلی زود به دست می آورم.
۳۸ وقتی به کار مشکلی فکر می کنم که باید انجام دهم، تمایل به لرزیدن و یا عرق کردن دارم.
۳۹ معمولاً وقتی به رخت خواب می روم، به سرعت خوابم می برد.
۴۰ وقتی به چیزهایی فکر می کنم که اندکی پیش فکرم را مشغول کرده و توجهم را به خود جلب کرده بودند، گاهی دچار حالت تنش یا ناآرامی می شوم.

آزمونگری که پنجرة تصحیح در اختیار ندارد می تواند پاسخ های آزمودنی را با مراجعه به فهرست نمره گذاری تصحیح کند. شمارة ردیف های این فعرست با شمارة ردیف های پرسشنامه مطابقت دارند.

پس تز تعیین نمره های پاسخ های پرسشنامه باید مجموع نمره های 20 پرسش نخست ( از پرسش یک تا 20) و 20 پرسش بعدی ( از 21 تا 40) را به طور جداگانه مشخص کنیم سپس جمع کل نمره ها را به دست آوریم.

نمره خامی که به دست می آید با مراجعه به جدول شماره 1 به نمره های طراز شده تبدیل می گردد . بدین ترتیب موضع آزمودنی نسبت به عامل اضطراب مشخص می شود.

جدول شمارة 1- هنجار گزینی نمرة کلی اضطراب

نمره طراز شده نمره های خام زنان نمره های خام مردان
0 0-14 0-10
1 15-18 11-14
2 19-23 15-19
3 24-27 20-23
4 28-31 24-27
5 32-36 28-32
6 37-40 33-36
7 41-44 37-40
8 45-49 41-45
9 50-53 46-49
10 54-80 50-80

سپس با مراجعه به جدول شمارة 2، جمع نمره های آزمودنی را در هر محاسبه می کنیم و براساس جدول شمارة 3، نمره های خام مؤلفه های مختلف شخصیت رت به نمره های طراز شده تبدیل می نمائیم.

جدول شمارة 2- تعداد و نمره های مواد مربوط به 5 عامل نخستین شخصیت

عوامل نخستین شخصیت تعداد مواد نمرات موادی که معرف عوامل هستند
81،2،3،4،21،22،23،24
65،6،7،25،26،27
48،9،28،29
1210،11،12،13،14،15،
30،31،32،33،34،35
1016،17،18،19،20
36،37،38،39،40

سپس می توان در این آزمونگری، تفسیرهای کیفی . بالینی را که براساس مشاهده دربارة بیمار در لحظة به کاربستن تست با نخستین جلسه مشورتی که پشت سر گذاشته است به دست آمده اند به نتایج افزود و بالاهره می توان جذدول نتایج را با افزئدن خلاصة تشخیص که هم از داده های استاندارد شدة تست و هم از کیفیّات و واکنشهای گرد آوری شده در جلسة مشورتی منتج شده اند، کامل کرد.

پس می توان نمره نهایی آزمودنی را از بین سه نوع نمرة ممکن، انتخاب کرد:
 • فقط یک نمره که نمرظ کل اضطراب است: در بسیاری از موارد تنها دادة مورد نیاز همین نمره است.
 • تین نمره جمع امتیازاتی است که از 40 مادة تست به دست آمده اند. پس این نمره در عین حال مجموع دو نمرة الف ( جمع 20 پرسش اول) و ب ( جمع 20 پرسش بعدی) نیز هست.
 • تمایز بین دو نمره :
  الف- اضطراب پنهان یا جمع امتیازات مربوط به مواد 1 تا 20
  ب- اضطراب آشکار یا نشانه ای کخ مجموعة امتیازات مواد 21 تا 40 است.
 • تمایز بین پنج نمره ای که با ساختهای شخصیتی که در اضطراب مداخله دارند مطابقت می نماید. یعنی عملاً امتیازاتی که برای مواد بخش های (-)3Q، (-)C، L و 4Q به دست آمده اند.

نمره اول – یعنی طراز اضطراب کلی- مستلزم هیچ نوع تبین یا توصیف اضافی نیست. نمره های دوم به منظور تعیین میزان هوشیاری یا عدم هوشیاری بیمار نسبت بع اضطراب خویش است.

تمایز سوم بعنب تمایز بین پنج مؤلفه به صورتی که در تصحیح خاطر نشان گردید، تحقق می یابد.

باید در اینجا خاطر نشان ساخت که روانشناسی که به این تمایز علاقمند است با به کار بستن تست 16 عامل شخصیت که در آن هر عامل ب مبنای 20 تا 30 مادة مورد ارزشیابی قرار گرفته است، اطلاعات بیشتری کسب خواهد کرد.

قابل ذکر است که از بین سه نمرة یاد شده، نمرة دوم در وضع کنونی برای تعیین رابطة کلی بین اضطراب پنهان و اضطراب آشکار به کار گرفته می شود و ارزش آن باید در پرتو تجربة بالینی دربارة تست، مورد تفسیر قرار گیردو اما نمره های یک و سه به عکس باید پس از تغییر فوری آنها به نمره های طراز شدهريال مورد تفسیر واقع شوند.

همچنین باید یاد آور شد که نمرة طراز شده ای که بین 4 تا 6 باشد، نشان دهندة درجة متوسط اضطراب است.

نمره ای که بین صفر تا 3 باشد نشان دهندة شخصی آرام، بلغمی، پابرجا و راحت و تنش زدوده استو تفاوت نمرات بر حسب تشخیص بالینی برای روان آزرده های مضطرب در جدول شمارة 4 آورده شده است.

نمره ای که 7 یا 8 باشد نشانگر شخصی است که ممکن است به طور مشخص یک روان آزرده مضطرب باشد.

و بالاخره نمرة 9 یا 10 معرف فردی است که به وضوح ، خواه به منظور اصاح موقعیت خود خواه به منظور مشورت یا روان درمان گری به کمک نیاز دارد.

پاسخنامه
پاسخگوی گرامی اطفاً با دقت پاسخ خود را از بین موارد توضیح داده شده سؤالات، انتخاب و به ترتیبی که شرح داده می شود، در پاسخنامه علامت گذاری کنید:

(1) منظور از کلمه راست در ستون اوّل پاسخنامه، جوابهایی است که ابتدا نوشته شده و بیشتر جنبه مثبت دارد مانند: بله، غالباً درست و … .

(2) منظور از وسط در پاسخنامه جوابهایی است که نه مثبت است و نه منفی مثل بین این دو، مردد، گاهی و … .

(3) طبیعتاً منظور از چپ در پاسخنامه، جوابهایی منفی مانند نه، غلط، هرگز و … می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

این مقیاس براساس پژوهشهای گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته و احتمالاً موثرترین ابزاری است که به صورت یک پرسشنامه کوتاه و برای سنجش اضطراب، فراهم آمده است.

این پرسشنامه در حیطه ی تست های عینی جای می گیرد و دارای اعتبار است. همچنین، پرسشنامه ی فوق دارای نرم (هنجار) می باشد که می تواند در تفسیر نمرات، آزمونگر را یاری دهد. ضریب اعتبار این پرسشنامه را 72/0 گزارش داده اند. این پرسشنامه به طور دقیق می تواند جنبه های فیزیولوژیک اضطراب را بر طبق عوارض مشهود آن، اندازه گیری می کند. این پرسشنامه از آغاز سال 1367 با همکاری گروهی از دانشجویان روانشناسی دانشگاه تهران، هنجاریابی شده است (کرمی، 1382).

اعتبار این آزمون که از طریق اجرای مجدد آن و به دفعات متعدد صورت گرفته همیشه بالاتر از 70/0 بوده است و قابلیت تمایز بین افراد مضطرب و طبیعی را دارد (گنجی، 1379).

در پژوهش هومن و همکاران (1390)، ضریب اعتبار مقیاس اضطراب کتل برابر 768/0 و خطای استاندارد آن 007/5 است.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
اضطراب کتل 72/0

منابع :

 • گنجی، حمزه، ارزیابی شخصیت، نشر ساوالان،
 • هومن، حیدر علی؛ وطن خواه، حمیدرضا؛ حاتمی کیا، افسانه؛ احمدی سرتختی، عماالدرین. (1390). همترازسازی دو آزمون اضطراب کتل و اشپیلبرگر در دبیرستانهای شهر تهران.پاییز 1390، دوره 3، شماره 11.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب کتل

 1. Farahani

  ممنون..پرسشنامه اضطراب کتل کامل و جامع بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *