دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی ویک و همکاران (۲۰۰۰)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی ویک و همکاران (۲۰۰۰):

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط ویک و همکاران در سال ۲۰۰۰ طراحی شدکه دارای ۴۸ سوال در سه وجه می باشد.

و هدف ان ارزیابی اعتماد سازمانی در سازمان می باشد.

سوالات:

تا چه حد با هر یک از عبارات زیر در مورد سازمان خود موافق هستید؟
۱ کارکنان این سازمان دارای یک حس قوی از عدالت هستند.
۲ کارکنان این سازمان سخت تلاش میکنند تا در رفتار با دیگران منصف باشند.
۳ اقدامات کارکنان این سازمان همیشه با ثبات همراه است.
۴ صداقت یک ارزش کلیدی در فعالیتهای کارکنان این سازمان است.
۵ اکثریت کارکنان این سازمان به قول خود عمل میکنند.
۶ کارکنان این سازمان درباره ی آنچه که برای من مهم است با گشاده رویی برخورد میکنند.
۷ کارکنان این سازمان دانش بالایی درباره نیازهای شغلی خود دارند.
۸ کارکنان این سازمان به عنوان افرادی موفق در مورد آنچه انجام میدهند شناخته شده اند.
۹ من در مورد مهارتهای کارکنان این سازمان احساس اطمینان میکنم.
۱۰ من عقیده دارم بیشتر کارکنان این سازمان کار خود را خوب انجام میدهند.
۱۱ اکثریت کارکنان این سازمان دارای صلاحیت های تخصصی است.
۱۲ کارکنان این سازمان نگران رفاه و آسایش من هستند.
۱۳ نیازها و خواسته های من برای کارکنان این سازمان اهمیت دارند.
۱۴ یک معلم به طور معمول در این سازمان با مسایل دیگران صادقانه برخورد میکند.
۱۵ کارکنان این سازمان همواره تلاش میکنند مفید و سودمند باشند تا مورد توجه قرار گیرند.
۱۶ مدیران در این سازمان دارای یک حس قوی از عدالت هستند.
۱۷ مدیر در این سازمان سخت تلاش میکند تا در رفتار با دیگران منصف باشد.
۱۸ اقدامات مدیر در این سازمان همیشه باثبات رای همراه است.
۱۹ صداقت یک ارزش کلیدی در فعالیتهای مدیران این سازمان   است.
۲۰ در اکثر موارد مدیر این سازمان به قول خود عمل میکند.
۲۱ مدیر این سازمان درباره ی آنچه که برای من مهم است با گشاده رویی برخورد میکند.
اعتماد کارکنان به مدیر
۲۲ مدیر این سازمان دانش بالایی درباره نیازهای شغلی خود دارد.
۲۳ مدیر این سازمان به عنوان فردی موفق در مورد آنچه انجام میدهد شناخته شده است.
۲۴ من در مورد مهارتهای مدیر این سازمان احساس اطمینان میکنم.
۲۵ من عقیده دارم مدیر این سازمان کار خود را خوب انجام میدهد.
۲۶ مدیر این سازمان دارای صلاحیتهای تخصصی میباشد.
۲۷ مدیر این سازمان نگران رفاه و آسایش من است.
۲۸ نیازها و خواسته های من برای مدیر این سازمان   مهم است.
۲۹ مدیر به طور معمول در این سازمان با مسایل دیگران صادقانه برخورد میکند.
۳۰ مدیر این سازمان همواره تلاش میکند مفید و سودمند باشد تا مورد توجه قرار گیرد.
۳۱ به عقیده من این سازمان کارکنان  را به طور مساوی مورد توجه قرار میدهد. 
۳۲ مدیریت این سازمان به رفاه و آینده کارکنان علاقه مند است.
۳۳ این سازمان منافع کل سازمان را در نظر میگیرد.
۳۴ من این احساس اطمینان را دارم که سازمان میتواند به تعهداتش عمل کند.
۳۵ من از کارکردن در این سازمان رضایت دارم زیرا به تعهدات خود پایبند است.
۳۶ بین گفتار و عمل مدیریت این سازمان هماهنگی وجود دارد.
۳۷ مدیریت این سازمان دارای بینش لازم برای مواجه شدن با چالشهای آینده است.
۳۸ مدیریت این سازمان در مورد آنچه برای من مهم است به طور باز ارتباط برقرار میکند
اعتماد موسسه ای
۳۹ مدیر این سازمان دارای یک بینش راهبردی قوی است.
۴۰ نسبت به مسیری که مدیر این سازمان را هدایت می کند احساس مثبتی دارم.
۴۱ نسبت به رویکرد عملیاتی این سازمان آگاهی دارم.
۴۲ ارتباط درونی در این سازمان به طور موثر وجود دارد.
۴۳ من نسبت به ظرفیت این سازمان برای بهبود مستمر ایمان دارم.
۴۴ اعتقاد دارم که این واحد سازمانی از لحاظ فناوری صلاحیت دارد.
۴۵ مدیریت این سازمان دارای تخصص کافی است.
۴۶ من بر این باور هستم که فرآیندهای کاری در این سازمان از کیفیت مناسبی برخوردار است.
۴۷ سیستم اطلاعاتی این سازمان به خوبی از عملیات سازمان پشتیبانی میکند.
۴۸ رویه های مدیریتی منابع انسانی این سازمان از عملیات سازمانی پشتیبانی میکنند.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

اعتماد سازمانی: اعتماد سازمانی به عنوان احساس اطمینان کارکنان از اینکه سازمان دست به اقداماتی می­زند که سودمند و یا حداقل به آن ها زیان نمی­رساند، تعریف شده است.

یا ادراک جمعی کارکنان ­از قابل اعتماد بودن سازمان­شان می­باشد.

اعتماد احساس اطمینان کارکنان از ثبات رفتار و پاسخ سازمان به شرایط متغیر و ریسک پذیر می باشد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از اعتماد سازمانی نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۴۸ گویه ای اعتماد سازمانی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه سوالات
اعتماد بین کارکنان ۱ تا ۲۱
اعتماد کارکنان به مدیر ۲۲ تا ۳۸
اعتماد موسسه ای ۳۹ تا ۴۸

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید.

لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۸ ۱۲۰ ۲۴۰

امتیازات خود را از ۴۸  عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۴۸ و حداکثر ۲۴۰ خواهد بود.

نمره بین  ۴۸ تا ۸۰: میزان اعتماد سازمانی در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۸۰ تا  ۱۶: میزان اعتماد سازمانی در حد متوسط می باشد.

نمره بالاتر از ۱۶۰: میزان اعتماد سازمانی در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).

در پژوهش (اردلان و همکاران، ۱۳۹۲) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

 پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۲).  

در پژوهش (اردلان و همکاران، ۱۳۹۲)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰/۰ به  دست آمده است.

نام متغیر ضریب آلفای کرونباخ
اعتماد سازمانی ۸۸/۰

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری.

اردلان، محمد رضا و همکاران. (۱۳۹۲). نقش رهبری خدمت گذار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمند سازی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، ۱(۴): ۸۱-۵۵٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی ویک و همکاران (۲۰۰۰)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *