دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (۲۰۰۸)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی الونن و دیگران (۲۰۰۸):

 

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی الونن و دیگران در سال ۲۰۰۸ طراحی شد.

و دارای ۴۹ سوال می باشد

در این پژوهش منظور از  سبک های حل تعارض نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۸ گویه ای پرسشنامه سبک های حل تعارض می­دهند .

سوالات:

اعتماد جانبی
۱ کارکنان شرکت احساس عدالت می کنند
۲ کارکنان شرکت تلاش می کنند تا در برخورد با دیگران منصف باشند
۳ رفتار و عمل کارکنان شرکت همیشه ثابت است
۴ صداقت، یک ارزش کلیدی در عملیات کارکنان شرکت محسوب می شود
۵ بطور کلی، بیشتر کارکنان در شرکت به قول خود وفادارند
۶ کارکنان این شرکت در رابطه با مسائلی که برای من مهم هستند به صورت باز رفتار می کنند
۷ کارکنان شرکت دانش زیادی در مورد کار خود دارند
۸ کارکنان شرکت می دانند که باید در کار خود موفق باشند
۹ من نسبت به مهارت های کارکنان شرکت اطمینان زیادی دارم
۱۰ من معتقدم که بیشتر کارکنان در این شرکت کار خود را به خوبی انجام می دهند
۱۱ اکثریت کارکنان شرکت در حوزه تخصصی خود ماهر هستند
۱۲ همکاران در شرکت نگران آسایش من هستند
۱۳ نیازها و علایق من برای کارکنان شرکت مهم هستند
۱۴ در شرکت ما کارکنان نوعاً خالصانه نگران مشکلات یکدیگر هستند
۱۵ بیشتر اوقات کارکنان سعی می کنند تا به یکدیگر کمک کنند تا اینکه صرفاً مراقب یکدیگر باشند
اعتماد عمومی
۱۶ مدیران شرکت احساس عدالت می کنند
۱۷ مدیران شرکت تلاش می کنند تا در برخورد با دیگران منصف باشند
۱۸ رفتار و عمل مدیران شرکت همیشه ثابت است
۱۹ صداقت، یک ارزش کلیدی در عملیات مدیران شرکت محسوب می شود
۲۰ بطور کلی، بیشتر مدیران شرکت به قول خود وفادارند
۲۱ مدیران شرکت در رابطه با مسائلی که برای من مهم اند به صورت باز رفتار می کنند
۲۲ مدیران شرکت دانش زیادی در کار خود دارند
۲۳ مدیران شرکت می دانند که باید در کار خود موفق باشند
۲۴ من نسبت به مهارت های مدیران شرکت اطمینان زیادی دارم
۲۵ من معتقدم که اکثر مدیران شرکت کار خود را به خوبی انجام می دهند
۲۶ اکثر مدیران شرکت در حوزه تخصصی خود ماهر هستند
۲۷ مدیران شرکت نگران آسایش من هستند
۲۸ نیازها و علایق من برای مدیران شرکت مهم است
۲۹ در این شرکت مدیران نوعاً خالصانه نگران مشکلات دیگران هستند
۳۰ بیشتر اوقات مدیران سعی می کنند به یکدیگر کمک کنند تا اینکه صرفاً مراقب یکدیگر باشند
اعتماد نهادی
۳۱ به نظر من شرکت به همه افراد به طور مساوی و با احترام نگاه می کند
۳۲ مدیران شرکت آینده و رفاه کارکنان را مد نظر قرار می دهند
۳۳ شرکت نه تنها به منافع خود فکر می کند بلکه همچنین در مورد آنچه برای کل صنعت مهم است نیز می اندیشد
۳۴ من از اتکا به شرکت راضی هستم چون به تعهداتش عمل می کند
۳۵ من از کار کردن در شرکت خوشحالم، چون بطور کلی پیمان های خود را تحقق می بخشد
۳۶ گفتار و کردار (حرف و عمل) مدیران شرکت یکسان است
۳۷ مدیران شرکت برای رویارویی با چالش های آتی برنامه مشخصی دارند
۳۸ مدیران شرکت در رابطه با مسائلی که برای من مهم است به صورت باز عمل می کنند
۳۹ مدیران شرکت یک چشم انداز استراتژیک قوی دارند
۴۰ جهت گیری مدیریت عالی نسبت به شرکت را مثبت ارزیابی می کنم
۴۱ من نسبت به استراتژی شرکت آگاهی دارم
۴۲ ارتباطات داخلی در شرکت کارآمد است
۴۳ من به قابلیت شرکت برای توسعه و یادگیری مستمر اعتماد دارم
۴۴ من معتقدم شرکت از لحاظ تکنولوژیکی شایسته است
۴۵ من معتقدم شرکت از لحاظ تجاری شایسته است
۴۶ مدیران شرکت به اندازه کافی تخصص دارند
۴۷ من معتقدم که فرآیندهای شرکت از کیفیت بالایی برخوردار است
۴۸ سیستم داده های ما به خوبی از عملیات ما حمایت می کند
۴۹ فعالیت های منابع انسانی ما به خوبی از عملیات ما حمایت می کند

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل.

بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد(اعرابی  و همکاران،۱۳۸۶).

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
اعتماد جانبی ۱ تا ۱۵
اعتماد عمومی ۱۶ تا ۳۰
اعتماد نهادی ۳۱ تا ۴۹

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است.

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید.

لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه ­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۹ ۱۴۷ ۲۳۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۴۹تا ۱۴۷ باشد، میزان اعتماد سازمانی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۱۴۷ تا ۲۳۰باشد، میزان اعتماد سازمانی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۲۳۰باشد، میزان اعتماد سازمانی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش اردلان (۱۳۹۰) بین خرده مقیاس های پرسشنامه اعتماد سازمانی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود.

آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اعتماد سازمانی ۸۸/. می باشد.

نام متغیرمیزان آلفای کرونباخ
اعتماد سازمانی ۸۸/۰

منابع:

اردلان، محمد رضا و همکاران. (۱۳۹۲). نقش رهبری خدمت گذار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمند سازی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، ۱(۴): ۸۱-۵۵٫

Ellonen, R., Blomqvist, K. and Puumalainen, K.(2008), “The role of Trust in organizational innovativeness”, European Journal of Innovation Management, Vol.11, No.2, PP.160-181.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (۲۰۰۸)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *