دانلود رایگان پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (پکیج کامل) + ۱۴ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان کیفیت خدمات آموزشی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک – ۲۰۰۰)

دانلود رایگان پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده

________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک (۲۰۰۲) :

پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده: جهت سنجش ابعاد خانواده از پرسش نامه کوئرنر و فیتزپاتریک(۲۰۰۲) استفاده  خواهد شد. این پرسش نامه شامل ۱۲  گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از طیف لیکرت ابعاد خانواده را در قالب دو بعد جهت گیری گفت و شنود(سوال های ۱ تا ۶) و جهت گیری همنوایی (سوال های ۷ تا ۱۲) می سنجد.

این پرسشنامه توسط طاهری و همکارانش(۱۳۹۱) مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش مذکور مشخص شد که پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۷/۰ گزارش شده است.

سوالات:

۱ والدینم من را تشویق می کنند تا احساساتم را بیان و ابزار کنم.
۲ پدر و مادرم دوست دارند نظر من را بشنوند، حتی وقتی که من با آن ها موافق نیستم.
۳ والدینم من را تشویق می کنند تا افکار و عقاید خود آن ها را مورد بحث و بررسی قرار دهم.
۴ من واقعا از صحبت کردن با والدینم لذت می برم حتی وقتی با آنها توافق ندارم.
۵ ما در خانواده خود درباره نقشه ها و آرزوهایی که برای آینده داریم حرف می زنیم.
۶ من تقریبا هر چیزی را با والدینم در میان می گذارم
۷ والدین احساس می کنند باید رئیس باشند.
۸ اغلب والدینم چیزه هایی مثل این می گویند: بچه ها نباید با بزرگترها بحث کنند.

 

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) در جدول زیر نشان داده شده است.

 

برآورد روایی پرسشنامه‌ها

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:

در پژوهش طاهری و همکارانش(۱۳۹۱) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

 

تعاریف نظری:

الگوهای ارتباطی خانواده: خانواده واحد اجتماعى دیگرى است که باید از خانوار تمیز داده شود. خانواده براساس روابطى تعریف مى‌شود که – از عمل توالد و تناسل نشأت مى‌گیرد و قانون یا رسومى ناظر آن است. روابط اصلى خانواده رابطه‌هائى است که بین زن و شوهر از یک‌سو و والدین و فرزندان از سوى دیگر برقرار مى‌شود. در تعریف خانواده گفته مى‌شود که ‘نخستین سلول یا واحد زندگى اجتماعى و یک از اساسى‌ترین نهادهاى جامعه است مرکب از زن و مرد که ممکن است کودکانى هم داشته باشند.

روابط زناشوئى و خویشاوندى معینى که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگى‌هاى خانواده شمرده مى‌شود(صفرپور، ۱۳۹۲).و ابعاد خانواده طرح واره های ارتباط خانواده بر اساس اینکه اعضاء چه چیز به یکدیگر می گویند و چه کار انجام می دهند و این که چه معنا و منظوری از ارتباطات دارند تعریف می شود(طاهری و همکاران، ۱۳۹۱).

 

منابع:

صفرپور، مینا (۱۳۹۲). بررسی تعارض ارزشی والدین و فرزندان در خانواده های شهر یزد و عوامل موثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، یزد: دانشگاه یزد.

طاهری، رویا، زندی، کرامت اله، هنرپروران، نازنین(۱۳۹۱)، مقایسه رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و منغیر خودپنداره با سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر و پسر آموزش عالی ارم شیراز، نشریه ارمغان دانش، ۱۷(۴): ۳۵۹-۳۷۰٫

Koerner, A. F., & Fitzpatrick M. A. (2002a). Under-standing family communication patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. Communication Year Book, 28, 36-68.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (پکیج کامل) + ۱۴ مقاله رایگان

  1. لعیا

    پرسشنامه های الگوهای ارتباطی خانواده خیلی زیاد و کامل بود..جای تشکر و قدر دانی میکنم.

  2. مانيا

    وااااای چه قدر مقاله رایگه برای دانلود اینجا هست…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *