دانلود رایگان پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان :

 

این پرسشنامه مشتمل بر ۳۳ ماده است که آزمودنی­ها بر اساس مقیاس لیکرت(کاملاً، تقریباً، هرگز)به آن پاسخ می­گویند.

حداکثر نمره در این آزمون ۹۹ است، هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند نشان دهنده­ی امید به زندگی بیشتر است.

حلاجیان (۱۳۸۸) برای سنجش همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضرایب آلفا رابرای کل نمونه، آزمودنی­های دختر و آزمودنی­های پسر به ترتیب (۸۹/۰، ۹۴/۰ و ۹۲/۰) گزارش کرد.

 همچنین برای سنجش روایی این مقیاس­، آزمون مجددی پس از ۴ تا ۶ هفته به ۹۵ آزمودنی دختر و ۹۱ آزمودنی پسر که در مرحله اول شرکت داشتند داده شد.

ضرایب همبستگی بین نمره­های آزمودنی­ها در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنی­های دختر و آزمودنی­های پسر به ترتیب (۸۰/۰r= )، (۸۲/۰r=)و (۷۹/۰r=)گزارش شد.

 

سوالات:
۱ لذت بردن از زندگی برایم دشوار است؟
۲ میتوانم برای معنی دادن به زندگیم تا حد امکان تلاش کنم؟
۳ خندیدن برایم سخت است؟
۴ به عاقبت کارهایی که انجام می دهم خوش بین نیستم؟
۵ فردبانشاطی هستم؟
۶ حتی در موقعیت های دشوار معمولاً برای ادامه ی کار انگیزه دارم؟
۷ هیچ چیز در من انگیزه ایجاد نمی کند؟
۸ به توانایی ام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم؟
۹ در زندگی فرد ناامید و سرگشته ای هستم؟
۱۰ نسبت به آینده ام امیدی ندارم؟
۱۱ قبل از شروع کارهای جدید، معمولاً احساس میکنم شکست می خورم؟
۱۲ در برابر مشکلات زندگی زود مأیوس و دل سرد میشوم؟
۱۳ گاهی چنان در زندگی میترسم که بدنم دچار لرز میشود؟
۱۴ به اندازه ی کافی امیدوار هستم؟
۱۵ اگر نتوانم با عده ی زیادی معاشرت کنم واقعاً ناراحت میشوم؟
۱۶ غالباً دیگران من را ناامید میکنند؟
۱۷ معمولاً بدون دلیل خاصی احساس یأس میکنم؟
۱۸ اغلب احساس میکنم از زندگی کردن سیر شده ام؟
۱۹ افرادی که مرا می شناسند، مرا آدم بی انگیزه ای میدانند؟
۲۰ وقتی در کاری اشتباه میکنم مدت طولانی به آن فکر میکنم و دچار احساس ندامت می شوم؟
۲۱ بعضی وقت ها آرزو می کردم کاش به دنیا نیامده بودم؟
۲۲ معتقد هستم در زندگی باید خوش بود و نباید زیاد سخت گرفت؟
۲۳ هر اندازه موانع و مشکلات، ناخوشایند باشند ایستادگی می کنم و هدف نخستین خود را دنبال میکنم؟
۲۴ به نظر من زندگی پوچ و بیهوده است؟
۲۵ کاش به اندازه ی دیگران خوشحال بودم؟
۲۶ گاهی وقت ها احساس می کنم واقعاً آدم بی مصرفی هستم؟
۲۷ گاهی اوقات احساس میکنم سرشار از انرژی هستم؟
۲۸ انتقاد دیگران مرا دل شکسته میکند؟
۲۹ همیشه خودم را خوشبخت تر از دیگران احساس می کنم؟
۳۰ در زندگی موقعیت همیشه از آن من است؟
۳۱ هر گام موفقیت آمیز جزئی باعث امیدواری من در زندگی می شود؟
۳۲ همیشه فکر می کنم تلاش نکردن مساوی است با شکست؟
۳۳ مهم نیست اگر زمین بخورم، مهم دوباره برخواستن است؟

نتایج مربوط به پایایی

جدول شماره (۳-۱): پایایی پرسش­نامه­ی امید به زندگی حلاجیان در گروه آزمایش و کنترل

گروه تعداد آزمودنی ها (آلفای کرونباخ) تعداد ماده
آزمایش ۲۵ ۸۶% ۳۳
کنترل ۲۵ ۹۹% ۳۳

ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) امید به زندگی در این تحقیق درگروه آزمایش(۲۵ نفر حجم نمونه)و کنترل (۲۵ نفر حجم نمونه) به ترتیب عبارت است از ۸۶/۰ و ۹۹/۰ که قابل قبول است.

 روایی :

سلیس و روان بودن و توانایی مجموعه عبارات در اندازه­گیری متغیرهای مربوطه مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته است.

روایی تفکیکی

نتایج آزمون t بیانگر تفاوت معنادار نمرات امید به زندگی در دو گروه کنترل و آزمایش می­باشد. این قدرت ایجاد کننده­ی تفاوت توسط این پرسش­نامه، نشان دهنده روایی تفکیکی آن است.

به عبارت دیگر این پرسش­نامه قادر است تأثیر آموزش مهارت­های مثبت اندیشی را به طور معناداری آشکار کند.

جدول شماره (۳-۲): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل

معنی داری درجه آزادی t انحراف معیار میانگین تعداد گروه¬ها
۰۰۰۱/۰ ۵۳/ ۲۴ ۷۱/۱۱- ۳۲/۳ ۸۰/۷- ۲۵ آزمایش
۳۵/۰۰۴/۰۲۵کنترل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *