دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی ویروسی (PDF – Word)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد بازاریابی ویروسی:

 

پرسشنامه استاندارد بازاریابی ویروسی توسط محقق ساخته در سال ۱۳۹۶ساخته شد و پرسشنامه دارای ۱۹ سوال در۶ بعد(اثربخشی، دسترسی، امنیت، محتوای پیام، ، وابستگی، برند) و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۸۴۶/۰ باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بازاریابی ویروسی

ویلسون (۲۰۰۲) بازاریابی ویروسی را اینگونه تعریف می کند : هر استراتژی که افراد را تشویق کند تا یک پیام بازاریابی را برای دیگران ارسال کنند و پتانسیلی برای رشد ارائه و نفوذ پیام فراهم آورند .

بازاریابی ویروسی عبارتست از تکنیک های بازاریابی که به دنبال استفاده از فرصت شبکه های اجتماعی ، برای افزایش تصاعدی در هوشیاری نسبت به مارک های تجاری می باشد و اینکار از طریق فرآیندی ویروسی شبیه به آنچه که در مورد یک بیماری اپیدمیک اتفاق می افتد می باشد . ( مایند کامت، ۲۰۰۶).

اثربخشی و بازاریابی ویروسی

یکی از مهمترین مزایای بازاریابی ویروسی ارزان بودن آن به نسبت سایر روش های بازاریابی است. یکی دیگر از مزایای بازاریابی ویروسی فرستادن حجیم وسیعی از پیام ها در کمترین زمان ممکن است. این سرعت باعث پذیرش بیشتر بازاریابی ویروسی می شود. (دوبله و همکاران، ۲۰۰۵)

دسترسی و بازاریابی ویروسی

بسیاری از کاربران اعتماد بسیار کمی به اطلاعاتی که از طریق اینترنت و سایر شبکه های مجازی دریافت می کنند دارند. میزان اعتمادی منابع بازاریابی ویروسی نیز به اینکه آیا پیام از منبع موثقی آمده است یا خیر؟( کلی و همکاران، ۲۰۱۰)

امنیت و بازاریابی ویروسی

شفافیت و واضح بودن پیام به عنوان یک فاکتور اساسی در موفقیت بازایابی ویروسی و ایجاد امنیت برای کاربران می باشد. در واقع این شفافیت و وضوح بر نگرش مشتریان در استفاده از بازاریابی ویروسی تاثیر می گذارد. (تیلور، ۲۰۰۶)

محتوای پیام و بازاریابی ویروسی

به دلیل اینکه در شبکه های مجازی هر کسی می تواند هر چیزی بگذارد، مردم به ندرت به این پست ها و افرادی که این پست ها را گذاشته اند اعتماد می کند. بنابراین استفاده از بازاریابی ویروسی مستلزم بررسی این ریسک نیز می باشد.( هلم، ۲۰۰۰)

وابستگی و بازاریابی ویروسی

به دلیل اینکه  بسیاری از کاربران شبکه های مجازی وقت بسیاری را روی شبکه های اجتماعی صرف می کنند و به شبکه های اجتماعی عادت کرده اند، لذا می توان از این طریق بازاریابی ویروسی را ترویج داد. (دوبله و همکاران، ۲۰۰۵)

برند و بازاریابی ویروسی

تجربه مستقیم و غیر مستقیم از برند محصولات می تواند تاثیر بسیار زیادی بر بازاریابی ویروسی بگذارد. مشتریان از پیام هایی که از یک شرکت معتبر با برند شناخته شده می آید، بیشتر توجه می کنند. (دوبله و همکاران، ۲۰۰۵)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

میزان ریسک گریزی بر اساس ابعاد(اثربخشی، دسترسی، امنیت، محتوای پیام، منع ناپذیری، وابستگی، برند)از سوالات ۱ تا ۱۹ سنجیده می شود.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات

اثربخشی رمضانی(۱۳۹۶) ۵-۱

دسترسی رمضانی(۱۳۹۶) ۹-۶

امنیت رمضانی(۱۳۹۶) ۱۳-۱۰

محتوای پیام رمضانی(۱۳۹۶) ۱۵-۱۴

وابستگی رمضانی(۱۳۹۶) ۱۷-۱۶

برند رمضانی(۱۳۹۶) ۱۹-۱۸

پاسخگوی گرامی
ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.
سوالات:
خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم سوالات ردیفاثربخشیبه چه میزان جزئیات اطلاعات مربوط به محصول در هر زمانی قابل دسترس است؟
۱ به چه میزان استفاده از محصول باعث صرفه جویی در هزینه می شود؟
۲ به چه میزان از لحاظ قیت این محصول مقرون به صرف است؟
۳ به چه میزان محصولات متعددی در فروشگاه عرضه می شود؟
۴ به چه میزان این فروشگاه جنبه سرگرمی دارد؟
۵ دسترسیبه چه میزان دسترسی به آن از طرق مختلف امکان پذیر است؟
۶ به چه میزان مرز جغرافیایی برای توسعه آن وجود دارد؟
۷ به چه میزان راهنمایی بسیار ساده ای در سایت وجود دارد؟
۸ به چه میزان تصویر خوبی از محصول را منعکس می کند؟
۹ امنیتبه چه میزان سایتی که اطلاعات را فراهم می کند دارایامنیت کافی است؟
۱۰ به چه میزان اطلاعات توسط منابع معتبر تهیه می شود؟
۱۱ به چه میزان بازاریابی ویروسی قابل اطمینان است؟
۱۲ به چه میزان اطلاعات دانلود شده خالی از ویروس است؟
۱۳ محتوای پیامبه چه میزان اطلاعات کافی فراهم می شود؟
۱۴ به چه میزان پیام به خوبی درک می شود؟
۱۵ وابستگیبه چه میزان مشتریان زمانی که تسهیلات و مشوق هایی  ارائه شود، اطلاعاتشان را به اشتراک می گذارند؟
۱۶ به چه میزان بازاریابی ویروسی زمانی که مصرف کنندگان آن را با یکدیگر به اشتراک می گذارند، می تواند مفید است؟
۱۷ برندبه چه میزان بازاریابی ویروسی ابزاری مفید برای آگاهی از برند می باشد؟
۱۸ به چه میزان بازاریابی ویروسی شما را در استفاده از این برند ترغیب می کند؟
۱۹ به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده هاچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیممرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.نمره گذاری پرسشنامه:بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده استتحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنیدمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استتعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمرهحد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات۱۹ ۵۷ ۷۶

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۹تا ۵۷۳ باشد، میزان بازارایابی ویروسی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۵۷ تا ۷۶باشد، میزان بازارایابی ویروسی در این جامعه در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۷۶باشد، میزان بازارایابی ویروسی در این جامعه بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.در پژوهش رمضانی، احمد(۱۳۹۶ بین خرده مقیاس های پرسشنامه بازارایابی ویروسی و قصد خرید مجدد همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بازارایابی ویروسی ۸۴۶/. می باشد.متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخاثربخشی ۵ ۷/۰ ۰٫۸۶دسترسی ۴ ۷/۰ ۰٫۷۹امنیت ۴ ۷/۰ ۰٫۸۱محتوای پیام ۲ ۷/۰ ۰٫۸۵وابستگی ۲ ۷/۰ ۰٫۸۶برند ۲ ۷/۰ ۰٫۸۲بازارایابی ویروسی ۱۹ ۷/۰ ۸۴۶/۰

منابع: رمضانی، احمد(۱۳۹۶)بررسی رابطه بین بازاریابی ویروسی بر قصد خرید مشتریان اینترنتی (مطالعه موردی: مزونهای شهر مشهد)،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی ویروسی (PDF – Word)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *