دانلود رایگان پرسشنامه بازار محوری (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان پرسشنامه بازار محوری: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بازارمحوری – بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی

دانلود رایگان پرسشنامه بازار محوری (نارور و اسلاتر)

______________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد بازار محوری کوهلی و جاورسکی:

 

پرسشنامه استاندارد بازار محوری توسط کوهلی و جاورسکی در سال ۱۹۹۳ طراحی شده .

و دارای ۲۳ سوال در ۳ بعد می باشد.

سوالات:

۱ در این واحد کسب وکار ما حدأقل سالی یکبار با مشتریانمان ملاقات خواهیم داشت برای اینکه از کالاها و خدمات موردنیاز آنها در آینده آگاه شویم.
ایجاد هوشمندی
۲ افراد واحد دپارتمان ما به طور مستقیم با مشتریان برای یادگیری اینکه چگونه به آنها بهتر خدمات ارائه دهند، تعامل دارند
۳ سازمان ما در کشف تغییر در ترجیحات مشتریان خیلی کند عمل می نماید. (RS)
۴ ما سالی یکبار برای ارزیابی کیفیت کالاها/خدماتمان از بررسی های پیمایشی بر روی مصرف کنندگان نهایی استفاده می نماییم.
۵ ما اغلب با کسانی که می توانند بر خرید مصرف کنندگان نهایی مان تأثیر بگذارند (مانند خرده فروشها یا توزیع کنندگان)، صحبت میکنیم.
۶ ما از مجاری غیررسمی اطلاعات مربوط به صنعت را جمع آوری می نماییم.
۷ ما به صورت دوره ای تأثیرات احتمالی تغییرات در محیط کسب و کارمان (یعنی مقررات) را روی مشتریان بررسی می نماییم.
۸٫ ما در حال حاضر جلسات داخلی برای بحث در مورد روند بازار و توسعه در حدود حدأقل یک ربع داریم.
نشر هوشمندی
۹ پرسنل بازاریابی در واحد ما زمان زیادی را به بحث بر روی نیازهای آینده مشتریان با واحدهای وظیفه ای دیگر صرف می نمایند.
۱۰ کسب و کار ما به صورت دوره ای اسنادی (گزارشها، خبرنامه ها) که اطلاعاتی در مورد مشتری فراهم می آورند را منتشر می نماید.
۱۱ زمانی که اتفاقی مهم برای یک مشتری یا بازار اصلی ما روی میدهد، کسب و کار ما در کمترین زمان ممکن از این رویداد باخبر می شوند.
۱۲ موقعی که یک دپارتمان یا گروه، موضوع مهمی در مورد رقبا کشف می نماید، به کندی به واحدها یا گروه های دیگر هشدار میدهد و آنها را با خبر می سازد. (RS)
۱۳ برای توسعه محصولات جدید در این واحد کسب و کار از اصل بخش بندی بازار استفاده شده  است.پاسخگویی
۱۴ به دلایل متعدد ما تمایل به نادیده گرفتن تغییرات در نیازهای خدماتی/محصولات مشتریانمان داریم (RS)
۱۵ ما به صورت دوره ای تلاشهای توسعه محصولات/ خدمات را بررسی می کنیم برای اینکه از همراستا بودن تلاشها با خواسته های مشتریان مطمئن شویم.
۱۶ برنامه های کسب و کار ما بیشتر بر مبنای پیشرفت های فناوری است تا تحقیقات بازار (RS).
۱۷ چندین دپارتمان یا گروه  به صورت دوره ای جلساتی را برای پاسخگویی به تغییرات اتفاق افتاده در محیط کسب و کارمان برگزار می نمایند.
۱۸ سطح تولید ما بیشتر یک سیاست درونی است تا بر مبنای نیازهای واقعی بازار باشد (RS)
۱۹ اگر یک رقیب اصلی حرکتی عظیم به سمت مشتریان ما آغاز نماید ما فورا پاسخ خواهیم داد.
۲۰ شکایات مشتریان در این واحد کسب و کار حتی در گوش های ناشنوا نیز قرار می گیرد (شکایات فوق العاده مهم هستند).
۲۱ حتی اگر ما با یک بازاریابی وسیع شروع کنیم، برنامه ما احتمالا قادر به پیاده سازی در زمان مناسب نخواهد بود (RS).
۲۲ ما خیلی سریع به تغییرات مهم در ساختار قیمت های رقبایمان پاسخ خواهیم داد.
۲۳ زمانی که ما دریابیم مشتریان خواهان این هستند که اصلاحاتی در کالاها یا خدمات اعمال شود، بخش ها و گروه هایی برای تلاش مرتبط در این زمینه مشغول می شوند.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بازارمحوری را می توان به عنوان مرحله ای از بالندگی سازمان، یا به عنوان سطحی که انعکاس دهنده بلوغ سازمانی است، تعریف نمود.

کاتلر به بازارمحوری به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده است و معتقد است که گرایش بازار در امتداد توسعه گرایش های مختلف بازرگانی بوجود آمده است.

بازارمحوری بر پایه تفکر بازاریابی ایجاد شده است و تفکر بازاریابی زیربنای فلسفی آن را تشکیل میدهد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  بازارمحوری نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۳ گویه ای پرسشنامه بازار محوری می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
ایجاد هوشمندی بازار ۷-۱
نشر هوشمندی بازار ۱۲-۸
پاسخگویی به هوشمندی بازار ۲۳-۱۳

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

سوالاتی که با RS مشخص شده اند به صورت معکوس امتیاز آنها محاسبه می شود.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۸ – ۸۴ – ۱۴۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۸تا ۸۴ باشد، میزان بازار محوری در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۸۴ تا ۱۴۰ باشد، میزان بازار محوری در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۴۰باشد، میزان بازار محوری بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه:

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.

همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

آلفای این پرسشنامه بالای ۷۰ درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

منابع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی، نشر ویرایش، ۱۳۹۱

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بازار محوری (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *