دانلود رایگان پرسشنامه بلوغ سازمانی (پکیج کامل) + ۱۲ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان بلوغ سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بلوغ سازمانی افشار (۱۳۹۴)

دانلود رایگان پرسشنامه بلوغ سازمانی (۲۰ سوالی)

________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد بلوغ سازمانی:

پرسشنامه بلوغ سازمانی از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ سازمانی بکار می رود. این پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از کاملا مصداق دارد تا کاملا مصداق ندارد امتیازبندی شده است.

 

سوالات:
۱ تیم مدیریت ارشد شرکت فرآیندگرایی را محور کسب و کار قرار داده است.
۲ کارکنان در کل سازمان به فرآیندگرایی علاقه داشته و در پیشبرد این هدف کوشش می کنند.
۳ اعضای تیم مدیریت ارشد کارهای خود را به صورت فرآیندی انجام می دهند.
۴ تیم مدیریت ارشد در چهارچوب چشم انداز رهبری می کنند.
۵ کار تیمی با مشتریان و شرکاء فرهنگ شده است.
۶ کارکنان از طریق همکاری با همدیگر نیازهای مشتری را برآورده می کنند.
۷ کارکنان در ارایه خدمات بیش از انتظارات مشتری دارای رسالت هستند.
۸ کارکنان تحول را امر اجتناب ناپذیری می دانند.
۹ شرکت، واحدها و گروه هایی را برای راهبری پروژه های باز طراحی و تحول در اختیار دارد.
۱۰ برنامه ریزی برای تحول و نوآوری به صورت مهارت های کلیدی در سازمان درآمده است.
۱۱ شرکت مدل فرآیند تحول خود را به فعالیت های شرکای کسب و کار تسری داده است.
۱۲ در شرکت کمیته عالی مسئولیت پیشرفت فرآیند و عملکرد تحولی شرکت را به عهده دارد.
۱۳ صاحب کارها با همکاران خود در جهت هماهنگی بین کسب و کارهای مشتریان و تأمین کنندگان همکاری دارند.

 

تعریف مفهومی:

در تعریف بلوغ سازمانی میتوان گفت؛ مؤلفه ای است که از طریق استانداردسازی در به کارگیری دانش، مهارت، تکنیک و روشهای صحیح مدیریتی سازمانها را قادر می سازد تا به ثبات و موفقیت و پیشی گرفتن از رقبا دست یابند (بن باست و همکاران، ۱۹۹۹).

بالندگی سازمان نیازمند وجود زیرساخت های مربوطه است، از آنجایی که هر گونه بالندگی و سرآمدی از کارکنان توسعه یافته شروع می شود بنابراین بایستی کارکنان به بلوغ برسند، تحول ذهنی روی فرآیندها، ساختارها و فرهنگ سازمانی اثر گذاشته و کل سازمان به بلوغ رقابتی دست می یابد.

بلوغ فردی خمیرمایه ی سرآمدی سازمانی محسوب می گردد. بلوغ فردی در سازمان زیربنای بالندگی های دیگر است. بلوغ کارکنان از مفروضات ذهنی شروع می شود و با تغییر باورها و نگرشها تکامل می یابد.

از طریق بلوغ فردی می توان در ماهیت سازمان تحول ایجاد نمود. برای اینکه بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ساختارهای بالغ می باشد. گاهی اوقات ساختارهای نامناسب مانع جاری شدن آثار تحولات ذهنی می گردد بنابراین لازم است در ساختارها و فرآیندهای سازمان نیز به صورت متوازن تحول و بلوغ ایجاد شود.

با بلوغ فرآیندی می توان ساختارها، روش ها و فرآیندها را چابک، به روز و ساده نمود و قابلیت سازگاری سازمان را افزایش داد، پس از بلوغ فرآیندی می توان شاخص های بلوغ سازمانی را ایجاد نمود.

تعیین سطح بلوغ سازمانی موجب می گردد سازمان ها نقاط قوت و ضعف خویش را تشخیص داده و با توجه به آن ها استراتژی های مناسب با سطح بلوغ سازمان تدوین نمایند. مدیران ارشد سازمانها وقت، زمان و هزینه ی خود را صرف تدوین برنامه ی استراتژیک می کنند در حالی که اکثر آنها از عدم اجرای مطلوب استراتژی ها سخن می گویند و این موضوع به علت عدم شناخت سطح بلوغ سازمانی و آشنا نبودن مدیران به نقاط قوت و ضعف بلوغ سازمانی در حین تدوین برنامه های استراتژیک سازمان می باشد. آنچه در این حین مهم است دارا بودن ابزاری برای اندازه گیری سطح بلوغ سازمان است (سلطانی و بهرامی نژاد، ۱۳۸۹).

 

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد بلوغ سازمانی نمره­ای است که فرد به سوالات ۱۳ ماده ای  پرسشنامه  می­دهد .

 

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

پرسشنامه تک بعدی می باشد.

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۳ ۳۵ ۶۵

امتیازات خود را از ۱۳عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۱۳ و حداکثر ۶۵خواهد بود.

  • نمره زیر ۳۵: نشان می دهد که بایستی در این زمینه کار جدی صورت گیرد
  • نمره بین۳۵تا ۴۴ : نشان دهنده وجود زمینه های بلوغ سازمانی است
  • نمره بین ۴۵تا ۵۴: نشان دهنده بلوغ سازمانی است.
  • نمره بالاتر از ۵۵ تا ۶۵ :نشان دهنده بلوغ سازمانی عالی است.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش سلطانی برای سنجش پایایی و روایی پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و طی آن اعتبار پرسشنامه بلوغ سازمانی ۹۲۴% به دست آمد .روایی  محتوایی پرسشنامه مطلوب گزارش شد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
بلوغ سازمانی ۹۲۴/۰

 

منابع:

سلطانی، ایرج؛ بهرامی نژاد جونقانی، ریحانه. (۱۳۸۹). تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره ۶۲، تابستان و پاییز ۸۹، صفحات ۱۶۳-۱۹۳٫

حسینی، شیوا؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ عجمی، سیما. (۱۳۸۸). رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۸۷-۱۳۸۶٫ دانش و پژوهش در علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره بیست و یکم، بهار ۱۳۸۸، صص ۱۱۶-۱۰۱٫

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه بلوغ سازمانی (پکیج کامل) + ۱۲ مقاله رایگان

  1. لعیا

    سلام. خیلی ممنونم که پرسشنامه های بلوغ سازمانی رو کامل و جامع در سایت قرار دادید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *