دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری سازمانی (۱۳۹۱)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه بهره وری سازمانی (۱۳۹۱) :

پرسشنامه استاندارد بهره­وری توسط شریفی (۱۳۹۱) طراحی و تدوین شده است.

این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند:

(میزان رضایت مشتریان از محصولات یا خدمات سازمان قابل توجه است..) بهره وری را می­سنجد.

سوالات:
۱ میزان رضایت مشتریان از محصولات یا خدمات سازمان قابل توجه است.
۲ میزان خطاها یا اشتباهات کارمندان سازمان در کار خود، بسیار زیاد است.
۳ سهم محصولات و خدمات در بازار رضایت بخش و امیدوار کننده است.
۴ میزان فروش شما نسبت به سطح تولید محصولات سازمان ناامید کننده است.
۵ میزان بازگشت سرمایه در سازمان شما، افتخارآفرین است.
۶ سود خالص حاصل از فروش محصولات و خدمات سازمان شما، اندک است.
۷ میانگین میزان راندمان کارکنان سازمان شما در سطح بالایی است.
۸ میزان شکایات مشتریان از محصولات و خدمات شما در حداقل ممکن است.
۹ میزان دوباره کاری در سازمان شما موجب نگرانی مدیریت سازمان شده است.
۱۰ در سازمان شما، بیش از ۸۵ ٪ از زمان کار، واقعا صرف انجام کارها می شود.
۱۱ در سازمان شما، میزان غیبت کارکنان از کار، بیش از حد متعارف است.
۱۲ میزان مهارت کارکنان سازمان شما، در انجام دادن وطایف شغلی خود، قابل توجه است.
۱۳ میزان اشتباهات و نقایص محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده توسط سازمان، زیاد است.
۱۴ در مجموع، میزان رضایت کارکنان سازمان شما از کار خود زیاد است.
۱۵ میزان استعفا و ترک شغل در سازمان شما بیش از حد متعارف است.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه :

 1. رابطه بین حجم تولیدی که در مدت معین به دست آمده، به حجم عواملی که در جریان آن تولید مصرف شده است.
 2. معیار عملکرد و توان موجود تولیدی
 3. نسبت بازده سیستم به مقدار عوامل مصرف شده در تولید
 4. دایره المعارف بریتانیا: نسبت آنچه تولید می شود به آنچه که برای تولید مورد نیاز است.

بهره وری از مجموع اثر بخشی و کارایی در انجام فعالیت ها بدست می آید:

 • کارایی به معنای انجام درست کارها است و بر کمیت و میزان فعالیت های انجام شده تاکید دارد. (سرعت عمل در استفاده از ظرفیت های تولید)
 • اثربخشی به مفهوم انجام کار صحیح می باشد و توجه آن بر کیفیت و میزان مفید بودن کارهای اجرا شده است.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه :

در این پژوهش منظور از بهره وری سازمان  نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۱۵ گویه ای پرسشنامه بهره وری سازمان  می­دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

پرسشنامه تک مولفه ای است.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

 1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه ­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید.

البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

شیوه پاسخ دهی در سوالات ۲،۴،۶،۹،۱۰،۱۱،۱۳،۱۵ معکوس است

 • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره ­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۵ – ۲۰ – ۳۰

امتیازات خود را از ۱۵ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۵ و حداکثر ۳۰ خواهد بود.

نمره بین  ۵ تا ۱۰ : احتمالاً شما در سازمانی مشغول هستیدکه بهره وری در ان در حد ناچیز است و اگر تجدید حیات پیدا نکند، به زودی با بحران مواجه خواهد شد.

نمره بین ۱۰ تا ۲۰ : احتمالاً شما در سازمانی به کار مشغول هستید که بهره وری در ان قابل ملاحضه نیست

نمره بالاتر از ۲۰ تا ۳۰ : احتمالاً شما در سازمانی به کار مشغول هستید که بهره وری در ان مطلوب است

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).

در پژوهش (پایان نامه شریفی ۱۳۹۱) روایی پرسشنامه توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

 روایی و پایایی

در پایان نامه شریفی(۱۳۹۱) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از مدیران و کارشناسان )لیسانس و فوق لیسانس به بالا( توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده.

پرسشنامه در نمونه آماری پژوهش)سازمانها و شرکتهای دولتی( توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۱)به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (+۱)به معنای پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یکنزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود.

آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بهره وری در سازمان برابر با ۸۸/. میباشد

متغیر ضریب پایایی
بهروه وری سازمان ۸۸/۰

منبع:

شریفی، خالد، بررسی رابطه رضایت از شغل و بهره وری در سازمان، ۱۳۹۱ ، پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور، واحد خوی.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری سازمانی (۱۳۹۱)

 1. کیمیا

  پرسشنامه بهره وری سازمانی عالی و با کیفیت بود.. خیلی ازاتون ممنونم که این پرسشنامه رو به صورت رایگان قرار دادید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *