دانلود رایگان ۴ پرسشنامه بودجه بندی عملیاتی + مشارکتی (پکیج کامل)

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان کیفیت خدمات آموزشی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه بودجه بندی عملیاتی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه بررسی نقش عامل انسانی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی

۳- دانلود رایگان پرسشنامه امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی

۴- دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی

 

______________________________

 

پرسشنامه استاندارد بودجه بندی عملیاتی

۱- قسمتی از پرسشنامه استاندارد بودجه بندی عملیاتی:

 

پرسشنامه استاندارد بوجه بندی عملیاتی دارای ۹ سوال بوده که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است و این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ برای بودجه بندی از چارچوبی استفاده می کنم که مبتنی بر ستاده ها، عملکرد و مشوق های سازمانی می باشد.
۲ یک بخش مهم در فرآیند بودجه بندی، تعیین معیارهای مناسب و قابل سنجش برای بررسی عملکرد در سازمان می باشد.
عکس پرسشنامه استاندارد بودجه بندی عملیاتی
۷ در طول فرآیند بودجه بندی، من فعالیتها (نه اهداف) را تنظیم و طبقه-بندی میکنم تا تصمیمات مربوط به بودجه را بگیرم.
۸ من مقیاس های عملکرد تمایل مرکزی را توسعه می دهم تا تصمیمات مربوط به بودجه را بگیرم.
۹ من ارزیابی های عملکرد را بررسی میکنم تا تصمیمات مربوط به بودجه را بگیرم.
__________________________________

پرسشنامه بررسی نقش عامل انسانی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی

۲- قسمتی از پرسشنامه بررسی نقش عامل انسانی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی:

 

قسمتی از سوالات:
۱ میزان تجربه و تحصیلات نیروی انسانی از حساسیت های لازم در فرایند اجرای بودجه ریزی عملیاتی محسوب می گردد؟
۲ کارکنان مرتبط از مهارت لازم برای محاسبه بهای تمام شده به دلیل پیچیدگی های بودجه ریزی عملیاتی برخوردار نیست ؟
۳ برگزاری دوره های تخصصی در بهبود پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بیشترین تاثیر را دارند؟
۴ ابتکار فردی قدرت قضاوت وتصمیم گیری مناسب از خصوصیات اصلی منابع انسانی محسوب میگردد؟
عکس پرسشنامه بررسی نقش عامل انسانی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی
۹ اساتید مجرب در ارتقا سطح دانش نیروی انسانی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی مهم ترین نقش را ایفا می کنند؟
۱۰ سمینارها وکارگاهای اموزشی در جهت ارتقای دانش نیروی انسانی نقش تهسیل گری را برعهده
دارد؟
۱۱ اشنایی مدیران و کارکنان با مفاهیم مدیریت هزینه در اجرای بودجه ریزی عملیاتی نقش دارد؟
۱۲ از عوامل ناکار امدی بودجه ریزی عملیاتی فقدان نیروی انسانی متخصص و کمبود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در بخش های بودجه ریزی و امور مالی می باشد؟

پرسشنامه استاندارد امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی

۳- قسمتی از پرسشنامه استاندارد امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی:

 

پرسشنامه استاندارد امکان سنجش بودجه ریزی عملیاتی دارای ۲۱ سوال می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و دارای سه مولفه ای ( میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی، میزان اختیارات بودجه ریزی عملیاتی و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی  می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ به نظر شما آیا روش صحیح ارزیابی عملکرد کلی دانشگاه وجود دارد؟
آیا به تعداد کافی نیروی متخصص و کارشناس خبره در زمینه ایجاد، حفظ و نگهداری بانک اطلاعاتی در دانشگاه وجود دارد؟
۳ به نظر شما  مدیران و دستاندرکاران دفاتر بودجه ای واحد، تا چه اندازه با مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی  آشنایی دارند؟
۴ به نظر شما از بعد توانایی نیروی انسانی تا چه اندازه استقرار بودجه ریزی عملیاتی امکان پذیر است؟
۵ آیا کارشناسان آشنا به قوانین مالی و بودجه به تعداد کافی در دانشگاه وجود دارد؟
عکس پرسشنامه استاندارد امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی
۱۶ به نظر شما با توجه به سیاستگزاری موجود، تاچه اندازه استقرار بودجه ریزی در واحد شهرری امکان پذیر است؟
۱۷ به نظر شما مدیران و برنامه ریزان راهبردی بودجه، تا چه اندازه به نقش کارکرد  بودجه ریزی عملیاتی واقفند؟
۱۸ آیا مدیران دانشگاه پس از شناخت ،بودجه عملیاتی را به عنوان روش مناسب برای بودجه ریزی می پذیرند؟  
۱۹ آیا مدیران دانشگاه اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد را در تصمیمات خود دخالت می دهند؟
۲۰ آیا مدیران دانشگاه بودجه عملیاتی را به عنوان روشی برای بهبود فرایند بودجه نه برای تنبیه یا مواخذه در نظر می گیرند؟
۲۱ آیا طرحهای تشویقی و تنبیهی در راستای اجرا یا عدم اجرای بودجه عملیاتی در دانشگاه پیش بینی شده است؟

______________________________

پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی

۴- قسمتی از پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی:

 

پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی دارای سه قسمت سوال می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد) و ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) نمره گذاری شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی میزان مشارکت افرا در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به مشارکت می باشد.

 

قسمتی از سوالات بخش اول:

 

۱-کدام مقوله به بهترین شکل فعالیت شماراهنگام بودجه بندی نشان می دهد
۲-کدام مقوله به بهترین شکل استدلال ارائه شده توسط سرپرست شما در خصوص اصلاحات بودجه رانشان می دهد؟استدلال…….است
عکس پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی
۶ سرپرست شما به چه میزان درجستجوی نظرات،پیشنهادات وتقاضاهای شمامی باشد؟

قسمتی از سوالات بخش دوم:

۱ سرپرست مستقیم ما درمقابل همکاران،ازما انتقاد نمی کند
۲ سرپرست مستقیم مابسیارعلاقمند است که مراقب مسائل واشتباهات کارکنان تحت سرپرستیش باشد
۳ سرپرست مستقیم ما اجازه دهد تادرباره انتظاراتی که ازمامی رود،اطلاع داشته باشیم
۴================
۱۰ بودجه بندی من راتوانمند می کند که موفقیت هایم به عنوان یک مدیرراپیگیری کنم
۱۱ بودجه بندی من راتوانمند می کند که روش های تولید رابهبود دهم.

 

قسمتی از بخش سوم:

۱ ارتقاءکارکنان پایین ترین سطح به سطوح بالاتر
۲ ارتقاءکارکنان ستادی
۳ تشویق وحمایت از کارکنان پایین ترین سطح
۴ تشویق وحمایت ازکارکنان ستادی
۵ رویه های استفاده شده در گزینش کارکنان
۶ تصمیم گیری درباره اینکه آیاکارکنان اضافه کاری داشته باشند
۷ تعیین تعدادپست های ستادی
۸ تصمیم گیری درباره تخصیص بودجه
۹٫==================
۲۰ تخصیص کار،بین کارکنان موجود
۲۱ بررسی عملکردی کاری
۲۲ تصمیم گیری درباره تخصیص های کاری
۲۳ تعیین روش های کار

 

👈 برای مشاهده و دریافت ( پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی) اینجا کلیک کنید👉

 

___________________________________

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۴ پرسشنامه بودجه بندی عملیاتی + مشارکتی (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *