دانلود رایگان پرسشنامه بودجه بندی عملیاتی (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان کیفیت خدمات آموزشی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بررسی نقش عامل انسانی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی

 

دانلود رایگان پرسشنامه امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی

 

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی

__________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد بودجه بندی عملیاتی:

 

پرسشنامه استاندارد بودجه بندی عملیاتی توسط گونزالس طراحی شده است.و دارای ۹ سوال می باشد.و هدف ان بررسی استراتژی بودجه بندی برای تخصیص منابع می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می کند. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران. در بودجه ریزی عملیاتی  منابع براساس اولویت امورونتایج قابل اندازه گیری تخصیص داده میشوند. بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است که درآن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع برپایه نتایج پذیرفته شده و محک های سازمانی

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  بودجه بندی عملیاتی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۹ گویه ای پرسشنامه بودجه بندی عملیاتی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
بودجه بندی عملیاتی ۹-۱

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات:

ردیف عوامل کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
۱ برای بودجه¬بندی از چارچوبی استفاده می¬کنم که مبتنی بر ستاده¬ها، عملکرد و مشوق¬های سازمانی می¬باشد.
۲یک بخش مهم در فرآیند بودجه¬بندی، تعیین معیارهای مناسب و قابل سنجش برای بررسی عملکرد در سازمان می¬باشد.
۳با استفاده از سنجش عملکرد تمایل مرکزی، مسئولیت و کیفیت در بودجه نشان داده می¬شوند.
۴من به سنجش عملکرد تمایل مرکزی، ارزیابی¬های عملکرد فعالیت¬های مورد انتظار در سازمان متکی هستم، نه نیل به اهداف سازمان.
۵در بودجه¬ی موجود سازمان، من سازمان و اهدافی که به منابع مالی سازمان مرتبط هستند را تنها در صورتی که آن اهداف کسب شوند، مدیریت می¬کنم.
۶ در بودجه موجود سازمان، من اهدافی را برای منابع مالی سازمان وضع می¬کنم که قابل دستیابی باشند.
۷در طول فرآیند بودجه¬بندی، من فعالیت¬ها (نه اهداف) را تنظیم و طبقه¬بندی می¬کنم تا تصمیمات مربوط به بودجه را بگیرم.
۸ من مقیاس¬های عملکرد تمایل مرکزی را توسعه می¬دهم تا تصمیمات مربوط به بودجه را بگیرم.
۹ من ارزیابی¬های عملکرد را بررسی می¬کنم تا تصمیمات مربوط به بودجه را بگیرم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۹ ۲۷ ۴۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۹تا ۲۷ باشد، میزان بودجه بندی عملیاتی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۲۷ تا ۴۰ باشد، میزان بودجه بندی عملیاتی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۴۰باشد، میزان بودجه بندی عملیاتی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش فروغی و همکاران (۱۳۹۱) بین خرده مقیاس های پرسشنامه بودجه بندی عملیاتی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بودجه بندی عملیاتی۷۵ /. می باشد.

نام متغیرمیزان آلفای کرونباخ
بودجه بندی عملیاتی ۷۵/۰

منابع:

فروغی داریوش, حقیقی پراپری محمد, رساییان امیر(۱۳۹۱)، امکان سنجی اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی دستگاه های دولتی (مطالعه موردی: دستگاه های دولتی استان اصفهان.

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بودجه بندی عملیاتی (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *