دانلود رایگان ۴ پرسشنامه مشکلات و بیش فعالی کودکان (کانرز + اسپرافکین + سوانسون)

(دیدگاه کاربر 10)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت مجزا می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان بیش فعالی کودکان: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه اختلال نقص توجه بیش فعالی ( آزمون کانرز)

۲- دانلود رایگان پرسشنامه علائم مرضی کودکان – بیش فعالی (اسپرافکین)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه اختلال کمبود توجه – بیش فعالی سوانسون

۴- دانلود رایگان پرسشنامه کانرز والدین

 

_______________________________

 

پرسشنامه اختلال نقص توجه بیش فعالی ( آزمون کانرز)

۱- قسمتی از پرسشنامه اختلال نقص توجه بیش فعالی ( آزمون کانرز):

 

پرسشنامه نقص توجه بیش فعالی دارای ۴۸ سوال می باشد که توسط کانرز طراحی و تنظیم شده است و نمره گذاری این پرسشنامه در طریف ۴ تایی لیکرت طراحی شده عبارت از هیچگاه با نمره ۰ تا همیشه که نمره ۴ را دارا میباشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ تحریک پذیر است و بدون فکر رفتار می کند.
۲ اغلب اوقات و به راحتی گریه می کند.
۳ بی قرار و ناآرام است.
۴ بی قرار است و سریع اقدام به عمل می کند.
۵ خرابکار است.
۶ با چیزی ( مانند: ناخن، انگشت، مو یا لباس) ور می رود.
۷ نسبت به بزرگترها بی ادب است.
۸ در پیدا کردن دوست و یا نگه داشتن دوستی ها مشکل دارد.
۹ می خواهد خودش فرمانده باشد ( همه کارها را خودش انجام میدهد).
۱۰ انگشت شست، لباس و یا وسایل خوابش را می مکد و یا می جود.

عکس اختلال نقص توجه بیش فعالی ( آزمون کانرز)

۴۰ در غذا خوردن مشکل دارد (مانند: کم اشتهایی ، پرخوری بین دو غذا).
۴۱ دل درد دارد.
۴۲ مشکل خواب دارد (نمی تواند بخوابد، خیلی زود از خواب بیدار می شود،نیمه شب از خواب بیدار می شود).
۴۳ شکایات جسمانی دارد (درد در قسمتهای مختلف بدن).
۴۴ حالت تهوع دارد و یا استفراغ می کند.
۴۵ در میان خانواده احساس ضرر می کند.
۴۶ از خودش تعریف می کند و به خودش مغرور است.
۴۷ امر و نهی دیگران را نمی پذیرد.
۴۸ مشکلات دفع دارد (ادرار و یا مدفوع خود را کنترل نمی کند).

 

منابع:

 

American Psychology Association. Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Translated by Nikhkhoo MR, Avadisyans H. Tehran: Sokhan Pub; 2000: 162-174. (in Persian).

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه اختلال نقص توجه بیش فعالی ( آزمون کانرز)) اینجا کلیک کنید 👉

 

___________________________________

 

پرسشنامه علائم مرضی کودکان – بیش فعالی اسپرافکین

۲- قسمتی از پرسشنامه علائم مرضی کودکان – بیش فعالی (اسپرافکین و همکاران):

 

پرسشنامه علائم مرضی کودکان دارای دو جدول سوال می باشد که یک جدول برای کودکان می باشد و جدول دوم سوالات مربوط به والدین می باشد.

پرسشنامه علائم مرضی کودکان ابزار غربالگری برای شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی بوده است که عبارات آن بر اساس ملاک‌های تشخیصی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی تدوین شده است.

پرسشنامه علائم مرضی کودکان شامل فهرست ۲۱ اختلال رفتاری و هیجانی از جمله اختلال نقص توجه – بیش فعالی است (سلیمان نژاد، ۱۳۷۶).

نسخه‌ی اولیه پرسشنامه با نام فهرست اسپرافکین، لانی، یونیتات و گادو در سال ۱۹۸۴ توسط اسپرافکین، لانی، یونیتات و گادو بر اساس طبقه بندی DSM-III تهیه گردید و بعدها به دنبال تجدید نظر در سال ۱۹۸۷ نسخه CSI-3-R آن نیز ساخته شد. تا اینکه CSI-4 در سال ۱۹۹۲ با ظهور چاپ چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی با تغییرات اندکی نسبت به نسخه‌های قبلی توسط گادو و اسپرافکین تجدید نظر شد (توکلی زاده و همکاران، ۱۳۷۵).

 آخرین ویرایش پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4 همانند نسخه‌های قبلی دارای ۲ فهرست والدین و معلم می‌باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

پرسشنامه بیش فعالی CSI-4))- فرم معلم

 

۱ به جزئیات مطلب توجه نمی کند و یا بخاطر بی دقتی اشتباه می کند.
۲ تمرکز و دقت روی تکالیف درسی یا فعالیت های بازی برایش مشکل است.
۳ وقتی با او حرف می زنید به نظر می رسد گوشش با شما نیست.
۴ پیروی از دستور برایش مشکل است و کارها را ناتمام رها می کند
۵ نظم دادن به کارهای درسی و فعالیتهای دیگر برایش مشکل است.
 
================
۱۵ بیش از اندازه صحبت می کند.
۱۶ وقتی از او سوالی می کنند پیش از آنکه همه ی سوال را بشنود جواب می دهد
۱۷ در فعالیت های دسته جمعی نمی تواند منتظر نوبت خود بماند.
۱۸ حرف های دیگران را قطع می کند و یا در وسط فعالیت های بچه ها ناگهان خود را داخل می کند.

پیوست دو: پرسشنامه بیش فعالی CSI-4))- فرم والد

 

۱ به جزئیات مطلب توجه نمی کند و یا بخاطر بی دقتی اشتباه می کند.
۲ تمرکز و دقت روی تکالیف درسی یا فعالیت های بازی برایش مشکل است.
۳ وقتی با او حرف می زنید به نظر می رسد گوشش با شما نیست.
۴ پیروی از دستور برایش مشکل است و کارها را ناتمام رها می کند
۵ نظم دادن به کارهای درسی و فعالیتهای دیگر برایش مشکل است.
…..
۱۶ وقتی از او سوالی می کنند پیش از آنکه همه ی سوال را بشنود جواب می دهد
۱۷ در فعالیت های دسته جمعی نمی تواند منتظر نوبت خود بماند.
۱۸ حرف های دیگران را قطع می کند و یا در وسط فعالیت های بچه ها ناگهان خود را داخل می کند.
____________________________

پرسشنامه استاندارد اختلال کمبود توجه – بیش فعالی سوانسون

۳- قسمتی از پرسشنامه استاندارد اختلال کمبود توجه – بیش فعالی سوانسون و همکاران:

 

پرسشنامه اختلال کمبود توجه – بیش فعالی دارای ۱۸ سوال می باشد که توسط سوانسون و پلهام در سال ۱۹۸۰ طراحی و ساخته شده است و توسط والدین کودک باید تکمیل شود.

این پرسشنامه دارای دو مولفه اختلال کمبود توجه و اختلال بیش فعالی می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱ اغلب نمی تواند به جزئیات توجه کند و از روی بی دقتی اشتباه می کند.
۲ اغلب به راحتی از تلاش کردن مایوس می شود.
۳ اغلب در انجام تکالیف و بازی ها اغلب نمی تواند توجه اش را حفظ کند.
۴ اغلب وقتی به طور مستقیم مورد خطاب قرار می گیرد نمی شنود.
۵ اغلب به دلیل بی توجهی از دستورات و فرامین معلم پیروی نمی کند.
عکس پرسشنامه استاندارد اختلال کمبود توجه - بیش فعالی سوانسون
۱۵ اغلب در نگهداری دوستان مشکل دارد.
۱۶ اغلب بی قرار است و مدام وول می خورد و به این طرف و آن طرف میرود.
۱۷ اغلب وسط صحبت دیگران حرف آنها را قطع می کند.
۱۸ اغلب پاهای خود را به طور افراطی تکان می دهد.
_____________________________

پرسشنامه کانرز والدین

۴- قسمتی از پرسشنامه کانرز والدین:

 

پرسشنامه کانرز والدین دارای ۲۶ سوال بوده و هدف از این پرسشنامه تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه می باشد که برا اساس طیف لیکرت ( از اصلا درست نیست تا کاملا درست است) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ او بی دقت است، توجه او به راحتی پرت می شود.
۲ او عصبانی و عصبانی است.
۳ در انجام یا تکمیل تکالیف مشکل دارید.
۴ به نظر می رسد همیشه با موتور می لرزد یا می لرزد.
۵ دامنه توجه او کوتاه است.
۶ =================
۲۵ پیروی نکردن از دستورالعمل ها و انجام ندادن کارهای روزمره، وظایف روزانه یا سایر وظایف، نتیجه رفتارهای غیرقانونی یا عدم درک دستورالعمل ها نیست.
۲۶ او به راحتی از تلاش های خود ناامید می شود.
________________________________

10 دیدگاه برای دانلود رایگان ۴ پرسشنامه مشکلات و بیش فعالی کودکان (کانرز + اسپرافکین + سوانسون)

 1. عبدالهی

  سلام میشه پرسشنامه بیش فعالی کودکان رو برام رایگان ارسال کنید…
  در حال حاجر قدرت مالی و خرید این پرسشنامه ها رو ندارم و خیلی بهشون نیاز دارم..
  مممنون میشم کمکم کنید.

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم عبدالهی ..
   پرسشنامه مشکلات فعالی کودکان کانترز براتون ارسال شد.
   میتونید استفاده نماید.

 2. مهدی

  حیفم اومد که براتون نظر نزارم و تشکر نکنم…دمتون گرم..

 3. ایمانی

  فقط خواستم تشکر کنم از پرسشنامه هاتون…کامل و عالی بودند..

 4. اکبری (مالک تایید شده)

  سلام اگر بخوام سه تا پرسشنامه مربوط به مشکلات و بیش فعالی کودکان رو خرید و دانلود کنم باید چه کار کنم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیرم اکبری..
   برای خرید هر پرسشنامه باید جداگانه اقدام نماید که لینک هر پرسشنامه در ابتدای صحفه قرار داده شده و هینطور در انتهای قسمتی از هر پرسشنامه..
   میتوانید برای خرید هر پرسشنامه روی لینک مورد نظر کلیک کرده و بعد در آن صفحه خرید خود را انجام دهید..

 5. همتی (مالک تایید شده)

  سلام وقت بخیر…
  من پرسشنامه علائم مرضی کودکان – بیش فعالی (اسپرافکین) رو میخواستم باید چه طور خریداری کنم؟
  ممنونم میشم کمکم کنید..

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم همتی..
   برای خرید پرسشنامه مود نظر شما در انتهای خلاصه و قسمتی از هر پرسشنامه ، لینک آن پرسشنامه قرار داده شده است.
   میتوانید کلیک کنید و وارد صفحه پرسشنامه مورد نظر خود شده و خرید را انجام دهید..
   سپاس از حسن انتخاب شما دوست عزیز…

 6. م

  سلام وقت بخیر.
  آیا در فایل پرسشنامه مشکلات بیش فعالی کانرز که در سایتتون گذاشتید تفسیر هم وجود دارد یا فقط سوالات هست؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم..
   بله این پرسشنامه دارای تفسیر + روایی و پایایی + منابع و شیوه نمره گذاری می باشد.

 7. عاطفی

  پرسشنامه بیش فعالی کودکان اینقدر به دردم خورد که گفتم یه کامنت هم برای کاربرانی که میخوان دانلود کنند. بزارم که شاید مفید باشه

 8. شاه‌حسینی

  من الان پرسشنامه بیش فعالی کودکان رو از سایت شما خریداری کردم.. فایلهای و مقاله های که به صورت رایگان قرار دادید واقعا عالی بود.

 9. مهدی

  سلام. خیلی ممنونم که پرسشنامه بیش فعالی رو برام ارسال کردید..خیلی به این پرسشنامه نیاز داشتم..

 10. لعیا

  سلام. پرسشنامه بیش فعالی کودکان رو دانلود کردم..و پی دی افهای مربوط به این پرسشنامه خیلی کمک کننده بود.ممنون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *