دانلود رایگان پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (پکیج کامل) + ۷ مقاله رایگان

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان تبلیغات دهان به دهان: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان لام و همکاران (۲۰۰۹)

دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان (۲۳ سوال)

دانلود رایگان پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

_________________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان بامبوئر و همکاران:

این مفهوم در تحقیق حاضر به صورت مستقیم توسط گویه هائی همچون بررسی نظرات دیگران در فضای مجازی، تبادل نظر در فضای مجازی با مصرف کنندگان یک برند برای تصمیم گیری بهتر، جمع آوری اطلاعات لازم در مورد خدمت مورد نظر و دریافت بازخورد از استفاده از یک خدمت در فضای مجازی در قالب گویه های ۱ تا ۶ بر اساس طیف لیکرت اندازه گیری می شود.

سوالات:
۱ من غالباً نظرات آنلاین مشتریان بانک را جهت اطلاع از جنبه های مختلف یک خدمت الکترونیکی می خوانم. 
۲ جهت اطمینان از اینکه از خدمات الکترونیکی یک بانک خوب استفاده میکنم، غالباً نظرات آنلاین دیگر مشتریان آن بانک را می خوانم.
۳ من معمولاً با نظرات آنلاین دیگر مشتریان در مورد خدمات الکترونیکی بانک همفکری میکنم.
۴ من قبل از اینکه از خدمات الکترونیکی بانکی استفاده کنم، با استفاده از نظرات آنلاین دیگر مشتریان اطلاعات جمع آوری میکنم.
۵ اگر نظرات آنلاین مشتریان را نخوانم، هنگام استفاده از خدمات الکترونیکی یک بانک، نگران تصمیم خود هستم.
۶ نظرات آنلاین مشتریان در مورد خدمت، به من کمک میکند بدانم انتخاب درستی داشته ام یا خیر.

تبلیغات دهان به دهان: ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ی ﻛﻠﻴـﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻳـﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷـﻮد(Stephen, Ronald & Bing, 2008.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

این پرسشنامه به صورت تک مولفه ای می باشد.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
6 – 15 – 30

امتیازات خود را از 6 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 6 و حداکثر 30 خواهد بود.  

نمره بین 6 تا  10: میزان تبلیغات دهان به دهان در حد پایینی می باشد.

نمره بین 10 تا 20: میزان تبلیغات دهان به دهان در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از 20: میزان تبلیغات دهان به دهان در حد بالایی می باشد.

 

روایی و پایایی :

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش مرادی(1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است.

بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است .

در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش مرادی (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم­افزار SPSS به دست آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

متغیر تعداد سؤالات مقدار ضریب آلفای کرونباخ
تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی 6 0.922

لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از 7/0 محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي می‌شود.

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان (1390) روش تحقیق در علوم رفتاری،مرادی، مهرداد (1393).

تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان ( مورد کاوی : بانک ملی شهر رشت ). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رشت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (پکیج کامل) + ۷ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *