دانلود رایگان پرسشنامه تحریفات شناختی عبدالله زاده + ۳ مقاله

4,500 تومان

توضیحات

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده و مریم سالار(۱۳۸۹)

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی: برای سنجش تحریف­های شناختی از مقیاس ۲۰ سؤالی تحریفات شناختی که توسط حسن عبدالله زاده و مریم سالار در سال ۱۳۸۹ ساخته شد، استفاده خواهد شد.

این پرسشنامه یک ابزار محقق ساخته با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریفات شناختی استفاده شد. پرسشنامه مورد نظر شامل ۲۰ عبارت است که هر کدام در یک مقیاس ۱-۵ درجه­ای (کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم) درجه‌بندی شده است و به سنجش تحریفات شناختی مطرح‌شده براساس نظریه آلبرت الیس پرداخته و هر تفکر نامعقول تعداد ۲ عبارت را به خود اختصاص داده است.

به این ترتیب تحریف شماره یک (تفکر همه یا هیچ) عبارت ۱ و ۲، تحریف شماره دو (تعمیم مبالغه‌آمیز) عبارت ۳ و ۴، تحریف شماره سه (فیلتر ذهنی) عبارت ۵ و ۶، تحریف شماره چهار (بی‌توجهی به امر مثبت) عبارت ۷ و ۸، تحریف شماره پنج (نتیجه­گیری شتاب‌زده و پیش­گو که شامل ذهن­خوانی و تفکر اشتباه) عبارت ۹ و ۱۰، تحریف شماره ششم (درشت بینی و ریزبینی) عبارت ۱۱ و ۱۴، تحریف شماره هفتم (استدلال احساسی) عبارت ۱۲ و ۱۳، تحریف شماره هشتم (عبارت باید بهتر است) عبارت ۱۵ و ۱۶، تحریف شماره نهم (برچسب زدن) عبارت ۱۷ و ۱۸، تحریف شماره دهم (شخصی سازی) عبارت ۱۹ و ۲۰ را مورد سنجش قرار داده است.

سوالات:
۱ بعد از اتمام کارهایم، احساس میکنم به نتیجه ی دلخواه رسیده ام.
۲ با کوچکترین خطایی که از من سر بزند، خود را نالایق و بی ارزش قلمداد میکنم.
۳ اگر فردی شما را ناراحت کند، پیش خود می گویید که در آینده نیز تکرار خواهد کرد.
۴ در هنگام قدم زدن در چاله ای می افتید، پیش خود می گویید که در آینده نیز تکرار خواهد شد.
۵ با مشاهده ی عیبی در دیگران، فکر می کنم که سر تا پای چنین فردی تماما عیب است و هیچ حسنی ندارد.
۶ با دیدن کوچکترین بی نظمی بر آشفته می شوم و همه جا در نظرم نامرتب و شلوغ به نظر می آید.
۷ زمانی که به خاطر کاری که کرده ام یا لباسی که پوشیده ام مورد تحسینو تعریف دیگران قرار می گیرم، پیش خود می گویم: نه واقعا این طور که می گویند نیست. می خواهند لطفی به من کرده باشند.
۸ اگر در آزمونی نمره ی بسیار عالی کسب کنم فکر می کنم توانایی من در این حد نبوده و این اتفاق شانسی رخ داده است.
۹ در جمعی مشغول صحبت کردن هستید، متوجه می شوید یکی از افراد در حال خمیازه کشیدن است. پیش خود می گویید: از صحبت من خسته شده و خوابش گرفته. حتما حرف هایم کسل کننده است.
۱۰ همیشه منتظر اتفاق ناگواری هستم.
۱۱ به نظرم میزان نکات مثبتم از اشتباهاتم کمتر است.
۱۲ بعضی از افراد به نظرم بد می رسند پس حتما آدم های بدی هستند.
۱۳ از تمیزکردن اتاقم طفره می روم، زیرا به خود می گویم: فکر آن اتاق کثیف که می گفتم حالم گرفته می شود. تمیز کردنش غیر ممکن است.
۱۴ همیشه کارهای نادرستی که انجام می دهم، بیشتر از کارهای درستم به چشم می آید.
۱۵ زمانی که در عمل نمی توانید براساس بایدهاو نبایدهای مورد نظر به خواسته هایتان برسید و از معیارهای مورد نظرتان عقب می مانید احساس گناه و خجالت بر شما حاکم می شود.
۱۶ چون دیگرا نمی توانند انتظارات من را برآورده سازند رنجیده خاطر می شوم
۱۷ وقتی در یک بازی دوستانه می بازم، به خود می گویم: من همیشه بازنده هستم.
۱۸ از یک برنامه غذایی برای لاغری پیروی می کنید، بعد از آن که یک وعده کامل خوردید، رژیم خود را می شکنید و  پیش خود می گویید راستی که چه آدم احمقی هستم، اصلا آدم نیستم.
۱۹ بدون دلیل مشخصی اتفاقی ناگوار را بی آنکه ربطی به شما داشته باشد از بی لیاقتی خود تلقی می کنید
۲۰ خود را نسبت به کارهای دیگران مسئول می دانم و قصد کنترل کردن امورشان را دارم.

تعاریف نظری

تحریف­های شناختي: این سازه  به آن دسته از افكار گفته می‌شود كه بر پايه فرضياتي نادرست شکل‌گرفته و منجر به سو گیری در تفكر می‌شوند. اين سو گیری به گونه­اي است كه فرد را از واقعيت زندگي اين جهاني دور ساخته و منجر به بروز سوء تفاهماتي بسيار در رفتارهاي فردي و بين فردي می‌شود به گونه‌ای كه گاه فرد به ورطه اختلالات رواني گرفتار مي­ آيد. آلبرت آليس روانشناس معروف اين خطاها را شناسايي و در قالب ده خطاي شناختي معرفي نموده است.

از آنجایی که بسیاری از مشکلات و هیجانات نامناسب ما از سوی تفکرات نا­معقولمان است، آگاهی از این تفکرات برای رهایی از مشکلات زندگی فردی است. این تحریفات عبارت‌اند از: تفکر همه یا هیچ، تعمیم مبالغه‌آمیز، فیلتر ذهنی، بی­توجهی به امر مثبت، نتیجه‌گیری شتاب‌زده و پیش­گو که شامل ذهن‌خوانی و تفکر اشتباه، درشت بینی و ریزبینی، استدلال احساسی، عبارت باید بهتر است، برچسب زدن و شخصی سازی (احدی،باقری و سهرابی، 1388).

 

 

تعاریف عملیاتی

در این پژوهش بر اساس پرسشنامه تحریف­های شناختی حسن عبدالله زاده و مریم سالار (1389) اندازه‌گیری خواهد شد.

 

شیوه نمره گذاری

نمره‌گذاری به این صورت است که هر چه جمع نمرات بالاتر باشد، نشان‌دهنده تفکر مثبت تر است. البته سؤال یک به صورت معکوس نمره‌گذاری می­شود.

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

 

 

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
20 – 60 – 100
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 1 تا 20 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 21 تا 60 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 60 باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده به صورت استاندارد در پژوهش عبدالله زاده و مریم سالار برابر 80/0 است. و در پژوهش فرمانی(1393) پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شد.

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

روايي صوري و محتوايي هر يك از پرسشنامه‌هاي پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي‌شود:

در مطالعه فرمانی(1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

 

منابع:

  1. احدی، حسن؛ باقری، فریبرز و سهرابی، فرامرز. (1388). خطاهای شناختی. دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی. شناسه 6016.
  2. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازي، ا. (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
  3. عبدالله زاده، حسن و سالار، مریم (1389). تدوین و روایی پرسشنامه تحریفات شناختی.
  4. فرمانی، شیوا( 1393)، اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (HIV)، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تحریفات شناختی عبدالله زاده + ۳ مقاله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *