دانلود رایگان پرسشنامه تمایل به خرید مجدد + ۶ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تمایل به خرید مجدد از داس (۲۰۱۳):

پرسشنامه تمایل به خرید مجدد: پرسشنامه تمایل به خرید مجدد توسط داس (۲۰۱۳) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۶ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط کیوانفر(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ محصولات این فروشگاه کیفیت خیلی خوبی دارند.
۲ محصولات این فروشگاه بسته بندی مناسبی دارند.
۳ محصولات این فروشگاه قابل اعتمادند.
۴ محصولات فروشگاه دوام مناسبی دارند.
۵ من مایل به خرید محصولات بیشتر از این فروشگاه هستم.
۶ من از این فروشگاه در آینده نیز خرید خواهم کرد.

 

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) نشان داده شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۶ – ۱۸ – ۳۰

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۶ باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۶ تا ۱۸ باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۱۸ باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پایایی پرسشنامه‌:

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

 

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روايي صوري و محتوايي هر يك از پرسشنامه‌هاي پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي‌شود:

روایی پرسشنامه در پژوهش داس(2013) از طریق تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. در مطالعه کیوانفر(1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

 

تعاریف نظری

تمایل به خرید مجدد: تمایل به خرید اشاره به تلاش برای خرید یک محصول یا استفاده از یک خدمت اشاره دارد (داس، 2013).

تمایل به خرید اشاره به تلاش برای خرید یک محصول یا استفاده از یک خدمت اشاره دارد. تمایل به خرید یک مشتری از یک فروشگاه خرده فروش به عوامل خارجی زیادی از جمله محصول، برند، خرده فروش، و ارائه خدمات به موقع بستگی دارد(کولتر، 2000). زمانی که عوامل فوق از منظر مشتری برآورده شوند، آنها یک نگرش مثبت قوی نسبت به برند خواهند داشت که ممکن است منجر به تمایل به خرید مجدد بر اساس ایجاد تعهد در آنها شود.

این تعهد بوجود آمده وفاداری مشتری را نیز در برخواهد داشت(لئو و همکاران، 2011)

 

تعاریف عملیاتی

تمایل به خرید مجدد: بر اساس پاسخ به پرسشنامه استاندارد تصمصم گیری به خرید مجدد از داس(2013) سنجیده می شود.

 

منابع:

کیوانفر، عظیم(1393)، نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده  بر وفاداری مشتری به خرده فروش (مورد مطالعه: فروشگاه های پوشاک خرده فروش شهر رشت)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

Das Gopal (2013). Linkages of retailer personality, perceived quality and purchase intention with retailer loyalty: A study of Indian non-food retailing. Journal of Retailing and Consumer Services. http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2013.11.001

Kotler, P. (2000(. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.

Luo, M.M., Chen, J .S. Chin, R. K. H., Liu, C. C., (2011). An examination of the effects of virtual experiential marketing on online customer intentions and loyalty. Serv. Ind. J. 31 (13), 2163–2191.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تمایل به خرید مجدد + ۶ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *