دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری مذهبی بهرامی (۴۵ سوالی)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه جهت گیری مذهبی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامۀ جهت گیری مذهبی آلپورت

_____________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد مقیاس جهت گیری مذهبی بهرامی:

پرسشنامه جهت گیری مذهبی توسط بهرامی(۱۳۷۸) اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه براساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت تهیه شده و پاسخگو نظر خود را درباره هر پرسش از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم مشخص می سازد. این پرسش نامه شامل چهار خرده مقیاس است( جهت گیری مذهبی، سازمان نایافتگی، ارزنده سازی، کام جویی)، پرسشنامه در پژوهش عباسی(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:

۱ گاهی متوجه نمی شوم که چگونه تصمیم گرفته و چگونه رفتار کرده ام.
۲ خودمن به اندازه کافی گرفتاری دارم بنابراین فرصتی برای برداشتن بار دیگران باقی نمی ماند.
۳ رویدادهای زندگی به شدت مرا پریشان می کند.
۴ دیگران کاشتند و ما خوردیم ما نیز بکاریم تا دیگران بخورند.
۵ برای من دشوار است کارهایی انجام دهم که نتیجه آن سالها بعد به من داده شود.
۶ برای من دشوار است که مراقب رفتار و اعمالم باشم.
۷ اگر درب منزلی باز باشد بدم نمی آید نظری به داخل آن بیاندازم.
۸ گاهی ترجیح می دهم تا منافع خود را حفظ کنم حتی اگر حقی از کسی ضایع شود.
۹ هواره نسبت به مشکلات دیگران حساسم و مشکلات آنان را مشکلات خودم می دانم.
۱۰ معمولاًدر شرایط سخت من خودم را با دعا تسکین می دهم.
۱۱ دوستان من معتقدند که فردی غمگین و تنهایم.
۱۲ من آماده ام برای حفظ اصول و اعتقاداتم همه چیز را فدا کنم.
۱۳ زمانی که برای من مشکلی پیش می آید علاقمندم تا حق به من داده شود حتی اگر حق به جانب من نباشد.
۱۴ در جهانی که پایان آن مرگ است عمران و آبادی در آن عاقلانه نیست.
۱۵ همواره به آنچه عمل کرده ویاتصمیم گرفتم می اندیشم تا از تکرار خطاهای خود جلوگیری کنم.
۱۶ در اینکه جهان هستی مقصد و مقصودی دارد تردید ندارم.
۱۷ گاهی لازم است برای کسب موفقیت از هر راهی استفاده کنم.
۱۸ برای من مشکل است که به خطاهای خود اقرار کنم.
۱۹ چون می دانم در کارهای جهان حکمتی وجود دارد پذیرش حوادث برایم آسان است.
۲۰ گاهی با خودم خلوت کرده و آنچه را که تا کنون انجام داده ام مرور می کنم.
۲۱ به نظر من دفاع از افراد خانواده حتی اگر خاطی باشند ضروری است.
۲۲ هیچگاه من احساس تنهایی نمی کنم چراکه معتقدم دست یاری دهنده ای وجود دارد که هرگز از من غافل نیست.
۲۳ برای من اصلاً مهم نیست که نتیجه کوششم را خودم دریافت کنم،آباد کردن ارزش دارد حتی اگر نتیجه آن به دیگران برسد.
۲۴ دوستانم معتقدند که من بیش از حد به مسایل دیگران توجه داشته و برای حل آن تلاش می کنم.
۲۵ به نظر من فرصت زندگی کوتاه است پس باید به هر شکلی که ممکن است از آن لذت برد.
۲۶ برای من کسب قدرت یک آرزوی دیرینه است.
۲۷ برای من درک معنای زندگی بسیار دشوار است و نمی فهمم که در پشت پرده زندگی چه حقیقتی وجود دارد.
۲۸ زندگی من مملو از رویدادهای ناخوشایند است که نمی دانم چرا بر سر من فرود آمدند.
۲۹ گاهی برای جلب نظر دیگران از اصول و ارزشهایم صرف نظر می کنم.
۳۰ برای من کسب موفقیت مهم است از هر راهی که ممکن باشد.
۳۱ همواره احساسی درونی مرا به یاد خودم و جهان دیگر می اندازد.
۳۲ من معتقدم ارواح مقدسی وجود دارند که در سختی ها به یاری من خواهند شتافت.
۳۳ من از بین استراحت و کار، استراحت را برمی گزینم.
۳۴ نه تنها قادر نیستم گرهی از مشکل کسی باز کنم بلکه مایلم تا دیگران برای حل مشکل من تلاش کنند.
۳۵ خنده بر هر درد بی درمان دواست، شعار میشگی من است.
۳۶ هیچگاه نسبت به آنچه تصمیم گرفته یا عمل کرده ام فکر نمی کنم.
۳۷ کنترل هوس های شهوانی برای من خیلی دشوار است.
۳۸ من هنگامی خشنود ترم که علی رغم نیاز خود، دست دیگری را بگیرم.
۳۹ برای رسیدن به هدفهای خود گاهی فریب دادن دیگران لازم است.
۴۰ هیچگاه از آنچه در دنیا دارم راضی نیستم.
۴۱ گاهی دلم می خواهد که در تنهایی به راز و نیاز بپردازم.
۴۲ من از دیدن یا تخیل صحنه های شهوانی دیگران لذت می برم.
۴۳ برای من بسیار ارزشمند است که حتی با به خطر انداختن خود دیگری را نجات دهم.
۴۴ سعی می کنم نسبت به حالات خود توجه کنم و افکار و احساسات خود را کنترل نمایم.
۴۵ گاهی از اینکه حقی از من ضایع شود ناراحت نمی شوم چون می دانم روزی حق من پس گرفته می شود.

جهت گیری مذهبی یا مذهب گرایی:

 با14گویه9-15-20-23-24-27-31-35-38-40-41-43-44-45. برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست 5 امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد.این عامل از گویه های تشکیل شده است که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم رابطه عمیق قلبی با خدا، با مردم بر اساس آموزه های دینی اتخاذ و انجام رفتارهای توصیه شده دینی، عاقبت گرایی و توجه به آخرت را در بر می گیرد.

سازمان نیافتگی مذهبی

 با 16 گویه 1-2-3-8-11-13-14-17-18-21-28-29-30-34-36-39 برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست 5 امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد ودوسؤال (27-40)به صورت معکوس نمره گذاری می شود. این عامل از گویه های تشکیل شده است که ویژگی عمومی آن تردید، دودلی، ریا، ناخوشی از زندگی و حیات و پریشانی خاطر است.

ارزنده سازی مذهبی

 با 7 گویه(4-10-12-16-19-22-32). برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست 5 امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد. این عامل از گویه های تشکیل شده است که ویژگی عمومی آن ارزیابی انعطاف ناپذیر از مذهب و رفتارهای مذهبی است.

کامجویی

 با 8 گویه(5-6-7-25-26-33-37-42). برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست 5 امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد.این عامل از گویه های تشکیل شده است که ویژگی عمومی آن لذت طلبی و ترجیح آن، عدم اعتقاد عمومی به مذهب، تفسیر شخصی از دستورات دینی و لذت جویی است.

این مقیاس را بهرامی احسان(1381)در ایران هنجاریابی کرده است.

شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
45 – 135 – 225
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 1 تا 45 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 45 تا 135 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 135 باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

به منظور بررسی ساختار هماهنگی درونی پرسش ها از روش اسپیرمن براون استفاده شد. ضرایب قابلیت اعتماد محاسبه شده از روش اسپیرمن براون برابر 91% بدست آمده است( بهرامی، 1378).

در مطالعه عباسی(1393) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 30 نفری پایایی پرسشنامه 88/0 محاسبه شد

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

به منظور بررسی ساختار هماهنگی درونی پرسش ها وبررسی اعتبار و قابلیت اعتماد و اعتبار مقیاس از روش تحلیل عاملی، استفاده شد. پس از تحلیل نتایج تعداد پرسش ها از 80 به 45 تقلیل یافت( بهرامی، 1378).

در پژوهش عباسی (1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید .

تعاریف نظری

جهت گیری مذهبی:

ابعاد جهت گیری مذهبی:مذهب با راهنمایی ها وقواعد خاص خود فرد را مجهز می کند که بتواند رفتار مناسبی داشته باشد.دینداری، همان ایمان و اعتقاد قلبی همراه با اعمال شایسته و نیکوست و لازمهء ایمان، علم و آگاهی است. مذهب مي تواند به عنوان يك اصل وحدت بخش و يك نيروي عظيم براي سلامت روان مفيد و كمك كننده باشد. اعتقادات افراد مذهبي به آنان در مقابله با فشار رواني كمك مي كند.

اعتقادات و رفتارهايي مانند توكل به خدا، صبر و انجام رفتارهای مذهبی همچون دعا، نماز، روزه و …  مي­تواند از طريق ايجاد اميد و تشويق به نگرش هاي مثبت موجب آرامش دروني فرد شود. كساني كه از اعتقادات مذهبي قوي تري برخوردارند نسبت به مقابله با فشارهاي رواني، شخصي، تحصيلي و … از نيروي بيشتري برخوردارند و كمتر دچار بيماري مي شوند و در واقع از سلامت روان بالاتري برخوردارند .

نتايج پژوهش ها نشان می­دهد بيماراني كه اعتقادات مذهبي قوي تري دارند و در زندگي روزانه خود از روش هاي مقابله اي مثبت مانند عفو، بخشش، جستجو براي ارتباط معنوي با خدا، دوستي با افراد مذهبي، دريافت حمايت معنوي– اجتماعي، اميد داشتن ، شناخت خدا به عنوان خيرخواه و مهربان استفاده مي كنند، سريع تر بهبود مي يابند و سلامت روان بالاتري دارند. افسردگي و اضطراب كمتري دارند و سريع تر بهبود مي يابند(عباسی، 1393).

تعاریف عملیاتی

 ابعاد جهت گیری مذهبی:در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نظر در زمینه ابعاد جهت گیری مذهبی از پرسش نامه ابعاد جهت گیری مذهبی ساخته بهرامی احسان استفاده خواهد شد.

منابع:

  1. بهرامی احسان،هادی.(1378).بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ابعاد جهتگیری مذهبی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی،سال اول،شماره3،صص19-24.
  2. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازي، ا. (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
  3. عباسی، آرزو(1393)، رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری مذهبی بهرامی (۴۵ سوالی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *