دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی مادران برکلی – نسخه دوم

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از مقیاس خودکارآمدی مادران برکلی نسخه دوم:

هدف: ارزیابی خود کارآمدی مادران از ابعاد مختلف (مسئولیت پذیری، خودمدیریتی، پذیرش فرزند، ارزیابی مثبت فرزند)

 

سوالات:
۱فرزندم شبها بموقع می خوابد.
۲ تکالیفش را بموقع تمام می کند.
۳ وقتی اتفاق مهمی در مدرسه رخ می دهد به ما اطلاع می دهد.
۴ فعالیتهای مربوط به نظافت شخصی خود را بدقت انجام می دهد.
۵ صداقت و صراحت در گفتارش دارد.
۶ در هر کاری اگر تمام تلاشش را انجام دهد، می تواند آن را به انجام برساند.
۷ فرزندم اراده ای قوی دارد به طوری که کمتر تحت تأثیر دوستانش قرار می گیرد.
۸ بدون اینکه بزرگترها به او گوشزد کنند، رفتار خوبی از خود نشان می دهد.
۹ هنگامی که رفتار بدی انجام می دهد، واکنش شدید نشان نمی دهم.
۱۰ هیجاناتم را جلوی فرزندم کنترل می کنم.
۱۱ احساسات فرزندم را درک می کنم.
۱۲ به صحبتهای فرزندم گوش می کنم.
۱۳ فضای آرام و شادی را در خانه فراهم می کنم.
۱۴ الگوی خوبی برای رفتار مؤدبانه و همراه با احترام در مقابل دیگران برایش ایجاد کرده ایم.
۱۵ وقتی فرزندم کار خوبی انجام می دهد، تحسینش می کنم.
۱۶ اجازه می دهم فرزندم بداند که دوستش دارم.
۱۷ چیزهایی را که می خواهد بداند، برایش توضیح می دهم.

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال بوده و هدف آن ارزیابی خود کارآمدی مادران از ابعاد مختلف (مسئولیت پذیری، خودمدیریتی، پذیرش فرزند، ارزیابی مثبت فرزند) است.

طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

پرسشنامه فوق دارای چهار بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
مسئولیت پذیری     ۴-۱
خودمدیریتی          ۸-۵
پذیرش فرزند          ۱۴-۹
ارزیابی مثبت فرزند  ۱۷-۱۵

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. نمرات کلی بالاتر نشان دهنده خودکارآمدی بالاتر مادر پاسخ دهنده خواهد و برعکس.

روایی پرسشنامه:

در پژوهش رضایی (۱۳۹۳) روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی و همچنین روایی سازه پرسشنامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت.

پایایی پرسشنامه:

پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد آلفای کرونباخ
مسئولیت پذیری ۶۳/۰
خودمدیریتی ۶۵/۰
پذیرش فرزند ۵۳/۰
ارزیابی مثبت فرزند ۵۸/۰
کل ۸۱/۰

منابع:

رضایی، علی محمد، رحیمی، معصومه، واعظ فر، سید سعید، دلاور، علی، (۱۳۹۳)، بررسی ساختار عاملی مقیاس خودکارامدی مادران، فصلنامه فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده، سال نهم، شماره ۲۸، پاییز ۹۳، صص ۱۰۶-۸۵٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی مادران برکلی – نسخه دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *