دانلود رایگان پرسشنامه رضایت بیمه گذاران (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه رایگان رضایت مندی بیمه گذار: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت مندی بیمه گذار (۵ سوال)

_________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد رضایت بیمه گذاران:

 

پرسشنامه استاندارد رضایت بیمه گذاران توسط ناصری در سال ۹۷ مورد استفاده قرار گرفت.

پرسشنامه ۸ سوال در ۲ مولفه (خلق رضایت بیمه گذاران، تداوم رابطه ارباب رجوع با سازمان)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۸۲۱/۰ باشد. 

سوالات:

خلق رضایت بیمه گذاران
۱ در ارائه خدمات به مشتریان در این شرکت بیمه تبعیض انجام نمی شود
۲ توجه به حفظ حریم خصوصی مشتریان آشکار است
۳ در مقابل خواسته های مشتریان، این شرکت انعطاف دارد
۴ شرکت ثبات مطلوب در ارائه خدمات بیمه ای دارد
تداوم رابطه ارباب رجوع با سازمان
۵ شرکت وفاداری خود را با ارائه خدمات سریع به مشیریان اثبات نموده است.
۶ رعایت حرمت مشتریان در شرکت آشکارا است.
۷ شرکت ما نیازهای ناشناخته مشتریان را به خوبی جستجو و شناسایی می¬کند.
۸ این شرکت همواره کیفیت مورد انتظار مشتری را ارائه می دهد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

رضایت مندی مشتری

رضایت مندی مشتری احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است(عزیزی،۱۳۹۴).

رضایت مندی مشتری نتیجه اصلی فعالیت بازاریاب می باشد که به عنوان ارتباطی بین مراحل مختلف رفتار خرید مصرف کننده عمل می­نماید(جونسل و همکاران،۲۰۱۴).

برای مثال اگر مشتریان به وسیله خدمات خاصی رضایتمند شوند، احتمالا خرید خود را تکرار خواهند کرد مشتریان رضایتمند همچنین احتمالا به دیگران درباره تجارب مطلوب خود می­گویند که در نتیجه در تبلیغات دهان به دهان مثبت درگیر می­شوند(فورنل،۲۰۰۸).

در مقابل مشتریان ناراضی احتمالا ارتباط خود را با شرکت قطع نموده و در تبلیغات دهان به دهان منفی در گیر می­شوند. بعلاوه رفتارهایی از قبیل تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان مستقیمًا حیات و سودآوری یک شرکت را تحت تأثیر قرار می‏دهند (ژو،۲۰۱۶).

خلق رضایت بیمه گذاران: رضایت مشتری بعنوان ارزیابی مطلوب ذهنی مشتری از تجربه مصرف یک محصول(یا خدمت) بیان می شود(وستبروک،۱۹۸۰).

بطور ادراکی رضایت نتیجه­ی تجربه خریدی است که مصرف کننده یا مشتری پاداش و ارزشهای حاصل از مصرف کالا را با نتیجه­ی مورد انتظارش مقایسه می کند(بیتنر،۱۹۹۰).

استمرار رابطه با سازمان: به تداوم روابط مطلوب مشتری با سازمان در طول زمان یا به تمایل برای حفظ رابطه با سازمان در بلند مدت اشاره دارد(الاک،۲۰۱۴).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

میزان رضایت بیمه گذاران با استفاده از پرسشنامه و گویه های ۱ تا ۸ انجام و سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۸ ۲۴ ۳۲
مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
خلق رضایت بیمه گذاران ناصری(۱۳۹۷) ۱-۵
تداوم رابطه ارباب رجوع با سازمان ناصری(۱۳۹۷) ۱۰-۶
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۸تا ۲۴باشد، میزان رضایت بیمه گذاران در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۲۴ تا ۳۲اشد، میزان رضایت بیمه گذاران در این جامعه در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالا۳۲باشد، میزان رضایت بیمه گذاران در این جامعه بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش یوسفی(۱۳۹۷) بین خرده مقیاس های پرسشنامه کیفیت رفتار سازمانی و خلق رضایت بیمه گذاران همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رضایت بیمه گذاران ۸۲۱/. می باشد.

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
خلق رضایت بیمه گذاران ۴ ۷/۰ ۷۹۲/۰
تداوم رابطه ارباب رجوع با سازمان ۴ ۷/۰ ۸۶۶/۰
رضایت بیمه گذاران ۸ ۷/۰ ۸۲۱/۰

منابع:

ناصری، محمد یوسف(۱۳۹۷) تأثیر ابعاد کیفیت رفتار سازمانی کارکنان با ارباب رجوع بر خلق رضایت بیمه گذاران بیمه ایران (مطالعه موردی: شهرستان تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازاریابی ، دانشگاه آزاد واحد قزوین

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه رضایت بیمه گذاران (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *