حراج!

دانلود رایگان پرسشنامه رهبری زهرآگین اشمیت

۵,۲۰۰ تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین اشمیت

قسمتی از پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین اشمیت (۲۰۰۸):

 

پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین دارای ۲۸ سوال بوده که توسط اشمیت در سال ۲۰۰۸ طراحی و تنظیم شده است که دارای ۵ مولفه ای ( سرپرستی توهین آمیز ، رهبری خودکامه ، خود شیفتگی ، جاه طلبی و غیر قابل پیش بینی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ زﯾﺮدﺳﺘﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۲ زﯾﺮدﺳﺘﺎن را ﻣﺴﺌﻮلﮐﺎرﻫﺎﯾﯽﺧﺎرج ازﺷﺮح ﺷﻐﻠ ﺸﺎنﻣﯽداﻧﺪ.
۳ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺎری زﯾﺮدﺳﺘﺎن (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن)ﺗﻮﺟﻬﯽﻧﺪارد.
۴ در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان از زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۵ درﺟﻤﻊ،زﯾﺮدﺳﺘﺎن را ﺗﺤﻘﯿﺮﻣﯽﮐﻨﺪ.

پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین اشمیت (2008)۲۵ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن را درﮔﯿﺮ ﺧﻠﻖوﺧﻮی ﭘﺮﻧﻮﺳﺎنﺧﻮدشﮐﺮده اﺳﺖ.
۲۶ ﮔﺎﻫﯽﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪوﻟﯽﮔﺎﻫﯽﻋﺼﺒﺎﻧﯽاﺳﺖ.
۲۷ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺑﻪﺧﻠﻖوﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۸ وﻗﺘﯽ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ،اﺣﺴﺎﺳﺎت زﯾﺮدﺳﺘﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 

___________________________

 

سازمان‌های امروزی با طیف وسیعی از چالش‌های رفتاری و اخلاقی در بین اعضای خود مواجه هستند که توجه به آن‌ها و حل آن‌ها برای سازمان منفعت زیادی دارد.

 

رهبران سمی به عنوان افراد خودخواه که به آرامش زیردستان خود اهمیت نمی دهند، می توانند بر سایر متغیرهای رفتار کارکنان و تمایل آنها به بیان عقاید و عقاید یا شجاعت اخلاقی آنها تأثیر بگذارند.

 

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری سمی بر سکوت سازمانی کارکنان در رابطه با نقش میانجی متغیر شجاعت اخلاقی است.

 

رهبری زهر آگین بر سکوت سازمانی و شجاعت اخلاقی تأثیر بسزایی دارد. همچنین شجاعت اخلاقی بر سکوت سازمانی و به عنوان متغیر میانجی رابطه بین رهبری سمی و سکوت سازمانی تأثیر دارد.

 

رهبری زهرا آگین در بین کارکنان دانشگاه‌های دولتی استان همدان باعث کاهش شجاعت اخلاقی کارکنان می‌شود، به‌طور مشابه افزایش شجاعت اخلاقی باعث کاهش سکوت سازمانی در بین آنها می‌شود و از سوی دیگر، رهبری زهرا آگین با کاهش شجاعت اخلاقی (متغیر واسطه) منجر به افزایش سکوت می شود.

 

رهبری سمی ترکیبی از نگرش‌ها، انگیزه‌ها و رفتارهای رهبران سازمانی است که بر عملکرد فردی و سازمانی تأثیر منفی می‌گذارد. این سبک رهبری دغدغه و نگرانی کمتری برای زیردستان و نیروی انسانی سازمان دارد. جو سازمانی را مسموم می کند و می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت برای سازمان مضر باشد.

 

مفهوم رهبری سمی اولین بار توسط محقق آمریکایی جین لیمن پلومن مطرح شد. او معتقد بود که برخی از رهبران تمایلات و رفتارهایی از خود نشان می دهند که منجر به تفرقه و تفرقه بین زیردستان می شود. ب

 

ه نظر او، این سبک رهبری را نه تنها در امور سیاسی، بلکه در تجارت و سازمان های مختلف می توان مشاهده کرد. به عقیده پلومن، ریشه اصلی فساد سازمانی در این نوع سبک رهبری نهفته است.

 

اگر رهبران سازمان‌ها فاقد مهارت‌ها و توانایی‌های رهبری باشند، اثرات خطرناک و نامطلوبی بر سازمان خواهند داشت. این آثار شامل بی کفایتی در رهبری، شرارت، فساد، خرابکاری، رفتار غیراخلاقی و رفتار مجرمانه است.

 

این سبک رهبری عمدتاً در ساختار سازمان های دولتی دیده می شود. بسیاری از مصادیق فساد اداری در ایران ریشه در این سبک رهبری سازمانی دارد.

 

اگر ابعاد مختلف این موضوع به درستی درک نشود، عواقب آن گریبانگیر همه خواهد شد. به دلیل اهمیت موضوع، این مقاله بر سبک رهبری سمی تمرکز دارد.

 

تعریف رهبری سمی

مدیریت سمی یک سبک مدیریتی است که در آن رفتار سیستماتیک و مکرر از سوی مدیر، کارفرما یا مدیر رخ می دهد و مانع از منافع مشروع سازمان، ایجاد موانع در دستیابی به اهداف، تکمیل وظایف، تجزیه و تحلیل منابع، کاهش کارایی و انگیزه می شود. . این امر نیروی کار و رضایت کارکنان را تهدید می کند.

 

رهبران سمی به افرادی گفته می شود که به دلیل رفتارهای مخرب و ویژگی های شخصی ناکارآمد، آسیب جدی و پایدار به افراد، گروه ها، سازمان ها، جوامع و حتی سازمان ملل وارد می کنند. در چنین سازمانی، فلات شغلی بسیار بالاست و فرسودگی شغلی و تمایل زیادی به ترک خدمت وجود دارد. برای سنجش این مقوله می توان از پرسشنامه رهبری سمی استفاده کرد.

 

این افراد محیط را آلوده می کنند و فرآیند آلودگی می تواند به مرور زمان حس بی اعتمادی، ترس، عدم اطمینان، غیرقابل پیش بینی بودن، قابل پیش بینی بودن و خطر را در سازمان ایجاد کند. این احساسات منفی کارکنان پیامدهای بدی برای رفتار و نگرش آنها دارد.

 

همچنین آسیب های جبران ناپذیری به سازمان ها و جامعه وارد می کند. با توجه به این مطالب می توان گفت توجه به سبک رهبری مدیران حاکم بر این شهرستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه رهبری زهرآگین اشمیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *