دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (۱۹۸۴)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (۱۹۸۴) :

 

پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (۱۹۸۴)  ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت هفت درجه­ای (اصلاً تا کاملا)  که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۷ است. ، با سؤالاتی مانند: (احساس می کنم برای تحصیل در دانشگاه و انجام تکالیف درسی آنگونه که انتظارش  را داشتم، به قدر کافی زرنگ و باهوش نیستم. با توجه به تلاشی که برای درس خواندن می کنم، نتایج مناسبی نمی گیرم.) سازگاری تحصیلی را می­سنجد.

 

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

سازگاری تحصیلیسازگاری تحصیلی به معنای پاسخ گویی موفقیت آمیز به تقاضاهای متنوع و مختلف محیط آموزشی است.

 

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از سازگاری تحصیلی نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۲۴ گویه ای پرسشنامه سازگاری تحصیلی می­دهند.

 

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

پرسشنامه تک مولفه ای است.

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵   ۲۶-۳۰   ۳۱-۳۵   ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر   ۶ تا ۱۰سال   ۱۱ تا۱۵سال   بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن   مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

 

  گویه ها اصلا بسیار کم کم تا حدودی زیاد بسیار زیاد کاملا
۱ به وسیله انجام دادن تکالیف خود را از لحاظ علمی به روز نگه می دارم.              
۲ علل تحصیلم در دانشگاه برایم روشن است.              
۳ از نظر من تحصیل در دانشگاه و تکالیف درسی دشوار هستند.              
۴ در طول امتحانات کارکرد خوبی ندارم.              
۵ از عملکرد تحصیلی خود راضی هستم.              
۶ چنانکه باید خوب درس نمی خوانم.              
۷ هدف های تحصیل در این رشته برایم مشخص است.              
۸ احساس می کنم برای تحصیل در دانشگاه و انجام تکالیف درسی آنگونه که انتظارش  را داشتم، به قدر کافی زرنگ و باهوش نیستم.              
۹ گرفتن مدرک دانشگاهی برایم مهم است.              
۱۰ از زمان مطالعه (اوقات فراغت یا فرجه ها) به شکل مفید استفاده نمی کنم.              
۱۱ از انجام کار عملی یا نوشتن مقاله برای دروس مختلف لذت می برم.              
۱۲ برای تحصیل و مطالعه انگیزه ندارم.              
۱۳ فکر نمی کنم مدرک دانشگاهی اهمیت و ارزشی داشته باشد.              
۱۴ از تعداد و تنوع دروس رضایت دارم.              
۱۵ در تمرکز کردن برای مطالعه مشکل دارم.              
۱۶ با توجه به تلاشی که برای درس خواندن می کنم، نتایج مناسبی نمی گیرم.              
۱۷ از کیفیت دروس رضایت دارم.              
۱۸ در کلاس ها به شکل مرتب و منظم شرکت می کنم.              
۱۹ از فعالیت علمی و تکالیف درسی لذت می برم.              
۲۰ شروع تکالیف یا پروژه های کلاسی برایم بسیار دشوار است.              
۲۱ از برنامه درسی خودم در این ترم رضایت ندارم.              
۲۲ بیشتر علائق من ربطی به کارها و تکالیف کلاسی ام  در دانشگاه ندارند.              
۲۳ از استادانم در این دوره تحصیلی راضی ام.              
۲۴ از موقعیت تحصیلی خودم بسیار راضی هستم.              

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

اصلا بسیار کم کم تا حدودی زیاد بسیار زیاد کاملا
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۴ ۸۴ ۱۶۸

امتیازات خود را از ۲۴ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۴ و حداکثر ۱۶۸ خواهد بود.

نمره بین  ۲۴ تا ۵۶  :  میزان سازگاری تحصیلی در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۵۷ تا  ۱۱۲ : میزان سازگاری تحصیلی در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۱۱۳   : میزان سازگاری تحصیلی در حد بالایی می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش (محمدی و همکاران، ۱۳۹۵) روایی پرسشنامه توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۲).  در پژوهش (محمدی و همکاران، ۱۳۹۵)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰/۰ به  دست آمده است.

متغیر ضریب پایایی
سازگاری تحصیلی ۸۰/۰

 

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری.

محمدی، سید داود  و همکاران (۱۳۹۵) ارتباط راهبردهای فراشناختی، سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی قم، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۶(۴۸): ۴۳۹-۴۳۰٫

 

Baker RW, Siryk B. (1984) Measuring Adjustment to College.Journal of Counseling Psychology; 31(2): 179-189.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (۱۹۸۴)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *