دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ (۱۹۹۳):

 این پرسشنامه در سال ۱۹۹۳ در هند توسط ا. کی. سینها از دانشگاه  شانکار و ا. کی. سینگ” از دانشگاه پانتا به منظور تعیین میزان سازگاری اجتماعی، عاطف و آموزشی دانش آموزان ساخته شده است و شامل ۶۰ سوال ۲ گزینه ای با گزینه های (بلی و خیر) است، که خانم دکتر قدسی احقر ۵۵ سوال آن را گزینش و مورد استفاده قرار دادند. شماره سوالاتی که در پرسشنامه مقاطع ابتدایی و راهنمایی هر یک از سه حوزه ذکر شده .

 

مطالعات انجام شده: این پرسشنامه توسط خانم دکتر احقر در طرح پژوهشی ایشان با عنوان «بررسی سازگاری دانش آموزان مقاطع سه گانه سراسر کشور در ابعاد اجتماعی) عاطفی و آموزشی و عوامل موثر بر آن» مورد پژوهش قرار گرفته است، این پژوهشگر پرسشنامه را در مورد یک گروه نمونه ۳۰٫۰۰۰ نفری از دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی سوم راهنمایی و سوم دبیرستان سراسر کشور اجرا و نتایج زیر را گزارش نموده است.

 

اعتبار: این تست بر روی ۱۹۵۰ نفر از دانش آموزان به وسیله سینها و سینگ در هند در سال ۱۹۹۳ اجرا و ضرایب اعتبار آن با استفاده از روش های مربوط محاسبه شده است.

روایی: روایی محتوایی این تست با توجه به نظر ۲۰ نفر از اساتید و متخصصان تایید شده و برای روایی پیش بین تست، همبستگی ضریب گشتاوری بین نمره های پرسشنامه و درجه بندی مدیریت هوستل محاسبه و معادل

۵۱/۰ گزارش شده است. این درجه بندی روی داده های حاصل از ۲۰۰ دانش آموز انجام شده که دانش آموزان را در یک مقیاس نقطهای خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، و خیلی ضعیف) در جهت سازگاری شان درجه بندی کرده است.

 

روش نمره گذاری:  برای نمره گذاری این پرسشنامه به پاسخهایی که نشان دهنده سازگاری است نمره ۰ داده می شود، یعنی در فرم اول که مربوط به مقاطع ابتدایی و راهنمایی است پاسخ بلی به سوالات با شماره های ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۴ ۳۷، ۴۱، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۸، ۴۹، ۵۱، ۵۲، ۵۴ و ۵۵ نمره صفر و پاسخ خیر به سایر سوالات هم نمره صفر می گیرند و به سایر پاسخها نمره یک داده می شود.

از فرم دوم که مربوط به مقطع متوسطه است پاسخ بلی به سوالات با شماره های ۱۱،۵۱ ،۴۹ ،۴۸ ،۴۶ ،۴۳ ،۳۹ ،۳۷ ،۳۵ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۸ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۳ ،۵۱، ۵۴ و ۵۵ و پاسخ خیر به سایر سوالات نمره صفر می گیرند و به سایر پاسخها نمره یک داده می شود.

 

سوالات:

۱ آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان می ترسید؟
۲ آیا چیزی را که می خوانید به زودی فراموش می کنید؟
۳ اگر همکلاسی هایتان ندانسته کار نا پسندی انجام دهند، فورا با آنها برخورد بد می کنید؟
۴ آیا خجالتی هستید؟ 
۵ آیا از امتحان می ترسید؟ 
۶ آیا به خاطر اشتباه هایتان، از دعوا و سرزنش معلمتان ناراحت هستید؟ 
۷ وقتی موضوعی را متوجه نمی شوید، در سوال کردن آن شک می کنید؟ 
۸ آیا فهمیدن مطالبی که معلم در کلاس درس می دهد برای شما مشکل است؟ 
۹ آیا نسبت به دوستان و همکلاسی هایی که معلمتان زیادی به آنها توجه می کند،حسادت می ورزید؟ 
۱۰ زمانی که تعدادی از معلمان شما با هم هستند، آیا بدون هیچ ناراحتی و خجالتی پیش آنها می روید؟
۱۱ آیا می توانید از درس هایی که در کلاس تدریس می شود به درستی یادداشت بردارید؟ 
۱۲ آیا نسبت به همکلاسی هایی که فکر می کنید بهتر از شما هستند حسادت می کنید؟ 
۱۳ آیا گاهی اوقات فکر می کنید که در مدرسه تنها هستید و دوستی ندارید؟ 
۱۴ آیا هنگامی که معلم در کلاس درس می دهد احساس خستگی می کنید؟ 
۱۵ آیا وقتی متوجه می شوید چند دانش آموز با هم حرف می زنند، فکر می کنید از شما بدگویی می کنند؟
۱۶ آیا می توانید به راحتی با هر کسی دوست شوید؟ 
۱۷ آیا از درس دادن معلم خود راضی هستید؟
۱۸ وقتی از شما نمی خواهند که در هیچ یک از برنامه های مدرسه شرکت کنید، عصبانیت ابلی اخیر و ناراحتی خود را برای دیگران بیان می کنید؟ 
۱۹ وقتی تعدادی دانش آموز با هم حرف می زنند، آزادانه و راحت با آنها ارتباط برقرار بلی اخیر می کنید؟ 
۲۰ آیا فکر می کنید معلمتان توجهی به مشکلات شما ندارد؟
۲۱ ایا بیشتر وقت ها در مدرسه غمگین و ناراحت هستید؟ 
۲۲ آیا ارتباط با همکلاسی ها و کار کردن با آنها را دوست دارید؟ 
۲۳ آیا از درس خواندن خودتان راضی هستید؟
۲۴ ایا فکر می کنید معلمتان شما را فراموش کرده است؟
۲۵ آیا برایتان سخت است مطالبی را مطالعه کنید ؟ 
۲۶ وقتی دانش آموزی از شما شکایت می کند آیا عصبانی می شوید و او را کتک می زنید؟ 
۲۷ آیا بیشتر دوست دارید تنها باشید؟ 
۲۸ آیا معلمتان همیشه آماده حل مشکلات در می شما است؟ 
۲۹ آیا از مدرسه تان ناراضی هستید؟ 
۳۰ آیا ارتباط دوستانه ای با دانش آموزان مدرسه ایجاد می کنید؟ 
۳۱ آیا در مدرسه معلم شما را تشویق می کند؟ 
۳۲ آیا بیشتر اوقات در امتحان نمره های کم می گیرید؟ 
۳۳ وقتی معلمتان در کلاس سوالی از شما می پرسد، ناراحت می شوید؟ 
۳۴ آیا با همکلاسی هایتان ارتباط دوستانه دارید؟ 
۳۵ آیا روزهای تعطیل را بیشتر از مدرسه دوست دارید؟ 
۳۶ آیا از شوخی کردن با همکلاسی هایتان ناراحت می شوید؟ 
۳۷ آیا در برنامه های مدرسه به طور فعال شرکت می کنید؟ 
۳۸ آیا اغلب با همکلاسی هایتان دعوا می کنید؟ 
۳۹ آیا بعضی وقتها، قبل از تعطیل شدن مدرسه به خانه می روید؟ 
۴۰ آیا اغلب معلمتان، شما را به خاطر درس و مشق دعوا و سرزنش می کند ؟
۴۱ آیا در مدرسه نسبت به همکلاسی هایتان اطمینان دارید؟ 
۴۲ آیا خجالت می کشید با دانش آموزان کلاس های بالاتر صحبت کنید ؟
۴۳ آیا به معلمان خود با احترام نگاه می کنید؟ 
۴۴ آیا نسبت به کارهای خوب یکی از همکلاسی های خود که رابطه خوبی با شما ندارد، بی توجه هستید؟ 
۴۵ آیا در مدرسه دوستان صمیمی دارید؟ 
۴۶ آیا به درسی که معلم در کلاس می دهد توجه می کنید؟ 
۴۷ وقتی از درسی نمره کم می گیرید، آیا از معلم خود ناراحت می شوید؟ 
۴۸ آیا همیشه آمادگی دارید به هر شکلی به همکلاسی هایتان کمک کنید ؟ 
۴۹ آیا از کتابخانه مدرسه کتاب و مجله (روزنامه) امانت گرفته و مطالعه می کنی در 
۵۰ آیا از دیدن و ملاقات کردن دانش آموزان کلاس های بالاتر می ترسید؟ 
۵۱ آیا از کوشش و فعالیت دانش آموزان در مدرسه لذت می برید؟ 
۵۲ آیا در بحث ها و گفت و گوها شرکت می کنید؟ 
۵۳ آیا در برخورد با دانش آموزان کلاس های بالاتر احساس ناراحتی می کنید؟
۵۴ وقتی که همکلاسی هایتان کتاب ها و دفترهای شما را امانت می خواهند، آن ها را با خوشحالی میدهید؟ 
۵۵ آیا به مدرسه و برنامه های درسی علاقه مند هستید؟

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان (فرم دوم)

ردیف مولفه ها
1 آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان می ترسید؟
2 آیا از ملاقات کردن همکلاسی هایتان دوری می کنید؟
3 آیا آنچه را خوانده اید به زودی فراموش می کنید؟
4 آیا فرض کنید همکلاسی هایتان ندانسته کار غیر عاقلانه ای انجام دهند. آیا فورا با آن ها | اوقات تلخی می کنید؟ 
5 آیا کمرو هستید؟
6 آیا از امتحان می ترسید؟
7 آیا به خاطر اشتباه هایتان نگران سرزنش کردن معلمتان هستید؟
8 وقتی که موضوع را درک نمی کنید، آیا در سوال کردن تردید دارید؟
9 آیا فهمیدن درس هایی که در کلاس تدریس می شود برای شما مشکل است؟
10 آیا نسبت به دوستانی که معلمتان زیادی از آنها قدردانی می کند حسادت می ورزید؟ 
11 زمانی که تعدادی از معلمان شما با هم هستند، آیا بدون هیچ ناراحتی پیش آنها می روید؟ 
12 آیا می توانید از درس هایی که در کلاس تدریس می شود به درستی یادداشت بردارید؟
13 آیا نسبت به همکلاسی هایی که فکر می کنید بهتر از شما هستند غبطه می خورید؟ 
14 آیا گاهي اوقات احساس می کنید که گویی در مدرسه دوستی ندارید؟ 
15 آیا موقع تدریس درس در کلاس خمیازه می کشید؟
16 وقتی متوجه می شوید چند دانش آموز با هم حرف می زنند، آیا فکر می کنید از شما بدگویی می کنند؟ 
17 آیا به راحتی می توانید با هر کسی دوست شوید؟ 
18 آیا از روش تدریس معلمان مدرسه تان راضی هستید؟
19 وقتی از شما نمی خواهد در هیچ یک از برنامه های مدرسه تان شرکت کنید،آیا عصبانیت خود را نسبت به دیگران اظهار می دارید؟
20 آیا فکر می کنید معلمان مدرسه توجهی به مسایل شما ندارند؟ 
21 آیا اغلب در مدرسه غمگین و پریشان هستید؟
22 آیا پیوستن به همکلاسی ها و کار کردن با هم را دوست دارید
23 آیا  از پیشرفت در تحصیل خودتان راضی هستید؟
24 آیا سعی می کنید توجه معلمتان را در کلاس به خود جلب کنید؟
25 آیا برایتان سخت است، مطلبی را مطالعه کنید؟
26 وقتی که دانش آموزی از شما شکایت می کند آیا برانگیخته می شوید و سعی می کنید  صدمه ای به او بزنید؟
27 آیا اغلب دوست دارید تنها باشید.؟ 
28 آیا معلمان شما همیشه آماده حل مشکلات تاحیای تان هست؟ 
29 آیا اغلب از مدرسه تان ناراضي هستيها؟ 
30 آیا ارتباط دوستانه ای با دانش آموزان مدرسه ایجاد می کنه؟
31 آیا در مدرسه معلمان تان شما را تحسین می کننا.؟ 
32 آیا سعی می کنید اشتباه خود را توجیه کنيد؟
33 آیا اغلب در امتحان نمره های کم می گیرید؟ 
34 وقتی معلمان در کلاس سوالی از شما می پرسند، آیا ناراحت می شویا.؟ 
35 آیا با همکلاسی ها ارتباط دوستانه ای دارید؟ 
36 آیا روزهای تعطیل را بیشتر از مدرسه دوست دارید؟ 
37 آیا در فعالیت های مدرسه به طور فعال شرکت می کنیا۔؟ 
38 آیا اغلب با همکلاسی هایتان بگومگو دارید؟ 
39 آیا در مسابقات ورزشی مدرسه شرکت می کنید؟ 
40 آیا اغلب تعدادی از معلمان شما را به خاطر درس و مشق سرزنش می کنند؟ 
41 آیا اغلب در مدرسه به دیگران شک دارید؟
42 آیا خجالت می کشید با دانش آموزان کلاس های بالاتر مدرسه صحبت کنید؟ 
43 آیا به معلمان خودتان به دیده احترام مینگرید؟ 
44 آیا نسبت به کارهای خوب یکی از همکلاسی های خود که با شما خوب تانکرده، بلی بی تفاوتی نشان می دهید؟ 
45 آیا در مدرسه دوستان صمیمی دارید؟ 
46 آیا به درسی که در کلاس تدریس می شود توجه می کنید؟ 
47 وقتی نمره کم می گیرید، آیا فکر می کنید نفرت شما نسبت به معلمان تان افزایش می یابد؟
48 آیا همیشه آمادگی دارید به هر طریقی به همکلاسی های خود کمک کنید؟ 
49 آیا از کتابخانه مدرسه کتاب و مجله امانت گرفته و مطالعه می کنید؟
50 آیا از ملاقات کردن دانش آموزان کلاس های بالاتر می ترسید؟ 
51 آیا از جنب و جوش دانش آموزان دیگر در مدرسه لذت می برید؟ 
52 آیا در بحث ها شرکت می کنید؟ 
53 آیا در برخورد با دانش آموزان کلاس های بالاتر احساس افسردگی می کنید؟ 
54 وقتی که همکلاسی هایتان کتاب ها و دفترچه های یادداشت شما را امانت می خواهند، آیا آنها را با خوشحالی میدهید؟ 
55 آیا به کارهای تحصیلی علاقه مند هستید؟

 

منابع:

ا. کی. سینها از دانشگاه  شانکار (1993) و ا. کی. سینگ از دانشگاه پانتا (1993) – پاشاشریفی، دکتر حسن(1378). پرسشنامه پژوهشی در زمینه روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی و جامعه شناسی، تهران،

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *