دانلود رایگان پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید + ۲ مقاله

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های دلبستگی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه روابط میانی دلبستگی – کودکان در دوره ی میانی

دانلود رایگان پرسشنامه دلبستگی نوجوانان نیوفلد – سیمپسون + ۲ مقاله

دانلود رایگان پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور + مقاله رایگان

________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (RAAS):

در زیر عباراتی نوشته شده است. لطفاً هر عبارتی را با دقت بخوانید و مشخص کنید که این عبارت تا چه حدّ شما را توصیف می کند. اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد را انتخاب کنید.

 

سوالات:
۱ ایجاد ارتباط با دیگران برایم آسان است.
۲ مشکل به خودم اجازه می دهم که به دیگران وابسته باشم.
۳ در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابل واقعاً دوستم نداشته باشد.
۴ آنقدر که من دوست دارم به دیگران نزدیک شوم، دیگران به اندازه من تمایل به این ارتباط ندارند.
۵ دوست دارم به دیگران متّکی باشم.
۶ از اینکه کسی به من نزدیک شود ناراحت نمی شوم.
۷ فکر می کنم وقتی به دیگران احتیاج دارم هیچگاه در دسترس نیستند.
۸ از اینکه به مردم نزدیک باشم راحت نیستم.
۹ در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابل نخواهد ارتباطش را با من ادامه دهد.
۱۰ وقتی احساساتم را به دیگران نشان می دهم ، می ترسم که آنها همان احساس را درباره من نداشته باشند.
۱۱ در ارتباطاتم اغلب از خودم می پرسم آیا طرف مقابل واقعاً به من توجّه دارد.
۱۲ به راحتی می توانم با دیگران روابط دوستانه نزدیک برقرار کنم.
۱۳ وقتی کسی خیلی با من صمیمی می شود ، عصبی می شوم.
۱۴ می دانم وقتی که به دیگران نیاز داشته باشم ، آنها در دسترس خواهند بود.
۱۵ دلم می خواهد به مردم نزدیک شوم امّا می ترسم به من صدمه بزنند.
۱۶ فکر می کنم که مشکل است که آدم به دیگران کاملاً اعتماد کند.
۱۷ اغلب مردم می خواهند با من صمیمی تر از  آن حدّی بشوند که من احساس راحتی می کنم.
۱۸ مطمئن نیستم که بتوانم به افرادی تکیه کنم که به هنگام نیاز در دسترس باشند.

 

نمره گذاری و هنجار یابی پرسشنامه :

این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به  چهره های دلبستگی نزدیک است. و مشتمل بر ۱۸ ماده می باشد که از طریق علامت گذاری روی یک مقیاس ۵ درجه ای ( از نوع لیکرت) که از ، به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد: (۱) ، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد: (۵) تشکیل می گردد ، سنجیده می شود.

با تحلیل عوامل، ۳ زیر مقیاس که هر مقیاس شامل ۶ ماده است مشخص می شود. ۳ زیر مقیاس عبارتند از :

 

ابستگی2 (D): میزانی را که آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند. به این صورت که آیا در مواقع لزوم قابل دسترسی اند ، اندازه گیری می کند.

 

نزدیک بودن 3(C): میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند.

 

اضطراب 4(A): ترس از داشتن رابطه را می سنجد.( مالینکرودت5 و. همکاران، به نقل از پاکدامن، 1380 )

کولینز و رید( 1990 ، به نقل از پاکدامن، 1380 ) بر پایه توصیف هایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت ، مواد پرسشنامه خود را تدارک دیده اند.

زیر مقیاس اضطراب (A) با دلبستگی اضطرابی- دوسوگرا مطابقت  دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن (C) یک بعد دو قطبی است که اساساً توصیف های ایمن و اجتنابی را  در مقابل هم قرار می دهد(فنی ونوللر، 1996).

بنابراین نزدیک بودن (C) در تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس  وابستگی (D) را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد. مدت اجرای پرسشنامه کولینز و رید(RAAS) بر اساس زمینه یابی انجام شده، 10 دقیقه در نظر گرفته شده است ( بهنقل از پاکدامن، 1380)

 

روش اجرا:

اجرای این پرسشنامه می تواند بصورت فردی یا گروهی صورت گیرد. دستورالعمل اجرا در پرسشنامه ای که به آزمودنی داده می شود آمده است.

بدیهی است آزمون باید در محیطی آرام و همراه با سایر شرایط لازم برای اجرای پرسشنامه که آرامش آزمودنی را ایجاد نماید، اجرا شود. مشخصات فردی آزمودنی توسط خود آزمودنی در بالای پاسخنامه درج می شود.

 

نمره گذاری:

 

بر اساس دستورالعنل پرسشنامه، 6 ماده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص می شود. با توجه به اینکه در مورد هر چمله در پاسخنامه، آزمودنی علامت خود را روی کدام دایره زده است نمره وی برای هر زیر مقیاس مشخص می شود.. برای گزینه های 1 تا 5 بترتیب نمرات 0 تا 4 در نظر گرفته می شود.. سئوالات  1 ، 6 * ، 8 * ،

13 ، 12 ، 17 *   دلبستگی ایمن را می سنجد .

 سئوالات 5 * ، 2 ، 16 * ، 14 ، 7 ، 18 *  دلبستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می دهد. و سر انجام سئوالات   3 ، 4 ، 9 ، 10 ، 11 ، 15   دلبستگی دو سو گرا/اجتنابی را می سنجد.. در مواردی که سئولات باید معکوس نمره گذاری شود ( که در دستورالعمل نمره گذاری با علامت * مشخص شده اند) باید بر روی گزینه های 1 تا 5 بترتیب نمرات : 4 ، 3 ، 2 ، 1 و صفر در نظر گرفته شود. سئوالاتی که با ستاره مشخص شده اند بایستی قبل از جمع کردن بطور معکوس نمره گذاری شوند. نمرات 6 ماده هر مقیاس با هم جمع شده و  نمره زیر مقیاس بدست می آید.

 

پایایی و اعتبار پرسشنامه:

 

تعداد نمونه ایمن اجتنابی اضطراب
173 81/0 78/0 85/0
130 80/0 78/0 85/0
100 82/0 80/0 83/0

با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از 80/0 است، آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است. از سوی دیگر در پژوهش پاکدامن (1380) میزان اعشار آزمون با استفاده از آزمون مجدد بصورت همبستگی بین این دو اجرا  مشخص شده است.

اين پرسشنامه (RAAS) در مورد 100 دختر و پسر كلاس دوم دبيرستان كه بططور تصادفي انتخاب شده بودند، اجرا گرديد.نتايج حاصل از دو بار اجراي اين پرسشنامه با فاصله زماني يكماه از يكديگر بيانگر آن بود كه اين آزمون در سطح 95/0 داراي اعتبار است.

 

منابع:

پاكدامن، شهلا (1380). بررسي ارتباط بين دلبستگي و جامعه طلبي در نوجواني ، پايان نامه دكتري روانشناسي، دانشگاه تهران

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید + ۲ مقاله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *